Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

---o0o----Hình ảnh sinh hoạt Phật sự của
Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

TT Thích Chơn Kiến


Sa Di Thích Chơn Kiến

 TT Thích Chơn Kiến và người em ruột, (TT Thích Nguyên Phước)TT Thích Chơn Kiến và người em ruột, (TT Thích Nguyên Phước)


 

TT Thích Chơn Kiến
(hình chụp năm 1974)

 


TT Thích Chơn Kiến cùng quý Phật Tử Chùa Thiên Phú
trong những ngày đầu mới thành lập (năm 1974)Thầy Quyết, Thầy Chơn Kiến, Thầy Tâm Phương và các Phật tử chụp tại Sàigon năm 1982


TT Thích Chơn Kiến cùng chư Tôn Đức Khánh Hòa chụp hình lưu niệm
cùng với Cố Hòa Thượng Thích Hưng Từ

 

 

 

TT Thích Chơn Kiến trước lầu chuông Chùa Thiên Phú

 

Thượng Tọa Thích Chơn Kiến trong lễ Khánh Thành Chùa Thiên Phú

 


Thượng Tọa Thích Chơn Kiến trong lễ kỷ niệm chu niên Gia đinh Phật tử Thiên Phú

 

 


Thượng Tọa Thích Chơn Kiến chủ trì đàn ngoại chẩn tế thí thực cô hồn

Thượng Tọa Thích Chơn Kiến và đệ tử người Úc Chris DunkGiáo sư Robert Topmiller (Kentucky University, USA)
đang phỏng vấn TT Thích Chơn Kiến
(hình chụp trưa ngày 10-21-2002)

ĐĐ Tịnh Tuệ và các đệ tử viếng thăm Sư Phụ Thiên Phú tại Bệnh Viện Bình Dân, Sài Gòn
(vào ngày 28-12-2002)
 TT Thích Chơn Kiến (phải) và đệ tử Tịnh Tuệ
tại phi trường quốc tế Melbourne, Úc Châu

 TT Thích Chơn Kiến ( người thứ 5 từ bên trái, hàng đầu)  và Chư Tôn Đức
hình chụp tại Chùa Huyền Quang, Úc, tháng 10/2003

 

 

TT Thích Chơn Kiến và đệ tử Nguyên Thiện Hạnh Tuyết Lowe
(hình chụp ngày 19-03-2004, nhiếp ảnh: Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo)

TT Thích Chơn Kiến cùng ĐĐ Thích Thông Tịnh, và hai đệ tử Khánh Tuyền và Nguyên Thiện Hạnh Tuyết Lowe
(hình chụp ngày 19-03-2004, nhiếp ảnh: Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo)


Xem hình tiếp theo

 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến


---o0o---

Vi tính & trình bày: Tịnh Pháp, Tâm Nhẫn

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544