Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến

 


 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia – New Zealand

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477 ; Fax 08-82401758 ; Email phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia  

Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431 ; Fax 07-33729988 ; Email phapquangchua@yahoo.com.au

———————————————————————————————————————————–

 

SỐ 50-02/HĐĐH/HC/TTCĐT                 PHẬT LỊCH 2550, ngày 04 tháng 9 năm 2006

 

Tri Tán Công Đức Thư
Và góp phần tổ chức Lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm
Thượng Tọa thượng Chơn hạ Kiến vừa viên tịch.

 

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,
Kính thưa Ban Tổ Chức Tang Lễ,
Kính thưa Quý Tăng Ni đệ tử, Môn đồ, Pháp và Hiếu quyến,

Được tin Thượng Tọa thượng Chơn hạ Kiến, pháp danh Trừng Lộc, pháp hiệu Ấn Minh, sanh năm Mậu Tý 1947 tại Tỉnh Khánh Hòa, đã an nhiên thị tịch ngày 03-9-2006, nhằm ngày 11 tháng 7 Nhuần năm Bính Tuất tại Chùa Thiên Phú, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.Trụ thế 59 năm, 37 Hạ Lạp, 49 năm nhập đạo.

Cố Thượng Tọa là Ủy Viên Tăng Sự tỉnh Khánh Hòa, Trụ trì Chùa Thiên Phú, Khai sơn Tu viện Phước Sơn thuộc tỉnh Khánh Hòa, là Bổn Sư của Đại Đức Thích Nguyên Tạng—Phó Tổng Thư Ký 1 của Giáo Hội, Phó Trụ trì Tu viện Quảng Đức tại Úc Châu, là Bổn Sư của nhiều Tăng Ni đã ra trường hoặc đang tu học tại các trường Đại học, Cao Cấp, Trung Sơ Đẳng của Phật Giáo tại quê nhà. Ngoài ra, còn biên soạn một quyển Kinh Nghi Thức Tụng Niệm rất đầy đủ và giá trị.

Sự thuận thế vô thường trong dòng chuyển hóa sinh tử của Thượng Tọa quá sớm, là sự mất mát đáng kể đối với Phật Giáo Khánh Hòa nói riêng, Việt Nam nói chung, là sự thiệt thòi rất lớn đối với đệ tử, môn đồ, pháp quyến, đặc biệt là Thiên Phú và Phước Sơn Tu viện.

Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi—Tân Tây Lan chúng tôi xin chân thành chia xẻ cùng với Chư Tôn bản Tỉnh, với quí vị Đệ tử, môn đồ, pháp quyến. Để tri tán công đức và góp phần cầu nguyện, Giáo Hội chúng tôi cũng sẽ tổ chức Lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm Chung vào lúc 7 giờ  tối Thứ Năm ngày 07-9-2006, nhằm Ngày Rằm Tháng 7 Nhuần tại Tu viện Quảng Đức, thành phố Melbourne. Và 34 cơ sở Chùa, Viện cũng tùy nghi trang nghiêm tổ chức tại từng Trụ Xứ.

Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh cố Thượng Tọa cao đăng Phật Quốc, vì hạnh nguyện độ tha sớm hội nhập Ta Bà, cứu độ quần sinh. Kính Tri Tán Công Đức
Hội Chủ,
GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi—Tân Tây Lan
(Đã ký)
Hòa Thượng THÍCH NHƯ HUỆ

 

 

---o0o---

 

 

Trở về
Trang Tưởng Niệm TT Thích Chơn Kiến

 

---o0o---

Vi tính và trình bày: Tịnh Pháp - Tịnh Tuệ

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544