Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

  

 

Nén tâm hương

Kính dâng tưởng niệm TT bổn sư của Đại đức T.Nguyên Tạng

 

Mấy hôm trước

Được tin thượng toạ sắp giả từ cõi thế

Lòng chạnh buồn nhìn chiếc lá thu vàng

Là người tu hạnh nguyện đến trần gian

Khi nguyện mãn trở về chi luyến tiếc

Nhưng người ở trước sinh ly tử biệt

Vẫn không ngăn giọt lệ ứa bờ mi

Dẫu biết rằng đời- sinh ký tử quy

Trần hư huyễn có gì đâu vướng bận

Nhắc lại chút cơ duyên cùng thân cận

Chỉ một lần ghi dấu ấn không phai

Một chiều thu, thầy vượt mấy dặm dài

Đến phố Hội An tham quan - ghé lại...

Kể từ đó tấm đạo tình trang trải

Thời gian trôi bao độ lá xanh ...vàng

Và hôm nay lần nữa cảnh thu sang

Người từ giã trần gian vào viên tịch

Nhận được tin- một chiều thu tịch mịch

Lòng bùi ngùi viết vội mấy dòng thơ

Thôi từ đây sinh tử đã đôi bờ

Hẹn gặp lại không thành trên cõi thế

Tôi tiếp bước trong cảnh đời dâu bể

Người an nhiên ngự toạ đoá sen vàng

Nén tâm hương tôi đốt hướng phương ngàn

Cầu linh giác sớm hoà vào chơn thể.

 TT. Thích Hạnh Niệm
Trụ trì chùa Pháp Bảo-Hội An, QN

 

 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

---o0o---

Vi tính và trình bày: Tịnh Pháp - Tịnh Tuệ

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544