Hình ảnh
Lễ Khai Đại Hồng Chung
tại Chùa Thiên Phú, thành phố Nha Trang
Chủ Nhật 15-2-2009

Nhiếp ảnh: Tâm Nhẫn

Dai Hong Chung

At first page       Next page

1 of 2

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2