Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn KiếnTT Thích Chơn Kiến và Hòa Thượng Thích Chí Tín
 TT Thích Chơn Kiến

 

 

(xin bấm vào hình để xem hình size lớn hơn, có thể in ra giấy)

 

 

(xin bấm vào hình để xem hình size lớn hơn, có thể in ra giấy)
 (xin bấm vào hình để xem hình size lớn hơn, có thể in ra giấy)

 


(nghe âm thanh CD niệm Phật này)
 

 

Tưởng niệm Ân Sư (xem bài viết)
(ảnh nghệ thuật của Trúc Giang - Trúc San)


 

 Tưởng niệm Ân Sư (xem bài viết)
(ảnh nghệ thuật của Trúc Giang - Trúc San)

 

 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

---o0o---

 

Cập nhật: 20-8-2006


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544