Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến  

Cung tiến Giác Linh
 TT Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

 

Tiễn Thầy đi

 

Thầy đi về cõi Phật
Hương tỏa khắp trần gian
Một đời vì đạo Pháp
Không quản gió mưa ngàn

Thầy đi trong tự tại
Giữa cuộc thế vô thường
Một đời người liễu đạo
Sao hỏi chuyện mất còn.

Thầy đi còn để lại
Tình pháp hữu thân thương
Gặp Thầy nơi xứ lạ
Bao kỷ niệm vẫn còn.

Giờ này nơi đất khách
Tôi vọng về cố hương
Bao nỗi lòng nhớ thương
Đảnh lễ Giác Linh Thầy. 

Chùa Giác Nhiên, Tân Tây Lan,  6-9-2006
Pháp hữu Thích Trường Sanh

 

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

---o0o---

Vi tính và trình bày: Tịnh Pháp - Tịnh Tuệ

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544