Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 
-2-

Hình ảnh sinh hoạt Phật sự của
Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

 

 

 

Hòa Thượng Thích Minh Quang và 3 vị đệ tử của ngài
(từ trái sang: TT Thích Trừng Thi, TT Thích Trừng Lộc, ĐĐ Thích Giác Hạnh)

 

 

 

 

 ---o0o---

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

 ---o0o---

Nhiếp ảnh & trình bày: Nhị Tường - Tịnh Pháp - Tâm Nhẫn
 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544