Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh
Lễ Viếng Giác Linh
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến
 Lễ Viếng Giác Linh
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến
của các phái đoàn:
Chùa Long Phước (TT Nguyên Phước
Chùa Kim Sơn (TT Nguyên Minh)
Chùa Phổ Tịnh (TT Tâm Ân)
Tu Viện Quảng Đức (TT Tâm Phương)


ĐĐ Thích Tâm Tịnh, người thừa kế Sư Phụ tại Thiên Phú Tự

 

Sẽ cập nhật tiếp.......

 

 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến


 

---o0o---

Nhiếp ảnh: Tâm Nhẫn - Minh Thạnh - Tâm Chánh - Cát Tường 
Cập nhật: 4-9-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544