Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Lễ Bách Nhật Cố TT Thích Chơn Kiến
được tổ chức tại Chùa Thiên Phú, TP. Nha Trang
vào lúc 11 giờ trưa thứ hai, 11-12-2006.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---o0o---

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

 

---o0o---
Update: Thien Hung-Dieu An - Le Hieu - Truc Giang - Truc San
9-12-2006


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544