Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Ăn chay 


...... ... .

   

 

Vấn đề ăn chay, ăn mặn
trong đạo Phật

 

Nhiều tác giả

 ---o0o---

 

 

Mục Lục

 

01. Ăn chay. Hòa thượng Sri Dhammananda

02. Ðức Phật đã nói gì về việc ăn thịt? Tỳ kheo Ajahn Brahmavamso

03. Ăn chay. Tỳ kheo S. Dhammika

04. Ðạo Phật và vấn đề ăn chay. Tỳ kheo Ajahn Jagaro

05. Có tâm linh cao thượng gì khi là một người ăn chay? Tỳ kheo L. Kumara

06. Ăn chay, ăn mặn. Đại đức Thích Trí Siêu

07. Có phải tất cả Phật tử đều ăn chay? Cư sĩ John Kahila

08. Có phải các Phật tử đều là người ăn chay? Cư sĩ John Bullitt

09. Phật giáo và vấn đề chay mặn: Phân tích quan điểm của Đức Phật về việc ăn thịt. Tiến sĩ V.A. Gunasekara

10. Ăn mặn, ăn chay. Cư sĩ Chính Trực

11. Vấn đề ẩm thực trong đạo Phật. Nhóm Phật tử Phù Sa

 

---o0o---

 

[ Mục Lục ] [ 01] [ 02] [ 03] [ 04] [ 05]

[ 06] [ 07] [ 08] [ 09] [ 10] [ 11]

 

---o0o---

Source:  http://www.budsas.org/

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật : 01-4-2004

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thư Mục Ăn Chay

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au