Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .


 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 PL.2536 – DL.1993


HÒA THƯỢNG
THÍCH TRÍ THỦ

KỶ YẾU
VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHÂT GIÁO VIỆT NAM
Ấn hành

 ---o0o---

 

Hình ảnh trong Tang Lễ của
HOÀ THƯỢNG THÍCH TRÍ THỦLễ nhập kim quanLễ thọ tangLễ Truy Điệu

Cung đón Kim Quang đến Chùa Xá Lợi từ Tu Viện Quảng Hương Già LamXe hoa tôn trí di ảnh của Hòa Thượng Trí ThủCung đón Kim Quang đến Chùa Xá LợiKim Quang được cung đón trở lại Tu Viện Quảng Hương Già Lam

 

Lễ cung tống Kim Quang 

 

Tại giảng đường Chùa Xá Lợi


Lễ nhập tháp

 Cung tống Kim Quan nhập tháp

Hòa Thượng Đức Thiệu đọc lời cảm tạ sau lễ nhập tháp 

---o0o---

| Mục lục và Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Hình ảnh |

--- o0o ---

 

Vi tính: Diệu An

Cập nhật: 01-12-2004

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở  về Trang Nhân Vật PGVN

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com