Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Lễ Bách Nhật Cố TT Thích Chơn Kiến
được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật, 10-12-2006.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Đây là chiếc lá Bồ Đề mang về từ xứ Phật để làm quà tặng đến quý Phật tử xa gần
(xem hình ảnh về chuyến đi Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ vừa qua)
 
 
Đây là chiếc lá Bồ Đề mang về từ xứ Phật để làm quà tặng đến quý Phật tử xa gần
(xem hình ảnh về chuyến đi Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ vừa qua)
 
 
 
 
 
 


 
 

---o0o---

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

 

---o0o---
Update: Thien Hung-Dieu An - Le Hieu - Truc Giang - Truc San
9-12-2006


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544