Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh

qd.jpg (8936 bytes)

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 


(bấm vào hình dowload hình khổ lớn, có thể in ra giấy để thờ)
 

 

Hình ảnh Lễ Nhập Tháp

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ HOA
( 1925 – 2006 )
 

 

 


Xem tiểu sử của Sư Bà Như Hoa

 

---o0o---

Vi tính & trình bày:
Tâm Chánh - Tịnh Tuệ
Cập nhật: 01- 09 -2006

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Nhân Vật PGVN

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com