Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

 


 


 

 

Thơ Ðiếu cung tiễn Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

 

Thế ra Thày khuất nẻo đời

Sắc-Không là vậy, thế thời chia tay

Nhìn đêm cảm lãnh trăng mây

Kìa sao ánh nguyệt lung lay dáng hình

Vô thường khép mở tử-sinh

Thong dong cõi thế hữu tình sẻ san

Bảo rằng bản thể hữu mang

Chân hằng viễn cảnh, Ðạo tràng giác viên

Bảo rằng Ðạo lý diệu huyền

Khói tâm hương vẫn lưu truyền tình thâm

Ðôi bờ sinh tử thăng trầm

Mười phương có tỏ đường tâm quy hồi

Cảnh chùa mõ thỉnh nhịp trôi

Mang mang tiếng khánh, tải lời truyền kinh

Thương thày biết mấy đạo tình

Thế nhân Phật tử chung tình tiễn đưa

Thày về nơi cõi hư như

Tôi còn lưu vết nghiệp từ khứ lai

Kiếp này hóa giải nghiệp tai

Lòng thày nhẹ nhõm thả dài bước mây

Trời cao dõi bước chân Thày

Duyên tình đạo hữu càng dầy công phu.

 

                        Bái tiễn 05/09/06

                        A DI ÐÀ PHẬT

                       Cư sĩ Nguyên Khang

  

 
 
 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

---o0o---

Vi tính và trình bày:  Thanh Phi - Tịnh Pháp - Tịnh Tuệ

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544