Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

Tưởng Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Niệm


...... ... .

 

TƯỞNG NIỆM
HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC NIỆM

(1937-2003)

P.L.2548-2005

 ---o0o---

 

 

Phần IV-Tư Liệu Tang Lễ  

 ---o0o---

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ

                                    PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẾ

                        9250 Columbus Ave,North Hills,CA91343

                                                Tel.(818)893-5317

                        Lời Tác Bạch Của Môn Đồ Pháp Quyến

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

            Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm, Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

            Kính bạch HT Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK/VNIIVHĐ

Chúng con, toàn thể môn đồ pháp quyến, hôm nay có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Ngưỡng bạch Đại Tăng,

Chúng con trộm nghe:

            Đức Phật xuất hưng

            Tự có ngày niết bàn thị hiện.

            Tôn sư nhập diệt

            Đâu không tận lực báo đáp thâm ân.

            Hòa Thượng, Tôn sư của chúng con thượng Đức hạ Niệm, sau gần 70 năm hoằng hóa độ sinh, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức; hạnh đã tròn, nguyện đã mãn, thuận thế vô thường thâu thần thị tịch đúng ngày vía của đức bồ tát đại bi Quán Thế Âm.

            Khi còn sinh tiền, Thầy chúng con có dạy: Sau  khi Thầy chúng con viên tịch, mọi sự liên quan đến Tang lễ cần nhờ đến sự hướng dẫn giúp đỡ của Giáo Hội; vâng theo lời dạy của Hòa Thượng bổn sư, chúng con thành tâm đảnh lễ thỉnh cầu Giáo Hội bi mẫn giúp đỡ để Tang lễ của Hòa thượng bổn sư chúng con được thập phần viên mãn.

            Để đền đáp công ơn giáo dưỡng tác thành thâm trọng của bậc ân sư đạo hạnh khả kính, chúng con nguyện làm tất cả nhựng gì khả năng có thể dưới sự hướng dẫn của Giáo Hội để lời dạy của Thầy chúng con được biến thành hiện thực. Cúi xin Đại Tăng thùy từ hứa khả để chúng con được ân triêm công đức.

            Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO

                                                HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

                                                BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

                                    9250 Columbus Ave.North Hills, CA 91343

                                    Tel.(818)893-5317 Fax (818)892-7686

                                                            CÁO PHÓ

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất  Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ- Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Môn Đồ Pháp Quyến thành kính báo tin đến chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng ni, quý vị lãnh đạo các tổ chức, hội đoàn Phật giáo và toàn thể Phật tử:

                                    Hòa Thượng THÍCH ĐỨC NIỆM

                                    Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện

            Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ

                                                Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

Đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch tại Phật Học Viện Quốc Tế, thành phố North Hills, Tiểu bang California, Hoa Kỳ vào lúc 1 giờ sáng ngày 21 tháng 3 năm 2003 nhằm ngày 19 tháng 2 năm Quý Mùi, thế thọ 67, lạp thọ 47.

-Lễ nhập Kim Quan cử hành vào lúc 12 giờ trưa ngày chủ nhật 23.3.2003 ( 21.2 Quý Mùi) tại Phật Học Viện Quốc Tế;

-Kim Quan được tôn trí tại Phật Học Viện Quốc Tế từ ngày chủ nhật 23.3.2003 đến sáng thứ bảy 29.3.2003;

-Lễ Cung Tiễn Kim Quan được cử hành vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy ngày 29.3.2003 tại Phật Học Viện Quốc Tế;

-Lễ Trà Tỳ được cử hành vào lúc 12 giờ trưa thứ bảy ngày 29.3.2003 tại Nghĩa Trang Forest Lawn Memorial Park

số 1712 Glendale Ave., Glendale, CA 91205 điện thoại (800) 204-3131

                                                            Nay Cáo Phó

                                    North Hills, ngày 21 tháng 3 năm 2003

                                    Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ

                                    Hòa Thượng Thích Hộ Giác

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNIFIED BUDDHIST CONGRESS IN THE UNITED STATES OF AMERICA

                                    Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

                                    HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

                        424 Ramona Avenue,Monterey Park.CA 91754.USA

                        TEL(626)288-5359.FAX (626)572-8741

                        Website: www.ghpgvntn.org  Email: webmaster@ghpgvntn.org

                                                            Số: 0398?HĐĐH/VPIIVHĐ/HT

                                                THÔNG TƯ

            Kính gởi: Chư tôn đức giáo phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni.

            Quý Tự Viện, Tịnh Xá, Niệm Phật Đường, cơ sở đơn vị của Giáo Hội.

            Trích yếu:v/v tổ chức Lễ Tưởng Nguyện và tham dự Lễ Trà Tỳ của HT Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện.

            Kính bạch chư tôn đức,

            Kính thưa quý đạo hữu,

            Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ Văn Phòng II Viện Hóa Đạo thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 44, sau gần 70 năm hành hóa đã xã bỏ báo thân lúc 1 giờ sáng ngày 21 tháng 3 năm 2003 nhằm ngày tháng đản của đức Bồ Tát đại bi Quán Thế Âm, trụ thế 67, lạp thọ 47.

            Để tưởng niệm công hạnh sâu dày của một bậc thạc đức giáo phẩm đã tận hiến cuộc đời cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, kính yêu cầu các cấp Giáo Hội hoan hỷ thực hiện hai Phật sự sau:

1-Tùy theo hoàn cảnh, điều kiện tổ chức Lễ Tưởng Nguyện cố Hòa Thượng Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện nơi địa phương sở tại.

2-Quang lâm tham dự Lễ cầu nguyện và Trà Tỳ được cử hành lúc 8 giờ 15 phút sáng Thứ Bảy, ngày 29 tháng 3 năm 2003 nhằm ngày 27 tháng 02 năm Quý Mùi tại Phật Viện Quốc Tế, 9250 Columbus Ave.North Hills,Ca 91343. Điện thoại (818)893-5317.

            Thực hiện hai công tác trên sẽ không chỉ nói lên tinh thần trách nhiệm mà còn thể hiện đạo tình cao quý của chúng ta đối bậc tôn túc đạo hạnh khả kính.

                                                                                    Nay thông tư,

                                                                        San Gabriel, ngày 24.3.2003

                                                                        Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

                                                                        Hòa Thượng Thích Hộ Giác

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ

                                                VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO

                                                            HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

                                                BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

                                    CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC NIỆM

                                                Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện

                        Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

                                                Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

Chứng Minh:

-HT Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

-HT Thích Mãn Giác, Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

-HT Thích Hộ Giác, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK

-HT Thích Thuyền Ấn, Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

-HT Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới

Ban Tổ Chức:

Trưởng Ban:

-HT Thích Hộ Giác, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK

Phó Trưởng Ban:

-HT Thích Chánh Lạc, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK

-HT Thích Thắng Hoan, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK

-HT Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu

-HT Thích Trí Chơn, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK

-HT Thích Huyền Dung, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát GHPGVNTNHN-HK

-HT Thích Minh Thông, Tổng Thư Ký Giáo  Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

-HT Thích Nguyên Đạt, Phó Chủ Tịch Giáo Hội Thiền Tông Liễu Quán Hoa Kỳ

-HT Thích Chơn Thành, Phó Tăng Thống GHPG Liên Tông tại Hoa Kỳ

-HT Thích Hạnh Đạo, Viện Chủ Chùa Phổ Đà

-HT Thích Nguyên Lai, Viện Chủ Chùa Hồng Danh

-HT Thích Giác Lượng, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK

-TT Thích Bảo Lạc, Đại Diện GHPGVNTN Hải Ngoại Tại Úc Châu

-Pháp Sư Thích Giác Đức, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN-HK

-TT Thích Thiện Tâm, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN Canada

Phụ Tá Trưởng Ban:

-TT Thích Tín Nghĩa, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTNHN-HK

-TT Thích Nguyên An, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự GHPGVNTNHN-HK

-TT Thích Chơn Trí , Chánh Đại Diện Miền Vạn Hạnh GHPGVNTNHN-HK

-ĐĐ Thích Minh Chí, Giám Viện Phật Học Viện Quốc Tế

Tổng Thư Ký:

-TT Thích Viên Lý, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK

Phụ Tá Tổng Thư Ký:

-Đh Trần Quang Thuận

-Đh Bùi Ngọc Đường

-Đh Huỳnh Tấn Lê

-Đh Huỳnh Kim Quang

-Đh Vĩnh Hảo

Xướng Ngôn Viên:

-TT Thích Nguyên Siêu

-TT Thích Vân Đàm

-ĐĐ Thích Nhật Trí

-Đh Huỳnh Tấn Lê

Thủ Quỹ:

-Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh

-Ni Sư Thích Nữ Tịnh Thường

-Sư Cô Thích Nữ Huệ Nghiêm

-Đh Quảng Huệ

Ban Kinh Sư:

-TT Thích Tín Nghĩa

-ĐĐ Thích Pháp Chơn

-ĐĐ Thích Nguyên Chơn

-ĐĐ Thích Nguyên Hạnh

-ĐĐ Thích Giải Ngộ

-ĐĐThích Giải Minh

-ĐĐ Thích Giải Đức

-ĐĐ Thích Tịnh Mãn

-ĐĐ Thích Quảng Phước

Tiểu Ban Nghi Lễ:

-TT Thích Tín Nghĩa

-TT Thích Nguyên Trí

-TT Thích Đồng Chánh

-TT Thích Thông Đạt

Tiểu Ban Tiếp Lễ :

-TT Thích Minh Dung

-TT Thích Tâm Quang

-ĐĐ Thích Tâm Phước

-Sư Cô Quảng Tịnh

-Đh Quảng Huệ

Tiểu Ban Hầu Kim Quan và Hương Đăng

-TT Thích Nguyên Trí

-ĐĐ Thích Quảng Thể

-ĐĐ Thích Quảng Đạo

-ĐĐ Thích Quảng Định

-Đh Minh Kiến và môn đồ pháp quyến

Tiểu Ban Vận Chuyển

-Đh Thanh Chánh

-Đh Phước Hảo

-Đh Minh Thuận

-Đh Minh Chánh

Tiểu Ban Xe Hoa:

-TT Thích Nguyên Siêu

-TT Thích Nguyên Trí

-Đh Huỳnh Tấn Lê

-Đh Tạ Xuân Bình

Tiểu Ban Tiếp Tân:

-TT Thích Viên Thành

-TT Thích Nguyên An

-TT Thích Huyền Việt

-TT Thích Đồng Trí

-ĐĐ Quảng Độ

-Sư Cô Quảng Tâm

-Sư Cô Diệu Tánh

Tiểu Ban Trang Trí:

-TT Thích Quảng Thanh

-TT Thích Nguyên Siêu

-Đh Đặng Văn Chương

Tiểu Ban Trai Soạn:

-ĐĐ Minh Chí và Phật tử PHVQT

Tiểu Ban Cư Trú:

-ĐĐ Minh Chí

-ĐĐ Quảng Thiện

-ĐĐ Quảng Định

Tiểu Ban Trật Tự:

-Vụ Gia Đình Phật Tử GHPGVNTNHN-HK

-Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức

Tiểu Ban Y Tế:

-Dược sĩ Diệu Linh

Tiểu Ban Phim Ảnh:

-Đh Quảng Thiện

-Đh Quảng Nguyện

Tiểu Ban Nội Sự:

-Đh Từ Vân

-Đh Chơn Quang

-Đh Nguyên Long

-Đh Đức Phước

-Đh Đức Tiến

-Đh Minh Trí

-Đh Diệu Đắc

-Đh Quảng Tâm ( Mỹ Hương)

-Đh Diệu Mỹ

-Và toàn thể Phật tử Phật Học Viện Quốc Tế

                                                                        Ban Tổ Chức Tang Lễ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT  HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ

                                    VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO

                                                HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

                                                BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

                                    9250 Columbus Ave., North Hills. CA 91343

                                    Tel.(818)893-5317 Fax (818)892-7686

                                                Chương Trình Tang Lễ

                                    HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC NIỆM

                        Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện – GHPGVNTNHN-HK

                                                Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

Chủ Nhật ngày 23.3.2003 (21.2 Quý Mùi)

12 giờ trưa:

-Thỉnh nhục thân nhập Kim Quan ( có chương trình riêng)

-Lễ phát tang thọ phục

-Thăm viếng và luân phiên tụng niệm

Từ thứ hai ngày 24.3.2003 đến thứ năm 27.3.2003

8 giờ sáng: Lễ Tiến Trà

9 giờ đến 11 giờ sáng : Lễ viếng và luân phiên tụng niệm

11 giờ 30 sáng: Cúng Ngọ và Tiến Giác Linh

1 giờ chiếu đến 8 giờ tối: Lễ Viếng và luân phiên tụng niệm

Thứ sáu ngày 28.3.2003

8 giờ sáng: Lễ Tiến Trà

10 giờ sáng: Lễ thỉnh giác linh yết Phật

11giờ 30 sáng: Cúng ngọ và Tiến giác linh

1 đến 5 giờ chiều: Lễ viếng và luân phiên tụng niệm

5 giờ chiều: Lễ thỉnh giác linh yết tổ

6 giờ chiều: Nhiễu quan

8 giờ tối: Lễ Truy Niệm công đức

Thứ bảy ngày 29.3.2003

8 giờ sáng: Lễ Tiến Trà

8 giờ 30 sáng: Lễ viếng

10 giờ sáng: Lễ Di Quan

12 giờ trưa: Lễ Trà Tỳ ( có chương trình riêng)

                                                BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

                                    CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC NIỆM

                                                Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện

                        Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ

                                                Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

                                                            CHƯƠNG TRÌNH

                                                LỄ NHẬP KIM QUAN VÀ THỌ TANG

                        Chủ Nhật, ngày 23 tháng 3 năm 2003 tại Phật Học Viện Quốc Tế

09:00 AM:

-Môn đồ pháp quyến tác bạch

-Cung an chức sự Ban Tổ Chức Tang Lễ

10:00 AM:

-Cung đón nhục thân từ Nhà Quàn về

11:00 AM:

-Cung nghinh chư tôn giáo đức giáo phẩm Tăng Ni quang lâm bảo điện

-Cử ba hồi chuông trống Bát nhã

-Lễ niêm hương bạch Phật

11:30 AM: -Lễ chính thức

            -Nghi thức truyền thống

            -Hòa thượng sám chủ cử tán

            -Ban kinh sư và chư tôn đức đồng hòa

            -Hòa Thượng sám chủ tẩy trần kim quan

            -Đại chúng đồng tụng Đại Bi và Thập chú

            -Hòa Thượng sám chủ cử tán tiếp dẫn nhục thân vào kim quan

            -Đại chúng đồng niệm tiếp dẫn

            -Ai niệm của môn đồ pháp quyến

            -Lễ thọ tang

            -Hòa Thượng sám chủ cử tán

            -Kinh sư hầu lễ

            -Đạo niệm của Hòa Thượng Thượng Thủ

            -Lễ chấm dứt

01:00 PM: - Thọ trai

                                                BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

                                    CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC NIỆM

                                                Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện

                        Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhật Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

                                                            Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

                                                            CHƯƠNG TRÌNH

                                    LỄ CUNG TIỄN KIM QUAN ĐẾN NƠI TRÁ TỲ

                                                Thứ Bảy ngày 29 tháng 3 năm 2003

08:00 AM: Phật tử tập trung vào chánh điện

08:15 AM: Cung thỉnh chư tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni quang lâm bảo điện

            -ba hồi chuông trống Bát Nhã

            -Giới thiệu thành phần tham dự

            -Diễn văn của Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ Chức

            -Tuyên đọc tiểu sử của cố Hòa Thượng Chánh Văn Phòng

            -Tuyên đọc điện văn phân ưu của Đạo lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN.

            -Điếu văn, cảm niệm của Đại diện Giáo Hội các Châu và Canada

            -Đọc điện văn phân ưu của các tổ chức Giáo Hội, tự viện…

            -Đọc điếu văn của Giáo Hội PGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ

            -Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức

            -Lễ triệt linh sàn ( nghi thức truyền thống)

            -Tuyên đọc Lời Từ Biệt

10:00AM : Cung tiễn kim quan ( theo đồ hình) đến nơi trà tỳ.

11:00 AM; Lễ trà tỳ ( tại nghĩa trang Forest Lawn Memorial Park, Glendale)

01:00 AM: Thỉnh Giác linh an vị Tổ đường.

02:00AM: Lễ hoàn mãn.

Đồ Hình Cung Tiễn Kim Quan Cố Hòa Thượng từ Bảo Điện ra  xe …

1.Khay hương đèn thỉnh lễ

2.Bảo chúng dẫn thỉnh

3.Phang, bê, tích, lọng

4.Hội Đồng chư tôn Hòa Thượng chứng minh

5.Hòa Thượng Sám Chủ

6.Ban Kinh Sư

7.Chư tôn đức Tăng

8.Lư hương

9.Trưởng tử thỉnh y bát của cố Hòa Thượng

10.Di ảnh cố Hòa Thượng

11.Kim Quan

12.Môn đồ pháp quyến

13.Chư tôn đức Ni

14. Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử

Đồ hình đoàn xe cung tiễn kim quan đến nơi trà tỳ

1.Đoàn xe hướng dẫn trật tự, nhân viên an ninh (20 chiếc Honda)

2.Xe hoa đức Phật A Di Đà

3.Đoàn xe chở 5 vị Hòa Thượng chứng minh ( 5 chiếc)

4.Xe Hòa Thượng Sám Chủ

5.Đoàn xe chư tôn đức Hòa Thượng, Thượng Tọa( 5 chiếc limousine, mỗi chiếc có khả năng chở 10 vị )

6.Mini-bus chở chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, bảo chúng dẫn thỉnh và phang, bê, tích, lọng ( 2 chiếc, mỗi chiếc có khả năng chở 20 vị )

7.Xe hoa chở di ảnh cố Hòa Thượng

8. Xe kim quan

9. Đoàn xe chở môn đồ pháp quyến ( 5 chiếc mini-van)

10. Đoàn xe chở chư tôn đức Ni 9 5 chiếc mi ni - van)

11. Đoàn xe Phật tử tháp tùng cung tiễn kim quan đến nơi trà tỳ ( 110 chiếc)

12. Đoàn xe chở phái đoàn các nơi ( 3 xe bus)

THƯ , ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

(trính nội dung)

1-Ba pháp-ấn: vô thường, khổ, vô ngã, luôn luôn được đức Thích-Tôn giảng dạy.Trong thực tế, nhận thấy, nhìn thấy và ý thức rõ, quả thực ba pháp-ấn đã làm cho chúng sinh phải quan sát không ít.

            Hòa Thượng Thích Đức Niệm, là một vị xuất gia lúc tuổi còn trẻ. Hòa Thượng là một học tăng có chí tu học, cầu tiến. Qua những nơi Tổ Đình, Phật Học Đường Ấn Quang, Viện Đại Học Vạn Hạnh, trường Đại Học tại Taiwan, Hòa Thượng đã đạt được những học vị của đời và đạo, đáng quý.

            Hòa Thượng đã dấn thân trong việc giáo dục và hoằng pháp. Cơ sở Phật học được tạo dựng, Tăng Ni được đào tạo, kinh sách được lưu hành. Các Phật sự ấy, tuy chưa được  gọi là lớn lao, nhưng trong hoàn cảnh xa quê, công đức ấy cũng thực đáng tán thán.

Vô thường, lão bệnh, không ai tránh khỏi. Hòa Thượng lâm trọng bệnh, đem lại nhiều đau đớn cho sắc thân. Nhưng khi nghiệp báo đã hoàn mãn, Hòa Thượng đã an nhiên thị tịch, nhằm kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm: 19 tháng Hai năm Quý Mùi ( 21-03-2003), hưởng thọ 67 tuổi.

            Hòa Thượng viên tịch, để lại sự thương tiếc cho nhiều người và vắng đi một hình bóng hoằng pháp, lợi sinh của Phật giáo.

Trước hào quang Tam Bảo, đại chúng cùng tôi , thành thực phân ưu cùng Giáo Hội Thống Nhất, cùng môn đồ, pháp quyến và nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng “ Sa-Bà báo mãn, Cực -lạc hoa khai. Sinh tử băng tiêu, chân thân tự tại”, pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo.

                                    NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI –ĐÀ PHẬT

                                                Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

                                                Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu  điếu niệm

2-Thay mặt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan chúng tôi chơn thành phân ưu cùng Hòa Thượng- quí Giáo hội và toàn thể môn nhơn pháp quyến của Hòa Thượng Chánh Văn Phòng.

            Thuận thế vô thường, Hòa thượng Thích Đức Niệm đã xả nhục thân . Sinh thời Ngài là bậc có tri kiến quảng đại, tinh thần phụng sự Phật pháp không bao giờ biết mệt mỏi. Phật giáo Việt nam hải ngoại đã thật sự mất đi một bậc chơn tăng được nhiều giới kính ngưỡng. Nhân cách hành động của Hòa thượng là tấm gương hy sinh, soi sáng niềm tin của nhiều thế hệ thanh niên tăng sau này.

            Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan, chúng tôi thành tâm cung tiễn Giác linh Hòa Thượng an nhiên vào cảnh giới Niết Bàn Chơn Tịnh

                                                                        Hòa Thượng Thích Phước Huệ

                        Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan

3-Tăng,Ni, tín đồ Phật tử Linh Sơn Thế Giới được ai tín Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Giám Đốc Phật Học Viện Quốc Tế, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, đã vãng sanh ngày 21 tháng 3 , năm 2003, tại Ca-li, Hoa Kỳ.

            Sự ra đi của Hòa Thượng Đức Niệm là một tổn thất lớn cho Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng, và cộng đồng Phật giáo Thế giới nói chung.

            Chân thành chia buồn cùng Môn đồ Pháp quyến, nguyện cầu Giác linh Hòa Thượng cao đăng quả phẩm.

            Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống

                                                            Sa môn Thích Tịnh Hạnh

4-Nhân danh Tổng Hội Trưởng và toàn thể Tăng Tín đồ tại Canada, chân thành cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng Thích Đức Niệm được an tường giải thoát.

                                                Tổng Hội Trưởng GHPGVNTN Canada

                                                Hòa Thượng Thích Thiện Nghị

5-Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan thành kính đảng lễ Giác Linh cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện GHPGVNTNHN-HK, một bậc cao tăng tài đức, nhà biên soạn Phật học kiêm ưu, vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Việt nam hải ngoại. Thành thật phân ưu cùng Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Môn đồ Pháp quyến Phật Học Viện Quốc Tế tại Hoa Kỳ.

            Hội Đồng Điều Hành Toàn thể Tăng Ni, tín đồ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TNHN Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan.

6-Thế là hóa duyên trần thế của Hòa Thượng đã mãn. Trong 67 năm của cuộc sống thế trần và hơn 47 năm lập công, lập hạnh, lập đức, lập phước,lập nguyện để lại cho đời sau và cho Giáo Hội, Hòa Thượng đã thị hiện độ sanh không mỏi mệt; bất cứ nơi nào cần, cố Hòa Thượng đều hiện diện; nơi nào khó, Hòa Thượng lại hiện thân để nâng đỡ, dắt dìu.

Năm 1983 Đại Giới Đàn Thiện Hòa đầu tiên tại ngoại quốc được tổ chức tại Phật Học Viện Quốc Tế, Hòa Thượng đã tạo không biết bao nhiêu cơ hội cho giới xuất gia và tại gia thọ trì giới pháp, rồi xuất bản kinhsách, đăng đàn thuyết pháp độ sanh và những công  việc điều hành của Giáo Hội, Hòa Thượng cũng không chối từ, mãi cho đến ngày mang trọng bệnh.

            Bên trời tây, trong GHPGVNTN Âu Châu cũng đã có nhiều Chư Tăng và Phật tử ghé sang Phật Học Viện Quốc Tế để thăm viếng trong lúc Ngài còn lâm trọng bệnh; thiết nghĩ rằng nay mai Hòa Thượng sớm bình phục; nhưng nay thì Hòa Thượng đã vĩnh viễn ra đi, để lại bao tiếc thương cho trần thế và Giáo Hội.

            Xin đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, chúng con ( chúng tôi) xin có đôi hàng tiễn biệt Cố Giác Linh Hòa Thượng và cầu nguyện cho Hòa Thượng được siêu thăng nơi Tịnh cảnh, nhẹ gánh vân du nơi cõi Phật và đời đời bên Đức Từ Phụ A Di- Đà.

TM.Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu

                                                                                                Tổng Thư Ký,

                                                                                                Thích Như Điển

7-Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại mất đi một bậc nhân tài đạo đức vẹn toàn, tánh tình kín đáo nhẹ nhàng, suốt cuộc đời vì sự tôn vinh của Đạo pháp và sự hưng thịnh của dân tộc. Môn đồ hiếu quyến mất đi một bậc thầy khiêm cung khả kính.

            Kính lạy Giác linh Hòa Thượng, chúng con không được tháp tùng cùng Hòa Thượng Thích Minh Tâm, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN tại Âu Châu, qua Hoa Kỳ tiễn đưa Hòa Thượng lần cuối cùng.

            Xin chấp tay nguyện cầu Đức Từ Phụ A Di- Đà tiếp độ Hòa Thượng trực vãn Tây Phương, sớm hồi nhập Ta bà hóa độ chúng sanh.

                        NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ-PHẬT

            Chúng tôi xin chia buồn cùng Hòa Thượng Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, Văn phòng II Viện Hóa Đạo, cùng môn đồ hiếu quyến Phật Học Viện Quốc Tế

                        T.M Chư tăng ni trực thuộc GHPGVNTN Âu Châu Tổng vụ Tăng Sự

                                                                        Tỳ kheo Thích Tánh Thiệt

8-Chúng tôi là Thích Chí Tín cùng Chư Tăng chùa Sắc Tứ Long Sơn Cổ Tự, Nha Trang, Khánh Hòa, cùng Ban Phiên Dịch “ Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam” vừa được tin Hòa Thượng Thích Đức Niệm viên tịch. Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng Ta Bà Ấn Hoại, Tịnh Độ Văn Thành và chia buồn cùng chư Tăng Ni hải ngoại, cũng như thiện nam tín nữ cùng môn đồ pháp quyến. Chúng tôi cảm niệm:

                        Ngài Đức Niệm (Hoa Kỳ) Viên Tịch

                        Hiện trên đường chấn tích Tây quy

                        Để rồi hồi nhập Ta Bà

                        Tùy duyên hóa độ hằng sa phàm tình

                                                            Chúng tôi đồng kính bái

                                    Trụ trì Thích Chí Tín và Chư Tăng Chùa Long Sơn

                                    Ban Phiên Dịch “ Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam”

                                                Thích Chí Tín- Thích Đỗng Minh

9-Chúng tôi là Cựu Học Tăng Phật  Học Viện Trung Phần, chùa Hải Đức Nha Trang, vừa được tin Hòa Thượng Thích Đức Niệm cùng là cựu học tăng với chúng tôi viên tịch. Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc và chia buồn cùng môn đồ pháp quyến của Phật Học Viện Quốc Tế. Chúng tôi cảm nhiệm:

                        Phật Học Viện Trung Phần Hải Đức

                        Cựu Học Tăng vừa được tin buồn

                        Là Thầy Đức Niệm Tây Quy

                        Nguyện cầu sớm nhập Ta Bà độ sanh

                                                                        Đại diện Cựu Học Tăng:

                                                            Tu sĩ Thích Đỗng Minh – Cư sĩ Thiện Đức

10-Tăng Ni, Phật tử tín đồ Kim Liên Bửu Tự tại Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa thành kính tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm:

                                    ĐẠO NGHIỆP VIÊN THÀNH

                                                Hòa Thượng Thích Tuệ Hải và môn đồ kính bái tạ

11-Trước sự mất mát lớn lao chung này cho chư Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tại hải ngoại và quốc nội, Cộng Đồng Việt Nam California thật vô cùng xúc động và tiếc thương. Hàng trăm ngàn đồng hương tỵ nạn sống lưu vong cũng như hàng triệu người trong nước vẫn không quên hình ảnh, dáng đi và những thuyết pháp của cố Hòa Thượng trong những thập niên 60-70 tại quê Mẹ Việt Nam.

            Sinh Ký Tử Qui, thay mặt cho Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Miền Nam California, Tôi, Nguyễn Thành Trạng, Chủ tịch Cộng Đồng xin thành kính chia buồn sự mất mát này đến môn đồ pháp quyến của Ngài. Nguyện cầu Giác linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, Hồi Nhập Ta Bà, Hóa Độ Chúng Sanh, trợ giúp cho quê hương Việt Nam chúng con sớm được Hòa Bình và Nhân Bản. Mọi người được tự do tu học trong Chánh Pháp của Đức Như Lai.

                                                Nam Mô A Di Đà-Phật

                                                Thành Kính Phân Ưu

                                                            Cộng Đồng Việt Nam Miền Nam California

                                                            Chủ tịch: Nguyễn Thành Trạng

                                                            Phó Chủ tịch NV: Trần Thế Ngữ

                                                            Phó Chủ tịch NG.V: Nguyễn Mai Ly

                                                            Tổng Thư Ký: Trần Đắc Phú

                                                            Kế Hoạch: Joseph Đỗ Vinh

12-Đây là một sự mất mát lớn lao cho Giáo Hội cũng như hàng môn nhơn pháp quyến và Phật Giáo đồ tại Hải ngoại.

            Chúng con thành tâm vọng bái. Thượng chúc Giác Linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc và thành kính phân ưu cùng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ cũng như môn đồ pháp quyến.

                        Chư Tăng cùng Phật Tử Đạo Tràng Bửu Quang Wichita-Kansas

13-Được tin Hòa Thượng thượng Đức hạ Niệm đã viên tịch. Chúng con thành kính đảnh lễ giác linh Hòa Thượng, đồng thời chia buồn cùng môn đồ pháp quyến.

Nguyện cầu Giác linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc

                                                Chùa Thiền Tôn, Vancouver B.C.Canada

                                                            Tỳ khưu Thích Nguyên Tịnh

14- Kính đảnh lễ Tân Viên Tịch Thích Đức Niệm Hòa Thượng Giác Linh

                                                KHỨ LAI NHƯ THỊ

                        Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất  Hải Ngoại Tại Canada

15-Thay mặt Ban lãnh đạo- Hội đồng Pháp sự Tịnh nghiệp Liên hữu chúng tôi chơn thành phân ưu cùng Hòa Thượng- quí Giáo hội và chư môn nhơn pháp quyến của Hòa Thượng Chánh Văn Phòng; đồng thời nhứt tâm cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc

Thành Kính Phân Ưu

                                                            Hòa Thượng Thích Phước Bổn

                                                            Hội chủ Tịnh nghiệp Liên hữu

16-Chúng con, toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh các cấp Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Miền Quảng Đức nhất tâm đê đầu đảnh lễ nguyện cầu Giác linh Hòa Thượng CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC, VIÊN MÃN PHÁP THÂN, HỒI NHẬP TA BÀ, ĐỘ TẬN CHÚNG SINH, VIÊN CHỨNG BỒ ĐỀ.

Ngưỡng mong Giác linh Hòa Thượng Từ Bi chứng giám.

                        Toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Miền Quảng Đức

                                                                                                Đồng bái niệm

17-Tăng, Ni, tín đồ Phật tử Linh Sơn Mỹ Châu được ai tin Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Giám Đốc Phật Học Viện Quốc Tế, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, đã vãng sanh ngày 21 tháng 3 năm 2003 tại Cali, Hoa Kỳ.

            Sự ra đi của Hòa Thượng thượng Đức hạ Niệm là một tổn thất lớn cho Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng , và Cộng Đồng Phật Giáo Thế Giới nói chung.

                                                Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Mỹ Châu

                                                            Phó Viện Trưởng Viện Chỉ Đạo

                                                                        TK Thích Trí Hải

18-Dù ở quê nhà, chúng tôi vẫn lưu tâm đến sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại. Hòa Thượng đã góp phần to lớn vào sự nghiệp truyền bá chánh pháp, đào tạo Tăng tài, ấn tống pháp bảo, mở mang nhiều đạo tràng, hoan hỷ nhận lời thỉnh cầu thuyết pháp giảng kinh ở khắp mọi nơi đem lại an vui lợi ích cho con người. Đặc biệt nơi quê hương của chúng ta, cuộc sống của một bộ phận đồng bào còn nhiều khó khăn, Hòa Thượng với lòng bi mẫn đã ra tay cứu giúp biết bao mảnh đời bất hạnh, sưởi ấm biết bao tâm hồn đang sống trong cơ cực lầm than. Ngài xứng danh được bốn chúng tôn thờ, đáng bậc bá gia trọng vọng.

            Hôm nay, Hòa Thượng không còn hiện hữu nơi cõi đời uế trược, nhưng công đức và đạo hạnh của ngài vẫn mãi sáng soi, làm tấm gương cho hậu học noi theo, tiến bước trên con đường hành Bồ Tát đạo.

            Anh  em chúng tôi cũng xin vọng  bái linh đài. Ngưỡng nguyện giác linh Hòa Thượng quả chứng vô sanh, hồi nhập Ta bà hóa độ quần sinh

                                                Tổ đình VĨNH NGHIÊM ( Việt Nam)

                                                            Thích Thanh Phong

                                                            Thích Trí Chơn

19-Thay mặt chư Tăng Ni và Phật tử Ban Từ Thiện Xã hội Tịnh Xá Trung Tâm, Q.Bình Thạnh, Tp HCM, VN kính gởi đến Đại Đức và quý môn đồ pháp quyến lời THÀNH KÍNH PHÂN ƯU. Đồng thời, xin nhất tâm cầu nguyện Phật lực gia hộ:

                                                Giác linh Hòa Thượng thượng Đức hạ Niệm

                        CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC, THƯỜNG TRỤ NIẾT BÀN

                                    Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

                                                            TM Tăng Ni và Phật tử Ban TTXH-TXTT

                                                            Thượng Tọa Thích Giác Toàn

20-Chúng con Ban Trị Sự Chùa Phổ Minh xin thay mặt cho tất cả nam nữ Phật tử thành thật phân ưu với Giáo Hội. Nguyện cầu giác linh Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC.

                        Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

                        T.M Ban Trị Sự Chùa Phổ Minh Hội Phật Giáo Việt Nam Arkansas

                                                            Phó Hội Trưởng Nội Vụ

                                                Nguyên Hiền- Nguyễn T. Hồng

21-Được tin Hòa Thượng Bổn Sư của Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Linh Sơn Clinton Township, Michigan đã thâu thần viên tịch, chúng con thành viên Ban Hộ Trì Tam Bảo và toàn thể Phật tử chùa Linh Sơn và vùng phụ cận, kính gởi điện văn phân ưu này đến chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni thuộc Phật Học Viện Quốc Tế, thành kính nguyện cầu Giác linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc. Đồng kính nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho chư Tôn Đức cùng môn đồ pháp quyến Phước Trí Nhị Nghiêm, Thân Tâm An Lạc.

                        T.M. Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa Linh Sơn Clinton TWP

                                                Phó Hội Trưởng: Phạm Văn Ruôi

22-Hòa Thượng là hàng Long Tượng của Phật giáo Việt Nam nói chung và của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ nói riêng. Sự ra đi của Hòa Thượng là một mất mát lớn cho toàn thể Phật giáo đồ. Riêng phần chúng con từ đây sẽ thiếu vắng hình bóng một vị ân sư đã từng ban cho chúng con những bài pháp nhủ quí giá hướng dẫn chúng con trên bước đường tu học. Chúng con xin nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng sớm cao đăng Phật quốc, chứng nhập Niết Bàn.

Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật

                        Thay Mặt Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Orlando, Florida

                                                            Nguyên Thạnh Nguyễn Mậu Hưng

23-Sự ra đi của Hòa Thượng là một đại tang cho toàn thể Phật giáo đồ nói chung và là một mất mát lớn lao cho Phật tử chùa long Vân chúng con nói riêng. Toàn thể Phật tử chùa Long Vân chúng con xin nguyện cầu Giác linh Hòa Thượng Hoạch Đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn, Chứng Nhập Niết  Bàn.

                        Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Thế Giới A Di Đà-Phật

                                                            Thay Mặt Ban Trị Sự Chùa Long Vân

                                                            Nhật Quang Phạm Ngọc Cửu

24-Thay mặt cho các cấp trị sự và đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo, với tư cách Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, và với tư cách một thành viên của Chủ tịch đoàn Hội Đồng Điều Hợp Hội Liên Hiệp PG-PGHH, tôi xin kính cẩn gởi Điện văn này chuyển trình đến Hòa Thượng Chủ tịch cùng toàn thể quý chư Tôn Đức và Phật tử những lời chia buồn thành khẩn và trân trọng nhất của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo…Hòa Thượng Thích Đức Niệm viên tịch là về với Phật trên cõi Niết Bàn Cực Lạc, nhưng đối với chúng tôi thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng như đối với chúng tôi thuộc Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, sự vắng thiếu Hòa Thượng Thích Đức Niệm trong sinh hoạt phụng sự hàng ngày của chúng ta chắc chắn sẽ là một sự thiếu thốn và mất mát to lớn không có gì bù đắp được về tình cảm, cũng như về lý trí và về thực tế …

                                                                                    Lê Phước Sang

                                                Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGHH

                                    Thành viên Chủ tịch đoàn HDDH Hội Liên Hiệp PG-PGHH

25-Thay mặt Cao Đài Hải Ngoại và chư Tín Hửu Cao Đài kính gởi lời phân ưu cùng Quí Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại và Môn đồ Pháp quyến của Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm.

            Chúng tôi cũng thành tâm bày tỏ lòng kính mến công đức và nguyện cầu cho Giác linh Cố Hòa Thượng nhe nhàng siêu thoát an nghỉ nơi Miền Lạc Quốc.

                                                                        Cao Đài Giáo Hải Ngoại

                                                            Hội Đồng Chức Sắc và Niên Trưởng

                                                Chú Trưởng: Giáo hữu Ngọc Sách Thanh

26-Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và Chương Trình Phát Thanh Hương Sen xin thành kính phân ưu cùng Chư Đại Tăng , môn đồ pháp quyến và nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng sớm CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

                                                Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

27-Chư Tăng, Ni, và Phật tử Tu Viện Pháp Vương vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, thành kính đảnh lễ và nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng thượng Đức hạ Niệm Cao Đăng Phật Quốc. TA BÀ ẤN HOẠI TỊNH ĐỘ VĂN THÀNH

                                                                                                Khể thủ,

                                                                                    Tỷ kheo Thích Vân Đàm

28-Chúng con tăng, tín đồ thuộc Tu Viện Huyền Không, Montreal,Canada xin thành kính đảnh lễ Hòa Thượng .Kính nguyện Giác Linh Hòa Thượng CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC.

                                                                                                Kính bái,

                                                Thay mặt tăng, tín đồ Tu Viện Huyền Không,Montreal

                                                                        Tỳ kheo Thích Minh Thông

29- Tăng Đoàn, Ban Quản Trị và toàn thể Phật tử Hội Phật Giáo Mỹ Châu chùa Hoa Nghiêm xin thành kính chia buồn với Tăng Đoàn và Phật tử Phật Học Viện Quốc Tế trước sự mất mát to lớn này.Nguyện cầu Giác linh Hòa Thượng Thích Đức Niệm CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

                                                                        Tỳ lheo Thích Kiến Khai,

                                                Trù trì Chùa Hoa Nghiêm( Fort Belvoir,VA)

                        Toàn thể Ban Quan Trị và Phật tử Hội Phật Giáo Mỹ Châu

30-Chúng con toàn thể Phật tử Chùa Phổ Quang Salt Lake City, Utah và vùng phụ cận xin thành kính phân ưu cùng Giáo Hội và Phật Học Viện Quốc Tế trước sự thuận thế vô thường xả báo thân của Hòa Thượng Thích Đức Niệm.

            Kính cầu nguyện giác linh Cố Hòa Thượng CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC.

            Nam Mô Tiếp Dẫn đạo sư A Di Đà Phật

                                                                        Chùa Phổ Quang

                                                                        Salt Lake City, Utah

31-Chúng con, Phật tử Tây Úc và Thiền Tự Tuệ Căn thành kính nguyện Giác linh Hòa Thượng quả được vô sanh, nhân tròn chánh giác, thường trụ Niết Bàn, chẳng lìa uế độ.Thị hiện nơi cõi Ta-bà mà  thường ở cõi thường chân. chuyển thân bốn đại bất an, thành tựu pháp thể tịnh lạc.

            Nguyện cho: Hiếu đồ bốn chúng, giác tâm tròn đủ, duyên lành cùng hưởng, chánh pháp cùng tu. Một niệm không sanh, an  nhiên giải thoát, cùng chúng sanh khắp trong pháp giới, kẻ mất người còn đồng thành Phật đạo.

                                                                        Thích Nữ Huệ Căn

                                                            Thiền Đường Tuệ Căn, Tây Úc

32-Phòng Tông Tin Phật Giáo Quốc Tế, Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, vô cùng đau buồn được tin Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện , Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Hoa Kỳ, Văn phòng II Viện Hóa Đạo, vừa thâu thần viên tịch tại Phật Học Viện Quốc Tế, thành phố Noth Hills, bang California, Hoa Kỳ.

            Xin thành kính phân ưu chư Đại Tăng, Môn đồ Pháp quyến và nguyện cầu Giác linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

                                    Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế

                        Kiêm Chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam

                                                                                    Võ Văn Ái

33-Chúng con, Ni chúng và Phật tử Hội Phật Giáo Quán Âm, Pháp quốc, nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng, trực vãng lạc bang, nhiên hậu hồi nhập Sa-Bà, phân thân Hóa độ. Đồng thời, Hội Phật Giáo Quán Âm Paris xin thành kính phân ưu cùng môn đồ hiếu quyến.

                                                            TL. Ni Sư Thích Nữ Diệu Minh

                                                Chánh Hội Trưởng Hội Phật Giáo Quán Âm

                                                                                    J.L. Đức Tiến

                                                                                    Tổng Thư Ký

34-Chúng con chư Tăng và Phật tử Trung Tâm Phật Giáo Chiếu Kiến đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng, thượng chúc Giác Linh Ngài Cao Đăng Phật Quốc. Thành tâm chia buồn cùng Chư Tôn Đức và Môn Đồ Pháp Quyến. Chúc quý vị vững tâm tu học để Phật Học Viện Quốc Tế luôn luôn phát triển, nối tiếp công hạnh của Hòa Thượng và duy trì đạo mạch.

                                                            Trụ Trì Trung Tâm Phật Giáo Chiếu Kiến

                                                                        Tỳ Kheo: Thích Thiện Chí

35-Chư Tăng Ni Phật tử Tu Viện Hộ Pháp tại thủ đô Little Sài Gòn , thành kính chia buồn sự mất mát này đến Môn Đồ Pháp Quyến của Ngài. Nguyện cầu Giác linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, hồi nhập Ta Bà hóa độ chúng sanh, trỡ giúp cho quê hương Việt Nam chúng con sớm có ngày thanh bình và tự do tu học trong Chánh pháp của đức Như Lai.

            Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

                                                                        Thượng Tọa Thích Tuệ Uy,

Chủ Tịch Đoàn Truyền Giáo Tăng Ni Việt Nam Tại Hoa Kỳ

                                                Viện Trưởng Tu Viện Hộ Pháp

36-Chúng con là Ban Trị Sự và toàn thể Phật tử Chùa Từ Ân rất đau lòng và thương tiếc khi hay tin Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Viện Trưởng Viện Phật Học Quốc Tế, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ vừa viên tịch. Đây là một sự mất mát lớn đối với chúng con nói riêng và toàn thể Phật tử nói chung.

            Chúng con nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo độ trì cho Giác Linh Hòa Thượng được sớm Cao Đăng Phật Quốc.

                                    T/M Ban Trị Sự Chùa Từ Ân Hội PGVN Louisville, Kentucky

                                                                                                            Hội Trưởng,

                                                                                                Tâm Lộc-Lê Lợi

37-Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Miền Khuông Việt xin thành kính nhất tâm đồng bái tạ Ân sư và cùng chia xẻ nỗi thương đau đến cùng hàng Chư Tôn Giáo Phẩm Giáo Hội.

            Nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng sớm Cao Đăng Phật Quốc.

            Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật.

                                                            Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Khuông Việt

                                                                                                            Trưởng Ban

                                                                                    TRÍ HẢI Ngô Thị Quỳnh Lâm

38-Thành kính Nguyện Cầu Giác Linh Hòa Thượng thượng Đức hạ Niệm sớm được Cao Đăng Phật Quốc.

            Phật Giáo đã mất đi một vị Cao Tăng , suốt đời phụng sự cho Đạo pháp, phổ độ lợi lạc chúng sinh. Nhưng luật vô thường không ai tránh khỏi. Và Giác Linh Hòa  Thượng đã về cõi Phật.

            Thành Kính Đảnh Lễ Giác Linh Hòa Thượng.

                                                                        Trụ trì Chùa Kim Quang Pháp Quốc

                                                                        Tỳ Kheo Thích Minh Định

39-Chúng con cùng toàn thể Phật tử Chùa Quan Âm thành kính phân ưu lên Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng , Ni và Môn Đồ Pháp Quyến. Cầu nguyện Tây Phương Tam Thánh, thùy từ phóng quang tiếp độ Giác Linh Cố Hòa Thượng, thượng Đức hạ Niệm, Quả đăng Thượng Phẩm, Nhân chứng Nhị Nghiêm, thường trụ An Dưỡng, bất ly Uế Độ, phân thân vô số, độ tận chúng sanh, đồng sanh Cực lạc, đồng thành Chánh Giác.

            Đệ tử chúng con thành kính đảnh lễ Giác linh cố Hòa Thượng.

                                                                        TL.TT.Thích Huệ Sơn

                        Trụ Trì Chùa Quan Âm(đang điều trị bệnh tại Washington DC.)

                                                                        Cư sĩ Túc Lộc

                                                Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Hội Đồng Sáng Lập

40-Trước hết, chúng con xin thay mặt chư ni đạo tràng Vĩnh Phước nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Sư Phụ được Cao Đăng Phật Quốc, Đắc Vô Sanh Nhẫn, Hồi Nhập Ta Bà Hóa Độ Chúng Sanh.

            Con và đại chúng cũng chia xẻ sự khó khăn mà Thầy cùng chư vị Tăng Ni phải đam đang giánh vác. Rất tiếc là không đủ duyên qua cùng quý Thầy chung lo tang lễ để đáp đền công ơn Sư Phụ đã tái tạo giới thân huệ mạng chúng ta.

            Nơi đạo tràng Vĩnh Phước, con cũng thiết bàn thờ thỉnh Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni làm lễ Truy Niệm trước ngày hỏa tang Sư Phụ và cúng dường trai tăng để hồi hướng công đức lên Sư Phụ.

                                                Chùa Vĩnh Phước, Sài Gòn- Việt Nam

                                                            Thích Nữ Như Hoa

41-Chúng con tuy không được phước duyên gặp Sư Ông, nhưng có được cuộc sống tu học yên ổn hôm nay cũng nhờ ơn Sư Ông quá nhiều, không biết lấy chi đến đáp, chỉ biết kính nguyện Giác Linh Sư Ông Cao Đăng Thượng Phẩm, Quả Chứng Vô Sanh.

                                                Chùa Vĩnh Phước, Sài Gòn- Việt Nam

                                                            Thích Nữ Huệ Trí

42-Toàn thể Phật tử thuộc Hội Phật Giáo Việt Nam tại Grand Island, Nebraska, Niệm Phật Đường Giải Thoát vô cùng kính tiếc đã mất đi một vị chân tu khả kính, đồng thời là một thiệt thòi lớn lao cho Phật Giáo Việt Nam nói chung.

            Chúng con đồng thời ngưỡng nguyện Tân Giác Linh Hòa Thượng Thượng Phẩm Thượng Sanh.

                        Hội Phật Giáo Việt Nam Island, Nebraka Niệm Phật Đường Giải Thoát

                                                                                                Hội Trưởng

                                                                                    Nguyên Cát-Nguyễn Ngưu

43-Chúng tôi rất xúc động được tin Hòa Thượng Thích Đức Niệm đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch tại Phật Học Viện Quốc Tế.

            Hòa Thượng ra đi là một sự mất mát lớn lao cho Giáo Hội cũng như các Phật tử. Chúng tôi đã cử hành lễ cầu siêu tại chùa Liên Hoa.

                                                Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Canada Chùa Liên Hoa

                                                                                                Hội Trưởng

                                                                                    Phúc Đức, Đặng Văn Dục

44-Chúng con, Thiện Xuân Inna Malkhanova và Thiện Mẫn, Hội Trưởng và Phó Hội Trưởng Hội Phật Giáo Thảo Đường ở Mạc Tư Khoa, nước Nga, chỉ vừa mới nhận được tin Hòa Thượng Thích Đức Niệm đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch tại Phật Học Viện Quốc Tế.

            Chúng con vô cùng thương tiếc và tưởng nhớ công đức của Hòa Thượng đối với việc truyền bá Phật Pháp cho chúng sinh. Chúng con xin thay mặt toàn thể các đạo hữu Nga và Việt Nam trong Hội Phật Giáo Thảo Đường, thành kính dâng lên Hòa Thượng và Chư Tôn Đức lời phân ưu của chúng con.

            Các Phật tử chúng con ở Mạc Tư Khoa, nước Nga, xin thành tâm đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng và xin nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng sớm siêu thoát về cõi Tây Phương Cực Lạc.

                                                                        Ngày 19 tháng 4 năm 2003

                                                TM. Hội Phật Giáo Thảo Đường, Mạc Tư Khoa, nước Nga

                                                                        Hội Trưởng và Phó Hội Trưởng

                                                Thiện Xuân Inna Malkhanova và Thiện Mẫn

Vòng Hoa

1-Tảo Đăng Giác Ngạn

                                    Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

2-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Chư Tăng Phật tử chùa Bảo Quang

3-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Toàn thể Phật tử niệm Phật Đường Phật Quang San Jose

4-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Ban Hướng Đạo và toàn thể gia đình Phật tử miền Thiện Hòa

5-Thành kính đảnh lễ giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Chư tăng ni miền bắc California

6-Ngưỡng nguyện giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Chư tăng ni miền Vạn Hạnh

7-Ngưỡng nguyện giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Chư tăng và Phật tử chùa Pháp Vân Pomona

8-Thành kính nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Đệ tử Thích Nữ Đức Thường kính bái

9-Ngưỡng nguyện giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thỉ Việt Nam Hải Ngoại

10-Kính nguyện giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Gia Đình Chơn Đức và Gia Đình Chơn Thường

11-Cầu nguyện giác linh Hòa Thượng Viện Chủ Phật Học Viện Quốc Tế cao đăng Phật quốc.

            Hiện hoá Sa bà duyên ký tất

            Vãng sanh Cực Lạc ngự liên hoa.

                                    Chư tăng ni và Phật tử chùa Quán Thế Âm Việt Nam Orange County và chùa Quảng Đức San Jose

12-Cầu nguyện giác linh Hòa Thượng Viện Chủ Phật Học Viện Quốc Tế cao đăng Phật quốc.

                                    Chư tăng ni và Phật tử chùa Quán Âm Hương Tích Los Angeles, Hương Tích Santa Ana, Chùa Trúc Lâm Yên Tử, Pháp Hoa, Phổ Hiền kính viếng.

13-Ngưỡng nguyện giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Vụ Gia Đình Phật tử và Ban Hướng Dẫn 5 miền

14-Nhất tâm nguyện cầu giác linh Hòa Thượng thể chứng vô sanh.

                                    GHPGVNTHHN-HK Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

15-Nhất tâm nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Phật tử Thanh Chánh-Phước Hảo Minh Nghĩa-Huệ Tấn và gia đình

16-Kính viếng giác linh Hòa Thượng Thích Đức Niệm cao đăng Phật quốc.

                                    Bà Quả phụ Đỗ Mậu và gia đình

17-Thành kính cầu nguyện Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Trụ trì và tứ chúng chùa An Lạc San Jose

18- Thành kính cầu nguyện giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Vương Bình pháp danh Tâm Duyên, Tiêu Thị Chia pháp danh Diệu Hường, Lâm Q.Quang, Vương Thị Nguyệt

19-Vãng Sanh Tịnh Độ         

                                    Cựu Ban Giám Đốc Phật Học Đường Ấn Quang Hòa Thượng Thích Huyền Dung

20-Vảng Sanh Tịnh Độ

                                    Chủ Tịch và thành viên Hội Đồng Giám Sát GPHGVNTNHN tại Hoa Kỳ HT Thích Huyền Dung.

21-Cầu nguyện cố giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Diệu Trí và gia đình

22-Thành kính cầu nguyện giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Thiện Bửu, Diệu Thanh & Các con

23-Cầu nguyện Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Gia đình Minh Kiến&gia đình Xuân Nguyễn

24-Cầu nguyện Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Diệu Hoa và Gia đình

25-Thành kính cầu nguyện Trưởng môn cao đăng Phật quốc.

                                    Hải Ngoại Liễu Quán Pháp Phái

26-Vô cùng thương tiếc Hòa Thượng Bổn sư.

                                    Đệ tử Phật Học Viện Quốc Tế

27-Thành kính cầu nguyện giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật Quốc.

                                    Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn tại Châu Mỹ

28-Thành kính đảnh lễ giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Chư tăng ni miền Bắc California

29-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    BHDTU Gia đình Phật tử Việt Nam Hoa Kỳ và 4 miền

30-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Cộng đồng Việt Nam tại California

31-Xin nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Các chùa Xá lợi-ADi Đà Long Thiền-Phật Bửu-TT.Pháp Như và chư Ni Orange và Los Angeles

32-Nguyện cầu Hòa Thượng cao đăng Phật Quốc

                                    Gia đình Minh Thuận-Thiền Từ

33-Thành kính nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Nguyên Cầm và gia đình

34-Thành kính nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Gia đình Chơn Lạc

35-Thành kính Phân Ưu.

                                    Chánh Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do

36-Thành kính nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Chùa Linh Sơn Detroit Michigan

37-Thành tâm cầu nguyện Hòa Thượng thượng Đức hạ Niệmcao đăng Phật quốc.

                                    Tỳ kheo Thích Chân Tôn và toàn thể Phật tử chùa Việt Nam Phoenix, Arizona

38-Thành kính cầu nguyện Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Gia đình Phước Lạc

39-Nguyện cầu Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Quảng Trọng và gia đình

40-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Ban Hướng Dẫn và toàn thể Gia đình Phật tử miền Tịnh Khiết

41-Kính điếu Hòa Thượng Thích Đức Niệm cao đăng Phật quốc.

                                    Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

42-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Nha Tuyên Úy Phật Giáo Chánh Phủ Việt Nam Tự Do và chùa Hộ Pháp

43-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Phật tử chùa Linh Sơn Quan Âm Chicago

44Thành thật điều niệm giác linh cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm cao đăng Phật quốc

                                    Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới Trưởng lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu.

45-Vô cùng thương tiếc Hòa Thượng thượng Đức hạ Niệm nguyện cầu giác linh ngài cao đăng Phật quốc.

                                    Đại đức Trụ trì và Phật tử chùa Quang Minh Chicago

46-Thành kính đảnh lễ giác linh Hòa Thượng thượng Đức hạ Niệm viện chủ Phật Học Viện Quốc Tế cao đăng Phật quốc.

                                    Chư tăng ni miền Bắc California

47-Thành kính đảnh lễ giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Chùa Phổ Hiền Kansas City

48-Vô cùng thương tiếc Hòa thượng Giám Đốc Phật Học Viện.

                                    Chùa Quang Minh San Diego

49-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Phước Huệ Đạo Tràng, Hoa Kỳ

50-Vãng Sanh Tịnh Độ

                                    Nhóm Thiền sinh Phật Quang Thiền Viện, Reseda

51-Kính điếu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc

                                    Chư Tăng ni Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm

52-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc

                                    Pháp Duyên Tịnh Xá

53-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Giáo Hội PGVN Thống Nhất Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

54-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Phật tử Diệu Ni-Minh Huy

55-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc

                                    Giao Điểm

56-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc

                                    Chư tăng chùa Quang Nghiêm và Ni viện Đức Viên

57-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Bửu Quang Đạo Tràng

58-Thành kính cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc

                                    Trụ Trì và Tứ chúng San Jose

59-Ngưỡng nguyện giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Chùa Dược Sư

60-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Liễu Quán các phái

61-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Phật tử chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương

62-Thành kính phân ưu.

                                    Hoàng thân Bửu Chánh và Phan Liên Hoàng tộc VN

63-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Sư cô Huệ Thiện và Phật tử Hương Nghiêm Tự

64-Kính nguyện giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Ban Quản Trị chùa Phật Bảo Chicago

65-Nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Gia đình Phật tử miền Quảng Đức

Trướng, Liễn Phúng Niệm

1-Nam Mô A Di Đà Phật

                                                                        Quán Âm Tự

                                    Phật giáo Trung Tâm Việt Nam Tự đồng kính niệm

2-Hóa Duyên Viên Mãn

                                    Ban bảo trợ phiên dịch pháp tạng Việt Nam kính bái

3-Công Viên Quả Mãn

                                    Mạnh Xuân Quý Mùi Tổ đình Phổ Đà Santa Ana kính bái

4-Thánh Sở Xưng Tán

                                    Quý Mùi trọng xuân An Lạc Tự Viện chủ hiệp đại chúng đồng kính bái

5-Hội Mãn Tây Quy

                                    Chơn Thành Trần Văn Cữu Hoàng Ngọc Phan YếnLoan hiệp bảo quyến đồng kính bái

6-Tuệ Đăng Thường Chiếu

Mỹ quốc Việt Nam Phật giáo Thống Nhất giáo hội thượng Đức hạ Niệm Đại Sư tân viên tịch

                                    Pháp Duyên Tịnh Xá viện chủ hiệp Tăng ni Phật tử đồng kính vãn

7-Đạo Thọ Cao Hiển

Quý Mùi niên trọng xuân

Mỹ quốc Việt nam Phật giáo Thống Nhất giáo hội thượng Đức hạ Niệm Đại sư tân viên tịch

                                    Hương Nghiêm Tự Viện Chủ hiệp Phật tử đồng kính bái

8-Ta Bà Thị Hiện Cư Trần Khách

Tịnh Độ Liên Đài Hóa Thượng Nhân

Mỹ quốc Hải Ngoại Việt Nam Phật giáo Thống Nhất giáo hội Quốc Tế Phật Học Viện viện trưởng Hòa Thượng tân viên  tịch

                                    Việt Nam Hoa Kỳ quốc Đông Hưng Tổ Đình Tăng Ni Phật tử đồng kính bái

9-Tân Tận Hỏa Diệt

Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

                                    Phật lịch 2546-Tăng ni tín đồ Phật giáo Bắc California bái vãn

10-Tịch Diệt Vi Lạc

Quý Mùi niên trọng xuân

Mỹ quốc Việt Nam Thống Nhất giáo hội thượng Đức hạ Niệm Hòa thượng tân viên tịch

                                    Việt Nam Phật giáo Thống Nhất giáo hội Tăng Sự Tổng Vụ đồng kính vãn

11-Tạc Dạ Chi Mai

Giám Đốc Phật Học Viện Quốc Tế

Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện

                                    Tổng vụ Cư Sĩ và Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại đồng kính bái niệm

12-Tịch Diệt Phi Diệt

Mỹ quốc Quốc Tế Phật Học Viện

 khai sơn Viện trưởng Thích Đức Niệm Hòa Thượng cao vãng

                                    Úc Châu Việt Nam Phật giáo Thống Nhất giáo hội Điều Hành Hội Đồng kính phụng

13-Đa Phương Thị Hiện

Mỹ Châu giáo hội đại diện Hội đồng

Chánh Văn Phòng Thích Đức Niệm Hòa Thượng tân viên tịch Hòa Thượng từ giám

                                    Văn Hóa Tổng vụ vụ trưởng Thích Nguyên Siêu bái vãn

14-Hòa Quang Đồng Trần

Phật lịch nhị ngũ tứ lục

Quý Mùi nhị nguyệt thập cửu nhật vãng sanh

                                    Mỹ Châu Việt Nam Phật giáo Thống Nhất giáo hội Hải Ngoại Hóa Đạo Viện Giám Sát Hội Đồng Thích Huyền Dung Hòa Thượng kính phụng

15-Hành Siêu Giới Ngoại

Thích Đức Niệm Hòa Thượng giác linh liên tọa

                                    Diệu Pháp tự Thích Viên Lý dữ đại chúng Phật tử đồng kính vãn

16-Vô Khứ Vô Lai Thường Tự Tại

                                    Tứ chúng đạo tràng Mai Thôn kính lễ

17-Ứng Thân Vô Lượng

Thích Đức Niệm đại sư giác linh liên tọa

                                    Việt Nam Phật giáo Thống Nhất giáo hội Hóa Đạo Viện Đệ nhị Phân hội đồng kính vãn

18-Khứ Lai Như Thị

Mỹ quốc Việt Nam Phật giáo Thống Nhất giáo hội

thượng Đức hạ Niệm Hòa Thượng tân viên tịch

                                    Gia Nã Đại Việt Nam Phật giáo Thống Nhất giáo  hội Hội Đồng Điều Hành đồng kính vãn

19-Tát Thủ Hoàn Gia

Thích Đức Niệm Đại Sư Giác Linh Liên Tọa

                                    Việt Nam Phật giáo Thống Nhất giáo hội Hoằng Pháp Tổng vụ

                                                                        Thích Chánh Lạc kính vãn

20-Hoạch Vô Sanh Nhẫn

Quý Mùi trọng xuân

Mỹ quốc Việt Nam Phật giáo Thống Nhất giáo hội

thượng Đức hạ Niệm Đại sư tân viên tịch

                                    Âu Châu Việt Nam Phật Giáo Tổng giáo hội Điều Hành Hội Đồng đồng kính vãn

21-Thừa Nguyện Tái Lai

Đức Noệm Lão Hòa Thượng viên tịch

                                    Đài Loan Linh Sơn giảng đường trú trì Tịnh Hạnh kính vãn

22-Thượng Phẩm Thượng Sanh

Phật lịch nhị ngũ tứ lục tuế

Quý Mùi niên nhị nguyệt thập ngũ nhật

Mỹ Châu Quốc Tế Phật Học Viện khai sơn viện trưởng

thượng Nguyên hạ Công hiệu Thích Đức Niệm Hòa Thượng tân viên tịch

                                    Đại Nhật Như Lai tự

23-Vô Sanh Pháp Nhẫn

Kính lễ Hòa Thượng thượng Đức hạ Niệm giác linh

                                    Mạnh xuân Quý Mùi chùa Trí Phước tăng tín đồ kính bái

24-Nhất Thừa Vô Thượng

Phật lịch nhị tứ ngũ lục nhị nguyệt thập cửu nhật

Quốc Tế Phật Học Viện khai sơn viện trưởng

Thích Đức Niệm Hòa Thượng viên tịch

                                    Mỹ Châu giáo hội Thanh Niên Tổng Vụ Vụ Trưởng hiệp gia đình Huệ Quang kính bái

25-Vạn Đức Lưu Phương

                                    Mạnh Xuân Quý Mùi Tăng tín đồ chùa Huệ Quang kính bái

26-Cao Đăng Phật Quốc

Đức Trọng Từ Nguyên Bi Phổ Ba Pháp Giới

Niệm Thiết Tín Thâm Hành Chuyển Đáo Liên Đài

Khấp nguyện giác linh Hòa Thượng Thích Đức Niệm

                                    Quý Mùi niên nhị nguyệt thập cữu nhật.

                        Chư tăng và Phật tử Cổ Lâm Tự đồng kính bái

27-Giọt Nước Cam Lồ Vừa Rơi Xuống

Tấm Thân Như Huyễn Bổng Thong Dong.

Mạnh xuân Quý Mùi

Kính điếu giác linh H.T Thích Đức Niệm

                                    Sa môn: Thích Tâm Châu, Thích Mãn Giác, Thích Thanh Cát, Thích Minh Thông, Thích Chơn Thành, Thích Hạnh Đạo, Thích Phước Thuận, Thích Nữ Diệu Từ

28-Xã Báo An Tường

                                    Các Tự Viện và Hội Cư Sĩ Phật Giáo vùng Orange County kính bái

29-Thượng Phẩm Thượng Sanh

                                    Thượng tọa Thích Thông Đạt Chùa Đại Nhật Như Lai

30-Tịch Diệt Phi Diệt

                                    Đạo Tràng Pháp Hoa chùa Thích Ca Đa Bảo

31-Cõi Ta Bà Vắng Bóng Đấng Từ Ân

Nơi Tịnh Độ Hóa Sanh Trang Thượng Thiện

                                    Chân Không thiền viện Hawaìi An Lạc Viện Oxnard Viện chủ & tăng ni kính bái

Sổ Tang Lưu Niệm

1-Nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm cao đăng Phật quốc.

                                                                                                Thích Tâm Châu

2-Cầu nguyện Giác linh H.T Đức Niệm cao đăng Phật quốc

                                                                                                Thích Minh Thông

                                    Tổng Thư Ký GHPGVN tại Hoa Kỳ

3-Nguyện cầu giác linh cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm cao đăng Phật quốc.

                                    Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

                                                                                                Thích Trí Chơn

4-Nguyện cầu giác linh cố Hòa Thượng cao đăng Phật quốc

                                    Chúng con Tăng Ni Phật tử chùa Phật tổ

                                                                                                T. Thiện Long

5-Kính nguyện giác linh cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm vãng sanh Cực Lạc quốc

                                                                                                Thích Hộ Giác

6-Kính nguyện cầu Giác linh ân sư cố Hòa thượng Thích Đức Niệm Thượng Phẩm Thượng sanh.

                                    Chư Tăng Ni Phật tử 36 vị Tu Viện Hộ Pháp Thích Tuệ Uy, Thích Tuệ Nghiêm, Thích Tuệ Minh,Thích Tuệ Chiếu, Thích Nữ Tuệ Từ, hai chú tiểu, ông Nguyễn Thành Trạng chủ tịch nam cali và quý Phật tử

7-Kính chúc Hòa thượng nhẹ gót tiêu diêu.

Tuy nhiên:

Phật Học Viện còn đây, Môn đồ cần dìu dắt.Hòa thượng ra về chi quá vội.Chánh Văn Phòng còn đó, Thiện tín cần tu học, chúng tôi ở lại tính sao đây.

Toàn thể Tứ chúng Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại tại Irving, Dallas-Texas đồng cúi đầu đảnh lễ trước tôn nhan của Ngài. Nguyện Giác linh Ngài Tọa Bồ Đề tòa viên mãn.

                                                                                                Pháp đệ Thích Tín Nghĩa

8-Mây trắng thong dong

                                                                                                Thích Mãn Giác

9-Ngưỡng nguyện Giác linh cố Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

                                    Thích Chơn Trí-Saccapanno Bhikkhu Chùa Pháp Vân-Pomona

10-Cảnh in chân Ngài

Liên Đài hoa nở

Chư tăng tiễn ngài

Về với Như Lai.

                                                                                                Thích Nguyên Lai

11-Chúc Hòa Thượng sư huynh thong dong về đảnh lễ Đức A Di Đà Phật

                                                                                                Thích Chơn Thành

12-Tôi lấy làm hoan hỷ

Chúc thầy về ngự Liên Hoa

Thân ta nào kể nay hà

Về miền Tây Trúc Độ mà chúng sanh.

                                                                                                Mến thầy có nhiều kỷ niệm

                                                                                                Thích Thiện Hương

13-Thân chúc Hòa thượng an tọa trên đài Thượng Phẩm Thượng Sanh và hoan hỹ hoàn lai Ta Bà để độ thoát chúng sanh ra khỏi bể khổ luân hồi.

                                                                                    Thân chúc(chữ ký đọc không rõ)

14-Thành kính đảnh lễ , Ngưỡng nguyện Hòa thượng tân viên tịch thượng Đức, hạ Niệm cao đăng Phật quốc.

                                                                                                Thành kính,

                                                                                                Thích Phước Sơn

15-Thành kính cầu nguyện giác linh Hòa thượng Thích Đức Niệm siêu sanh Lạc Quốc A-Di Đà.

                                                                                                Thành kính,

                                                                                                Thích Tánh Quang

16-Kính dâng giác linh cố H.T thượng Nguyên hạ Công lời cầu nguyện giác linh cao đăng Phật quốc.

                                                                                                Thích Giác Lượng

17-Thành kính cầu nguyện giác linh Hòa thượng Thích Đức Niệm siêu sanh Lạc quốc.

                                                            Chủ tịch cộng đồng Việt Nam nam California

                                                                                                Nguyễn Thành Trạng

18-Tiếc thay Hòa thượng ra đi

Bao người ở lại sầu bi đoạn trường

Cầu Ngài về cõi Tây Phương

Ngự an vĩnh viễn miên trường thiên thu.

                                                                                                Thích Giác Nhiên

19-Kính bạch giác linh Hòa thượng Thích Đức Niệm nhã giám.

Ngài và Thắng Hoan này,chúng ta cùng xuất thân từ học đường Ấn Quang,ra nước ngoài cùng chung một con đường lý tưởng Đạo Pháp. Giờ đây báo thân Ngài đã mãn, nhiệm vụ Đạo Pháp Ngài đã tròn, Ngài trở về bản quốc an nhiên tự tại. Còn Thắng Hoan này ở lại cô đơn, độc hành trên con đường phụng sự Đạo Pháp, thiếu bạn tri âm đồng hành, biết sao đây, đành cam tâm nhận chịu. Thắng Hoan cầu nguyện giác linh Ngài sớm lên ngôi Chánh Giác, nơi Niết Bàn Phương Tây và xin Ngài gia hộ Thắng Hoan sớm hoàn thành sứ mạnh còn lại của mình.

                                                                                                Thắng Hoan cẩn bút

20-Kính cầu nguyện giác linh H.T.thượng Đức hạ Niệm cao đăng Phật quốc. An vui nơi miền tịnh cảnh.

                                                Tăng chúng và Phật tử chùa Cổ Lâm, Seattle,WA.

                                                                                                Đồng kính bái.

                                                                                                T.Nguyên An

21-Nam mô A Di Đà Phật

Đại chúng Tu Viện Kim Sơn Bắc Caif, thành kính đảnh lễ cung tiến giác linh cố Hòa thượng, thượng Đức hạ Niệm, Giám đốc Phật Học Viện Quốc Tế, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện Giáo Hội P.G.Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo cao đăng Phật quốc.

Thành kính phân ưu đến quý Giáo hội và chư Tăng, Ni môn đồ pháp quyến. Nguyện chúc quý Giáo hội và môn đồ pháp quyến Phật sự chuyển pháp luân vạn sự như ý, phước trí viên dung.

                                                                                    Kỉnh lễ,

                                                                        Thích Tịnh Từ

22-Thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa thượng thượng Nguyên hạ Công tự Đức Niệm, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ.

            Nguyện cầu chư Phật tiếp độ Giác linh Hòa thượng trực vãng Tây phương, hồi nhập Ta bà tiếp độ chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Chân thành chia buồn cùng môn đồ và pháp quyến.

                                                                                                Tỳ kheo Thích Phước Thuận

23-Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô A Di Đà Phật.

Đệ tử chúng con Tỳ kheo Thích Tâm Quang thành tâm kính nguyện giác linh Hòa thượng thượng Đức hạ Niệm cao đăng Phật quốc.

                                                                                                Khế thủ,

                                                                                    Đệ tử Tỳ kheo Thích Tâm Quang

24-Nhập bất thối địa

Như thị đại nguyện.

                                                                                                Thích Bảo Lạc

25-Cung kính đảnh lễ Hòa thượng Thích Đức Niệm- Bậc cao tăng thạc học đã trọn đời hoằng dương đạo pháp, phụng sự giáo hội, tiếp dẫn hậu lai

Kiền thỉnh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                                                                Sa môn Thích Quảng Ba

                        Tu Viện Nguyên Thiều, Sydney-Tu Viện Vạn Hạnh Canberra, Australia.

26-Thay mặt Tăng Ni và nam nữ Phật tử đạo tràng chùa Quang Nghiêm,Stockton, nhất tâm đảnh lễ giác linh Hòa thượng Thượng phẩm thượng sanh, hồi nhập Ta bà tuyên dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Chúng con hành lậu học không sao quên được tấm gương sáng của Ngài suốt đời hy hiến cho Chánh Pháp. Nguyện noi theo gương Ngài trên đường tu học.

                                                                                                Kính bái,

                                                                                                Thích Minh Đạt

27-Chúng con chư Ni và Phật tử chùa Xá Lợi thành phố Rosemead, CA 91770-Thành kính cầu nguyện Giác linh Hòa thượng thượng Đức hạ Niệm , cố viện chủ Phật Học Viện Quốc Tế thuộc thành phố North Hills.

Cầu nguyện Giác linh Hòa thượng thượng Đức hạ Niệm cao đăng Phật quốc.

                                                                                                Kính lễ

                                                                                    Tỳ kheo ni Thích Như Nguyện

                                                                                                Viện chủ chùa Xá Lợi

28-Chùa Long Thiền chúng con vô cùng thương tiếc khi biết tin vắng bóng Hòa thượng.

                                                                                                Con,

                                                                                    Thích Nữ Thanh Hà

29-Chúng con chư Ni chùa Phật Bửu và Pháp Như thành kính cầu nguyện giác linh cố Hòa thượng thượng Đức hạ Niệm cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta Bà tế độ quần sanh. Nam mô A Di Đà Phật.

                                                                                                Kính bái,

                                                                        Thích Nữ Minh Phước, chùa Phật Bửu

                                                                        Thích Nữ Như Định, Pháp Như Tịnh Thất

30-Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh.

Chúng con , Ni chúng và Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện Phật tử chùa A Di Đà (thành phố Westminster) vô cùng xúc động khi nghe tin Hòa thượng thượng Đức hạ Niệm đã vãng sinh Phật quốc. Công đức Hòa thượng Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện đối với Đạo pháp thực vô lượng vô biên. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ và kính nguyện chư Phật tiếp độ giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                                        Thành kính đảnh lễ,

                                                                        Thích Nữ Như Ngọc Chùa A Di Đà

31-Nam mô A Di Đà Phật.

Kính bạch giác linh Hòa thượng Ân sư,

Đệ tử chúng con ngưỡng nguyện giác linh Thầy cao đăng Phật quốc, thể nhập đại nguyện hoàn lai Ta bà phổ độ chúng sanh như bổn nguyện.

            Thầy là cội bồ đề che mát.

            Chúng con là những chồi non.

Giờ đây:

            Thầy tự tại cõi Liên đài.

            Còn con ở lại lặn vào rừng sâu.

                                                                                                Khế thủ,

                                                                                    Đệ tử Thích Nữ Quảng Tịnh

32-Kính bạch giác linh cố Hòa thượng

Chúng con cúi đầu đảnh lễ ngưỡng nguyện giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc. Ngài thùy từ gia hộ đệ tử hành hậu học tinh tấn tu hành.

                                                                                                T. Hạnh Huê

33-Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Hòa thượng Thích Đức Niệm kính thương. Thế là huynh đệ mình sẽ cách xa một thời gian. Một ngày nào đây mình sẽ gặp nhau , lần gặp này mới là vĩnh viễn. Còn bây giờ chỉ là tạm thời thôi. Tuy một thời gian ngắn, nhưng rất nhiều kỷ niệm; giờ này pháp đệ ngồi viết đôi dòng lưu niệm để kỷ niệm ngày Sư Huynh tạm giã từ trần thế; rất mong ngày tái ngộ.

                                                                                                Kính bút,

                                                                                    Pháp đệ Thích Nguyên Trí

34-Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Ngưỡng bái bạch giác linh Hòa thượng!

Con nhớ đến thiền sư Mãn Giác đã nói:

            “Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận.

            Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”.

Dù rằng tâm đoàn của GHPGVNTN Hải Ngoại tại Hoa Kỳ đã vắng đi báo thân của Ngài, nhưng con luôn tin rằng trong mỗi trái tim của hàng tăng lữ cũng như toàn thể tín đồ Phật giáo mãi in đậm hình  bóng Ngài trong suốt quãng đời hóa đạo lợi tha của Ngài! ! Giờ đây Kim Quan Ngài còn hiện thế; nhưng con tin rằng Giác linh của Ngài tự tại nơi cõi Lạc Bang.

                                                                        Ngưỡng mong giác linh Ngài chứng tri

                                                                                    T.N.Diệu Quang

35-Nam mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ngưỡng bạch giác linh Hòa thượng.

Chúng con Tăng, Ni, Phật tử thuộc các tự viện: Phật Bảo Tự Washington D.C. Như lai Thiền Tự, Như Lai Thiền Viện San Diego, Chùa Liên Hoa Olympia, và Tịnh xá Minh Đăng Quang thành phố Spokane tiểu bang Washington đồng nhất tâm nhất niệm kính bái Hòa thượng với tất cả lòng biết ơn và thương quí. Dù biết tứ đại bổn không, ngũ uẩn vô chủ, pháp tánh của chư tôn giả thường trụ trong pháp thể Thường Tịch Quang của mười phương ba đời chư Phật. Chúng con vẫn không ngăn được dòng lệ nghẹn ngào khi hay tin Hòa thượng vội xả báo thân trong khi đạo pháp và dân tộc đang trông cậy nơi tài đức và hạnh nguyện cao cả của Ngài.

                                    Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

                                                                                    Kính bái,

                                                                        Tỳ kheo Minh Tuyên

36-Cao đăng Phật Quốc

                                                                                    Ven.Dr.Thích Ân Huệ

37-Nam mô A Di Đà Phật.

Ngưỡng bạch giác linh Hòa thượng Chánh Văn Phòng H. Đ. Đ.D.Thích Đức Niệm. Với tâm thành, gia đình chúng con nguyện xin Hòa thượng trọn vẹn an lạc trong ánh hào quang của chư Phật và tiếp nối bước chân hoằng pháp của Ngài trong tinh thần Đại từ đại bi của đức A Di Đà.

                                    Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

                                                                        Tâm Bảo Nguyễn Trọng Nho

                                                                        Hằng Minh Phạm Vân Bằng cùng gia đình

38-Nhất tâm đảnh lễ cầu nguyện Giác linh Hòa thượng thể chứng nhị nghiêm, hồi nhập Ta Bà, phân thân hóa độ.

                                                                        Chùa Diệu Pháp& Tu Viện Bảo Pháp

                                                                        Thích Viên Lý khể thủ

39-Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

Nhất tâm nguyện cầu chư Phật tiếp dẫn Giác linh Hòa thượng- thượng Đức Hạ Niệm cao đăng Phật quốc.

                                                                        Phổ Đà Tự, trọng xuân Quý mùi.

                                                                        Thích Hành Đạo

40-Nam mô A Di Đà Phật.

Tổ đình Đông Hưng Việt Nam và VA.Beach, VA, chúng con thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa thượng Viện Trưởng Phật Học Viện Quốc Tế. Hoài niệm ân sư.

            Cõi Ta bà vắng bóng đấng từ ân,

            Nơi Tịnh độ hóa sanh trang thượng thiện.

                                                                                    Thành kính đảnh lễ

                                                                                    Đệ tử Thích Thông Kinh

41-Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế húy Thượng Nguyên hạ Công hiệu Thiền Đức tự Đức Niệm chi giác linh. Nguyện Tam bảo trợ lực Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                                                    Toàn Tăng tín đồ Viên Thông tự

                                                                                    Tỳ kheo Thích Thông Niệm

42-Nam Mô A Di Đà Phật.

Toàn thể Tăng ni Phật tử chùa Quan Âm Orange County, Garden Grove thành kính phân ưu cùng GHPGVNTNHN và môn đồ pháp quyến. Nguyện cầu Giác linh HT Thích Đức Niệm cao đăng Phật quốc hoàn đáo Ta bà hoằng pháp lợi sanh.

                                    Nam mô A  Di Đà Phật.

                                                                                    Kính bút,

                                                                                    T. Đạo Quang

43-Nam mô A Di Đà Phật.

Toàn thể Phật tử chùa Hương Tích Los Angeles thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến và Ban tổ chức tang lễ cố Hòa thượng Thích Đức Niệm Phật Học Viện Quốc Tế.

                                                                                    Chùa Hương Tích

                                                                                    H.T.Thích Thiện Viên

44-Chư nam nữ Phật tử chùa Trúc Lâm Yên Tử Santa Ana kính nguyện cầu cố giác linh HT Thích Đức Niệm cao đăng Phật quốc.

                                                                                    Chùa Trúc Lâm Yên Tử

                                                                                    Thích Minh Nguyện

45-Kính Giác linh cố Hòa thượng thượng Đức hạ Niệm:

            Vô thường thị thường.

                                                                                    Chùa Hương Tích (Santa Ana)

                                                                                    Thích Nhật Minh

46-Chúng con toàn thể Tăng sinh Trung tâm Văn Hóa Phật Giáo Liễu Quán tại San Jose đồng thành kính cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Thích Pháp Chơn, Thích Ngộ Định, Thích Tịnh Mãn, Thích Quảng Phước, Thích Phổ Tín

47-Chúng con chư tăng chùa Pháp Hoa vô cùng kính thương Giác linh Hòa thượng thượng Đức hạ Niệm. Kính nguyện Giác linh Ngài cao đăng Phật quốc.

                                                                        Tỳ kheo Thích Phước Sung

48-Chúng con tăng chúng và chư Phật tử chùa Phổ Hiền thành phố Monterey Park, Cali thành kính nguyện cầu Giác linh Hòa thượng Viện Trưởng Phật Học Viện quốc Tế cao đăng Phật quốc.

                                                Nam Mô A Di Đà Phật

                                                                                    Tỳ kheo Thích Duy Tín

49-Nam Mô A Di Đà Phật.

            Hóa thân dĩ mãn,

            Lạc quốc hoa khai,

            Pháp tánh Thường quang,

            Chơn linh bất diệt,

            Trụ Ta bà, nhi hóa đạo,

            Hồi tịnh độ biển vô sanh.

Nguyện cầu Giác linh Hòa thượng thượng Đức hạ Niệm cao đăng Phật quốc.

                                                                                    Kính bái,

                                                                        Hương Nghiêm tự,

                                                                        Thích nữ Huệ Thiện

50-Nam Mô Tiếp Dẫn đạo Sư A Di Đà Phật.

Thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta bà, hóa độ chúng sanh, đồng thành chánh giác.

                                                                        Tăng tín đồ Phật tử chùa Phật Đà,

                                                                        Tu Viện Pháp Vương

                                                                        Tỳ kheo Thích Nguyên Siêu

51-Kỉnh đệ lên cố Hòa thượng nỗi lòng thương tiếc đau xót của đệ tử.

                                                                        Cựu Trung Tướng Tôn Thất Đính

52-“Hiện hóa Sa bà duyên ký tất,

Vãng sanh Cực Lạc ngự liên hoa”

Thành kính tưởng niệm Giác linh Hòa thượng thượng Đức hạ Niệm cao đăng Phật quốc.

                        Chùa Quán Thế Âm Việt Nam Orang County chùa Quảng Đức San Jose,

                                                                                                Tỳ kheo Thích Giác Nguyên

53-Nam Mô A Di Đà Phật.

Chí Năng và Ni Sư Viên Thanh, Viên Quang cùng toàn thể Phật tử chùa Vạn Hạnh thành phố Albuquerque bang New Mexico kính lễ dâng hương cúng dường Giác linh Hòa thượng thượng Đức hạ Niệm, Viện Trưởng Phật Học Viện Quốc Tế tại Hoa Kỳ, Chánh Văn Phòng GHPGVNTN tại Mỹ. Duy nguyện pháp thân biến khắp mười phương cõi gia hộ chúng con tu hành viên mãn noi gương thầy tổ viên thành Phật sự.

                                    Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát.

                                                                                                Thành tâm kính lễ,

                                                                        Chí Năng, Viên Thanh, Viên Quang

Và toàn thể tín đồ Phật tử chùa Vạn Hạnh NM 

54-Chúng con cùng Phật tử chùa Kim Quang và Phật tử chùa Từ Hiếu Buffalo, New York cung kính đảnh lễ cầu nguyện cố Đại Lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                                                                Kính lễ,

                                                                        TM chùa Kim Quang Sacto, CA

                                                                        TM chùa Từ Hiếu Buffalo, NY

                                                                        Tỳ kheo Thích Thiện Duyên

55-Nam Mô A Di Đà Phật.

Đại diện Tăng chúng Tịnh Luật Tư, Texas và Tường Quang tự Santa Ana chí thành đảnh lễ Hòa thượng, và nguyện noi gương Hòa thượng tinh tấn tu hành, phổ độ chúng sanh.

                                                                        Tỳ kheo Thích Pháp Quang

                                                                        Tỳ kheo Thích Pháp Chánh,

                                                                        Ni sư Thích Nữ Chúc Phước

56-Cao đăng Phật Quốc

                                                                                    Ven.Zaw Ti Ka

                                                                        430 S. Euclid St.Santa Ana, CA 92704.

57-Đại diện Hòa thượng Thích Chơn Điền toạ chủ chùa Quan Âm Houston, Texas; Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh viện chủ chùa Việt Nam Houston, Texas xin kính nguyện Giác linh Hòa thượng thượng Nguyên hạ Công tự Đức Niệm cao đăng Phật quốc.

                                                                        Kính thay mặt

                                                            Thích Giải Ngộ, Thích Giải Minh

58-Về đây cung tiễn Giác linh,

Thong dong giác lộ bình minh Ngài về…

Con xin kính nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc, hồi nhập Ta bà, độ tận chúng sinh, mãn bồ đề nguyện. Cũng xin chia xẻ cùng GH và toàn thể môn đồ Pháp quyến.

                                    Nam mô Thường Tịch Quang tịnh độ A Di Đà Như Lai.

                                                                                                Khể thủ,

                                                                                    Tỳ kheo Thích Nhật Trí

59-Thay Mặt HĐĐH-GHPGVNTNHN-Canada.

Bạch Giác linh Hòa thượng.

Cúi đầu đảnh lễ Giác linh Hòa thượng.

            Con, Thiện Tâm hôm nay về hầu bên linh quan Hòa thượng để lắng lòng thổn thức những kỷ niệm mà con có phúc duyên được hạnh ngộ bên Hòa thượng trong những ngày Hòa thượng còn hiện tiền. Thật là một mất mát lớn lao trong con khi hay tin Ngài đã đi về cõi Phật. Hình dung lại những ngày Hòa thượng còn sanh tiền, những công hạnh của Ngài quả là tấm gương sáng chói cho hàng lậu học như chúng con, từ thân, khẩu và ý giáo. Đặc biệt là sự dấn thân đứng ra thành lập GHPGVNTN trong bối cảnh hết sức khó khăn lúc bấy giờ, nhưng ngài đã chấp nhận mọi thử thách chỉ mong sao cho giáo hội quê nhà được sớm thoát khỏi pháp nạn và tăng ni Phật tử hải ngoại còn có hướng quay về. Công việc còn dang dở mà ngài đã lâm trọng bệnh để rồi tấm lòng hoài vọng của ngài vẫn mong mỏi ở đàn hậu học vẫn còn nặng ở tấm lòng ngài cho đến giờ phút ra đi. Tuy vẫn biết “ khứ lai như thị” nhưng một gnôi sao bắc đẩu đã lặn ở trời tây cũng làm cho chúng con một mối ưu tu và tiếc nuối không nhỏ.

                                                                                                Kính bái,

                                                                                                Thiện Tâm

60-Kính lạy Giác linh Hòa thượng.

Con Tỳ kheo ni cúi đầu đảnh lễ Giác linh Hòa thượng, Con hôm nay về trước kim quan thành kính đảnh lễ tiễn đưa ngài về Tây Phương.

                                    Con Tỳ kheo Nguyên Thanh Viện chủ Chùa An Lạc, San Jose

61-Con thành kính đảnh lễ và cầu nguyện Giác linh Hòa thượng thượng Đức hạ Niệm thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc.

                                                                                    Tỳ kheo Thích Thông Đạt

                                                                        chùa Đại Phật Như Lai tại San Jose, Hoa Kỳ

62-Nam Mô A Di Đà Phật.

Con thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa thượng thượng Đức hạ Niệm.

Giác linh thực chứng Bồ đề,

Thân tâm tự tại Thầy về Lạc Bang.

                                                                                                Kính lễ thầy,

                                                                                                Sakya Trí Huệ,

                                                                        Trung Tâm Vạn Hạnh, Virginia, Hoa Kỳ

63-Kính nguyện hồng ân Tam bảo hằng gia hộ Giác linh cố Hòa thượng Thích Đức Niệm sớm siêu thăng Phật quốc.

                                                                                                Kính niệm,

                                                                                                T.K. Thiện Dũng

64-Thành kính phân ưu cùng quý Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Hải Ngoại và thành tâm nguyện cầu Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                                                                GS Nguyễn Thành Long,

                                                            Phó Hội trưởng BTSTU Hải Ngoại Giáo Hội PGHH

                                                                                                GS Nguyễn Thanh Giàu,

                                                Phụ tá Hội Trưởng BTSTU Hải Ngoại Giáo Hội PGHH

65-Nguyện oai lực tam Bảo tiếp độ Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                                                                Con,

                                                                                    Thích Huyền Việt

66-Thân xác hẹp mà hồn trùm vũ trụ,

Trái tim đau nhưng thương cả loài ngưòi,

Trên văn đàn cặm cụi mãi không rơi,

Ném chua xót phổ truyền hoa chơn lý.

Thành kính tiễn Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                                                                Con,

                                                                                    Sa Môn Giác Sĩ

                                                                                    Tịnh Xá Giác Lý

67-Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Con thành tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Viện chủ cao đăng Phật quốc.

                                                                                    Phần hương khể thủ,

                                                                        Tỳ kheo Tâm Phước-Viên Minh

                                                                        Chùa Quốc Thanh, San Jose, CA

68-Kính bái Giác Linh Hòa Thượng.

            Trời North Hills mây buốn giăng mắc,

            Phật Học Viện Quốc Tế đượm màu tang,

            Phật sự chưa thành thầy vĩnh biệt ra đi,

            Đàn hậu bối chúng con không còn ai dìu dắt.

Hình ảnh từ hòa của Hòa thượng làm sao chúng con quên được, đức hạnh của ngài là ngọn đuốc soi rọi chúng con

            Gót cỏ còn vương, dáng từ thường tại.

Lòng thương tiếc không nguôi, chúng con kính đôi dòng lưu bút, cầu giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                                                                Kính bái,

            Đại diện chư Tăng Ni Phật tử chùa Phổ đà và Tu Viện Phổ Đà sơn tại Ottawa

                                                                                    Tỳ kheo Thích Bổn Đạt

69-Thành kính phân ưu

            Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng đầu phòng văn Châu Đạo California Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

                                                                                    Du Miên, Hà Vũ Băng

70-Thành kính phân ưu cùng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thông Nhất Hải Ngoại, quý vị Hòa thượng, Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Nguyện cầu hương hồn Hòa thượng tiêu diêu miền Cực Lạc.

                                                                                    Luật sư Phạm Văn Phổ,

                                    Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN miền Tây Nam Hoa Kỳ

71-Thành kính phân ưu cùng với Viện Phật Học Quốc Tế, quý Tăng Ni nơi đây. Cầu nguyện cho thầy được về cõi A Di Đà, siêu thoát vĩnh cữu.

                                                                                    Lisa Lan Doan và Đức Năng Vũ

72-Chúng con thành kính nguyện cầu Giác linh Hòa thượng Thích Đức Niệm sớm vãng sanh về miền Phật quốc.

                                                                                                            Ái Cầm, Thái Tú Hạp

                                                                                                Tuần Báo Sài gòn times

73-Kính cẩn tiễn đưa Hòa thượng cao đăng Phật quốc. Con luôn ghi nhớ mãi lời giáo huấn của Hòa thượng và xin y giáo phụng hành

                                                                                                Môn đồ Nguyên Tánh

74-Thành kính đảnh lễ Giác linh cố Hòa thượng và cầu nguyện Ngài cao đăng Phật quốc.

                                                                                                Hội Cư Sĩ Orange County

                                                                                                            Nguyên Lượng

75-Kính bạch Giác linh thầy, lúc thầy còn tại thế con không đủ túc duyên đến đảnh lễ thầy- Điều nầy con rất tiếc.

                                                                                                            Kính bái,

                                                                                                            Ngọc Ẩn

75-Thành kính tiễn đưa Giác linh Hòa thượng, nguyện cầu Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                            Niệm Phật Đường Duyên Giác& Liễu Quán TV

                                                                                                Tỳ kheo Thích Nhật Huệ

76-thành kính tiễn đưa Giác linh Hòa thượng , nguyện cầu Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                                        Phái đoàn Tổng Hội Cư Sĩ và Chùa Bát Nhã

77-Thành kính tiễn đưa giác linh Hòa thượng, nguyện cầu Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                                                                            Gia đình Phạm

78-Thành kính nguyện cầu cho  Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                                                                            Mật Nghiêm

79-Chúng con toàn thể gia đình họ Phạm-Đào thành kính phân ưu. Nguyện cầu cho Giác linh Hòa thượng được cao đăng Phật quốc.

                                                                                    B.S Phạm Nguyên Lương

                                                                                    Bích Ty & các con

80-Chúng con toàn thể gia đình họ Lê Nguyễn nguyện cầu cho giác linh Hòa thượng được cao đăng Phật quốc.

                                                                        Gia đình Lê Nguyễn pd Thanh Bảo

81-Chúng con thành kính phân ưu. Nguyện cầu giác linh Hòa thượng được cao đăng Phật quốc.

                                                                        Gia đình  họ Đinh Phan

82-Gia đình chúng con là Đặng Ngoan thành thật phân ưu và cầu nguyện giác linh thầy được cao đăng Phật quốc.

                                                                        Gia đình Diệu Tràng

83-Xin thành kính phân ưu và cầu nguyện cho Giác Linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                Nam Mô A Di Đà Phật

                                                            Chơn Minh, Diệu Nghĩa, Diệu Khai, Diệu Trúc

84-Chúng con thành kính cầu mong Hòa thượng sớm được cao đăng Phật quốc.

                                                            Gia đình Nguyễn Phương Minh và Lê Thúy Bàn

85-Gia đình chúng con cầu chúc giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc, trở lại Ta bà phổ độ chúng sinh.

                                                                                    Gia đình Trần Thế Minh

86-Chúng con thành kính chúc Hòa thượng sớm được cao đăng Phật quốc.

                                                                        Nguyễn Tuấn dật-Nguyễn Thị Giang

87-Chúng con nguyện cầu thầy sớm phiêu diêu miền Cực Lạc.

                                                                        Gia đình Phạm Đăng Cơ

88- Chúng con thành kính cầu nguyện thầy sớm phiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

                                                                        Gia đình Hà Văn Tại

89-Nam mô A Di Đà Phật

Chúng con thành kính cầu nguyện pháp linh của thầy sớm cao đăng Phật quốc.

                                                                        GĐ. Trần V .Dự

90-cầu nguyện Hòa thượng sớm được cao thăng mười cõi Phật.

                                                                        Gia đình Nguyễn Đình Phước

91-Con xin được đưa tiễn Thầy về nơi miền Cực Lạc, niết bàn.

                                                                        Michelle Nguyễn

92-Thành tâm kính viếng: Hoa khai kiến Phật.

                                                            Ban Điều Hành Chùa Dược Sư

                                                Ban Giáo Viên Hội Phụ Huynh Học Sinh và

                                    Liên Đoàn gia đình Phật tử Chánh Pháp chùa Dược Sư.

93-Cầu chúc Hòa thượng sớm diêu sanh Phật quốc.

                                                                        Gia đình Lý Đãi

94-Gia đình con xin chia buồn với nhà chùa, các Thầy và Sư cô. Gia đình rất buồn đã mất một Thầy quý mến.

                                                                        Hang Carroll

95-Con xin đại diện gia đình chia buồn cùng Môn đồ Pháp quyến, cầu xin Giác linh Hòa thượng được cao đăng Phật quốc.

                                                                        Phước Minh

96-Thành kính đảnh lễ Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                                        Cư sĩ Tâm Huệ ( Hòa Thái)

97-Con là con trai của ông Châu Kim Đính, con xin đại diện gia đình chia buồn cùng Môn đồ Pháp quyến. Kính nguyện Giác linh thầy Thích Đức Niệm cao đăng Phật quốc.

                                                                        Châu Quang Nghiêm

98-Ngưỡng nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                                        Vụ GĐPT/GHPGVNTNHN/HK

99-Cảm niệm công đức của Hòa thượng trong việc hoằng dương Chánh Pháp ở Hải Ngoại. Giao Điểm nguyện theo bước chân Ngài.

                                    Phái đoàn Giao Điểm Foudation và Tạp Chí Giao Điểm.

                        Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến- Hồng Quang- Phan Mạnh Lương

            Hướng Tuệ Trần Quý Nhu-Nguyễn Kha-Đỗ Hữu Tài -Nguyễn Văn Hóa-Lê Bá Khiếu-Vũ Hữu Đệ-Nguyễn Hữu Hùng

100-Thành kính phân ưu

                                                            Cụ bà Đỗ Mậu và toàn thể gia đình

101-Thành kính phân ưu.

                                                                        Ông bà Nguyễn Tri Phương

102-Nguyện cầu Sư phụ cao đăng Phật quốc.

                                                                        Nguyễn Thị Kim Chi

                                                                        Pd. Ngân Ngọc

103-Con xin kính chúc Hòa thượng sớm siêu đăng Phật quốc.

                                                                                    Chơn Tịnh Tâm

104-Con xin kính chúc Hòa thượng Thích Đức Niệm sớm được siêu thoát về miền Cực Lạc.

                                                                                    Diệu Phương

105-Kính báo biệt ân sư. Mong thầy sớm hoàn lai ta bà phổ độ chúng sanh.

                                                Diệu Ngọc, Quảng Huệ, Quảng Tâm ( Lý Mỹ Hương)

106-Một tin mà lòng buồn, và cảm thấy mất mát trong tâm tư.

                                                                        Lý Kim, Trần Hữu Thời

107-Thành kính phân ưu.

                                                                                    Thiện Sĩ

108-Thanh Quang và gia đình chia buồn

109-Thành kính phân ưu

                                                                        B.S.Sam Huỳnh và gia đình

110- Thành kính phân ưu.

                                                Đệ tử Minh Hạnh, Diệu Hoa, Minh Quang và Nhật Huy

111-Kính cầu nguyện Hòa thượng siêu thăng miền Cực Lạc.

                                                                        Đệ tử thành kính, Chơn Đức

112-Chúng con kính chúc Giác linh Hòa thượng sớm phiêu diêu miền Cực Lạc.

                                                                        Gia đình Nguyễn Thanh Quang- Thùy Linh

113-Chúng con thành kính cầu nguyện Hòa thượng Chưởng môn cao đăng Phật quốc.

                                                Diệu Hường, Tâm Duyên, Minh Quang, Nghiêm Hằng

114-Ngưỡng nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                                                    Đồng kính bái niệm

                                    Phái đoàn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Hoa Kỳ,

                        Phái đoàn Ban Hướng Dẫn miền Quảng Đức và các đơn vị trực thuộc,

Phái đoàn Ái Hữu Vĩnh Nghiêm,

                                    Phái đoàn Trung Tâm Tu Học Thích Quảng Đức

                                    Phái đoàn Đoàn Cựu Huynh Trưởng Giác Hoàng,

                                    Phái đoàn Cựu Huynh Trưởng Truyền Thống Orange County

115-Cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                Phật tử chùa Từ Ân, Ottawa, Canada

116-Cầu nguyện bổn sư vãng sanh Cực Lạc.

                                                Nam mô A Đi Đà Phật.

                                                                                                Đệ tử Diệu Minh

117-Vô cùng kính tiếc Hòa  thượng đã viên tịch.

                                                                        Nguyễn Thị Duật pd.Diệu Thiện

118-Vô cùng thương tiếc Hòa thượng Thích Đức Niệm.

                                                                                                Diệu Giá

119-Vô cùng thương tiếc Hòa thượng.

                                                                        Đỗ Ngọc Bích (CSV VĐH Vạn Hạnh)

120-Vô cùng thương tiếc Hòa thượng nguyện cầu Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

                                                                        Lâm Thị Anh Tranh

121-Vô cùng thương tiếc.

                                    Thân Trọng Nhân & Yến(Hội Ái Hữu CSVVĐH Vạn Hạnh)

122-Biết nói gì đây, thương tiếc Thầy. Nguyện cầu Thầy sớm được siêu thăng nơi Cực Lạc.

                                                                        Thanh Lê &Diệu Văn (Ái Hữu Vạn Hạnh)

123-Vô cùng thương tiếc Hòa thượng , nhất tâm đê đầu đảnh lễ nguyện cầu Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

            Thành kính phân ưu,Gia quyến Đỗ Thị Viên pd, Diệu Hạnh, Bùi Minh Trang pd.Phước Hằng

124-Thành kính phân ưu.

                                                                        Phái đoàn Phật tử chùa Quang Minh

                                                Minh Thành, Diệu Phước, Tánh Thiện, Diệu Thanh

125-Gia đình con cám ơn tất cả những gì Thầy đã dạy cho các con trong suốt 22 năm nay. Gia đình con kính chúc Thầy sớm về với Phật.

            Gia đình Bảo Hòa & Kim Thanh các cháu Thảo Vi, Quý Long và Diệu Hiền

126-Nguyện cầu từ phụ A Di Đà tiếp dẫn Hòa thượng Thích Đức Niệm vãng sanh Cực Lạc.

            Quảng Nguyệt & Nguyên Tâm và tất cả Phật tử chùa Viên Thông Long Beach.

127-Thành tâm cầu nguyện Hòa thượng Đức Niệm vãng sanh Cực Lạc quốc.

                                                                                                Kính thương tiếc,

                                                                                    Hồ Hương Lộc pd.Nguyên Minh

128-Thành tâm cầu Hòa thượng Thích Đức Niệm được siêu thăng về miền Phật quốc.

                                                                        Trương Tú Nga pd.Diệu Hạnh, Đỗ Minh

129-Các con thành tâm cầu nguyện Hòa thượng được cao đăng Phật quốc.

                                                Nam mô A Di Đà Phật

                                                                        Phật tử Thanh Hữu, Thanh Dung

130-Con từ Texas nghe tin buồn ghé thăm Ngài. Cầu Thập Phương chư Phật tiếp dẫn Ngài vãng sanh Cực Lạc quốc.

                                                Nam mô A Di Đà Phật

                                                                        Thanh Quang Ngũ Quang Thái

131-Thành tâm cầu nguyện Hòa thượng Thích Đức Niệm sớm về cõi Phật.

                                                                                    Thành tâm khấn nguyện,

                                                                        Gia đình Trần Larry& Trần Kimberly

132-Vô cùng tiếc thương vị  Hòa thượng đầy ân hậu với Phật tử, dày công tu học, uyên bác Phật Pháp đã vội rời chúng sinh về cõi Phật. Nguyện cầu Phật tổ độ trì cho cố Hòa thượng Thích Đức Niệm được sớm siêu thoát cao đăng Phật quốc.

                                                                        Gia đình Lê Khắc Lý pd.Như Tâm

133-Nguyện cầu chư Phật mười phương độ trì cho giác linh thầy đạt thành ý nguyện, sớm cao đăng Phật quốc.

                                                                        Nguyễn  Thanh Huy pd. Quảng Trà

134-Vô cùng tiếc thương và xin chân thành khấn nguyện.

                                                                        Gia đình Christina Nguyễn

135-Vô cùng thương tiếc và kính mến Thầy đã giúp Phật tử chúng con.

                                                                        Gia đình Mai Thanh Hồng

136-Thương tiếc Thầy, người đỡ đầu cho việc xây dựng chùa Tam Bảo, Fresno.

                                                                        Phật tử Đỗ H. Dụng và gia đình, San Diego

137-Chân thành thương tiếc.

                                                                        Gia đình Đỗ Hữu Chí

138-Thương tiếc Thầy và cầu mong giác linh Thầy sớm về cõi Phật

                                                                        Gia đình Đỗ Hữu Tâm

139-Cầu mong giác linh Thầy về cõi Phật.

                                                                        Đệ tử Đỗ Thị Lệ Hằng

140-Cầu mong Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn giác linh Thầy về cõi Phật.

                                                                        Đệ tử Minh Chánh và gia đình

141-Đệ tử đã theo gót chân Thầy Đức Niệm hơn hai mươi năm nay, từ khi mà ngôi Phật Học Viện Quốc Tế còn rất sơ khai chỉ có luống rau, luống khoai sinh sống để thờ Phật. Thầy ơi nay Thầy đã về nước Phật. Nhớ câu “Nhất đán vô thường vạn sự không” mà Thầy thường nói, thường nêu lên; bây giờ Thầy về với Phật rồi, con đứng trước cửa chùa này mà lòng bâng khuâng quá, vái bốn phương Trời mơ màng thấy bóng Thầy đang lẫn với từng mây. Thầy ơi! Thật là siêu thoát. Nhớ mãi lời Thầy nói như báo trước khi con hỏi: Thưa Thầy: Chùa làm sắp xong rồi thì còn gì nữa đây?

Thầy trả lời: Chùa xong rồi thì tôi cũng xong.

Bây giờ thì…xong thật.

                                                                                    Vương Nguyên

142-Gia đình chúng con: Thanh Chánh & Diệu Tiến cùng Phước, Đức, Thủy, Vũ, Thảo, Ekky vô cùng thương tiếc, chúng con thành tâm cầu nguyện. Sư phụ được cao đăng Phật quốc. Chúng con Phước, Đức, Thủy, Vũ, Thảo, sẽ ráng học hành thật giỏi và thực hành theo những lời của Sư phụ đã dạy bảo tụi con để khỏi phụ lòng Sư phụ giáo huấn thương yêu.

                                                Nam mô A Di Đà Phật

                                                                                                Con,

                                                                                    Thủy ( Diệu Lưu)

                                                                                                Kính bái

143-Chúng con Thắng Tín, Thanh Hoàng, Thúy, Thanh Hiền kính bái.

144-Chúng con Đạt Vũ, Lan, Thanh kính bái.

145-Chúng con Tram Nguyen và các con dâu , rễ cháu kính bái

146-Chúng con Diệu Thảo và gia đình xin thành tâm khấn nguyện kính bái.

147-Thành kính nguyện cầu Giác linh Thầy cao đăng Phật quốc.

                                                                                                Kính bái,

                                                                                    Chúng con Tâm Hợp và gia đình

148-Thành kính nguyện cầu Sư phụ cao đăng Phật quốc.

                                                Nam mô A Di Đà Phật

                                                                        Chúng con, Minh Kiến và gia đình

149-Chúng con thành kính nguyện cầu Hòa thượng Thích Đức Niệm vãng sanh Cực Lạc.

                                                                                                Ái Cầm-Thái Tú Hạp

                                                                                                Saigon Times

150-Thành kính nguyện cầu Hòa thượng Thích Đức Niệm vãng sanh Cực Lạc.

                                                                        Bà Đỗ Thị Khang-cháu Đỗ Doãn Vũ

                                                                        Ông bà Trần Đăng Khôi, Đỗ Thược

151-Chúng con thành tâm nguyện cầu Hòa thượng vãng sanh An Lạc quốc.

                                                                        Đệ tử Diệu Hiếu Chicago

                                                                                                Kính bái,

152-Chúng con Phước Tâm và Diệu Sương, Minh Định thành kính nguyện cầu Thầy vãng sanh Cực Lạc.

                                                                        Lê Văn Bằng, Trịnh Thanh Mai và các con

153-Chúng con thành kính phân ưu.

                                                                        Liên Đoàn Phật tử VN tại Hoa Kỳ

                                                ( Liên Đoàn Huynh Trưởng Truyền Thống GĐPT/VN)

154- Chúng con nguyện cầu giác linh Sư ông cao đăng Phật quốc.

                                                                        phái đoàn chùa “Phổ Đà”Santa Ana

155-Chúng con Ban bảo Trợ và gia đình Phật tử Phổ Quang ( Utah) xin thành tâm cầu nguyện giác linh Hòa thượng Thích Đức Niệm vãng sanh Cực Lạc quốc.

                                                                        Đại diện Minh Nghĩa Phan Văn Tề

156-Chúng con đê đầu đảng lễ,nguyện cầu Giác linh Hòa thượng Thích Đức Niệm vãng sanh Cực Lạc quốc.

                                                                        Đỗ Thị Ngọc Diệp pd.Phúc Cần

157-Chúng con nhóm Phật tử Sacramenti thành kính đê đầu đảnh lễ giác linh Hòa thượng. Nguyện Hòa thượng nhẹ gót về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nguyện chúng con hết đời nầy được tái ngộ Hòa thượng ở Cực Lạc quốc.

                                                Nam mô A Di Đà Phật.

                                                                                                            Kính bái,

                                                                                                Nhật Long Bình

158-Cung kính đê đầu đảnh lễ thành tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Đức Niệm vãng sanh miền Cực Lạc.

                        Gia đình Nhật Hạnh (Võ Đình Tấn) và Nhật Anh (Lương Thị Minh Trâm)

159-Thành tâm cầu nguyện Thầy Đức Niệm vãng sanh về thế giới Cực Lạc A Di Đà Phật.

                                                            Gia đình Tâm Hạnh ( Huỳnh Hớn Vinh )

160-Chúng con nguyện cầu giác linh Hòa thượng Thích Đức Niệm vãng sanh Cực Lạc.

                                                            Gia đình Hoa Si Nguyen Ri

161-Chúng con nguyện cầu giác linh Hòa thượng Thích Đức Niệm hoạch đắc vô sanh pháp nhẫn, chứng nhập niết bàn.

                                                Nam mô A Di Đà Phật.

                                                            Gia đình Nguyên Phương và Liêu Toàn

162-Chúng con thành tâm cầu nguyện Hòa thượng Thích Đức Niệm vãng sanh thế giới Cực Lạc A Di Đà Phật.

                                                            Gia đình Nguyên Nga

163-Kính xin đê đầu đảnh lễ và thành tâm cầu nguyện Hòa thượng Thích Đức Niệm cao đăng Phật quốc.

                        Ban hướng dẫn GĐPT miền Liễu Quán, GĐPT Vạn Hạnh-Stockton

164-Kính xin đê đầu đảnh lễ giác linh cố Hòa thượng. Ngưỡng nguyện chư Phật mười phương tiếp dẫn cố Hòa thượng vãng sanh Cực Lạc quốc.

                                                            Gia đình Phật tử ở Minnesota:

                                                Tâm Đạo, Diệu Trung, Diệu Liên, Đức Minh, Đức Trí

165-Lạy Phật cầu gia hộ giác linh của Thầy mau siêu thoát về cõi Phật.

                                                            Lê Tặng Sanh và gia đình

166-Kính lễ bái Tôn sư.

                                                                        Phật tử Nguyễn Đức Viên.

                                                            Trung tâm Liễu Quán Thừa Thiên Huế

167-Gia đình chúng con đến tiễn đưa linh cữu cố Hòa thượng đến nơi an nghĩ.

                                                Tâm Hướng, Tâm Tịnh, Diệu Thủy từ Chicago,Illinois

168-Được tin trễ Thầy đã viên tịch. Nay đệ tử cầu nguyện Thầy được về cõi đức A Di Đà như mong muốn.

                                                Phật tử Trần Quang Thiệt pd.Minh Quang

169-Kính chúc Hòa thượng Thích Đức Niệm sớm được siêu thoát về miền Cực Lạc.

                                                Gia đình Diệp Thị Hoài pd.Diệu Phương

170-Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời

Tận trừ nhứt thiết chư chướng ngại

Diện kiến bỉ Phật A Di Đà

Tức đắc vãnh sanh An Lạc quốc.

                                                                                                Kính bái,

                                                                                    Bồ Tát Giới Tâm Diệu

            Đại Lễ Cung Tiễn Kim Quan và Trà Tỳ Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm

                                    Nguyễn Trung Tín-Nhật Báo Người Việt ngày 30-3-2003

            North Hills: Hơn 250 Tăng-Ni từ khắp nơi trên thế giới như : Úc Châu, Âu Châu, Canada, Đài Loan và khắp các Tiểu bang của Hoa Kỳ đã vân tập về Phật Học Viện Quốc Tế thành phố North Hills thuộc Quận hạt Los Angeles, tiểu bang California để tham dự Đại lễ Cung Tiễn Kim Quan và Trà Tỳ Nhục Thân Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Nguyên Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày thứ bảy 29 tháng 3 năm 2003.

            Suốt dọc 3 con đường bao bọc Phật Học Viện Quốc Tế đã không còn một chỗ đâu xe. Cảnh sát phải phong tỏa hoàn toàn con đường chính mang tên Columbus đi vào nơi đây từ lúc 8:45. Nhiều người phải đậu xe rất xa để đi bộ vào.

            Trong Chánh điện của Phật Học Viện Quốc Tế chỉ có một số rất ít Cư sĩ và khoảng 15 huynh trưởng Gia Đình Phật tử. Phần đông còn lại phải đứng trong lều phía ngoài.

            Ngay giữa bàn thờ Phật là Kim Quan của Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm được phủ khăn vàng và hoa tươi màu vàng, phía trước là di ảnh và Y-Bát của Ngài. Chung quang tường chánh điện là hàng trăm vòng hoa, liễn đối ( không kể phía ngoài lều vải cũng quá nhiều hoa tươi và liễn đối).Khoảng 25 vị Tăng – Ni là Môn Đồ và Pháp Quyến của Cố Hòa Thượng quỳ ngay hàng trước Kim Quan. Dọc theo hai bên tường là Chư Tôn Giáo Phẩm từ các nơi xa về.

            Trong hàng  ghế Chứng Minh chúng tôi nhận thấy có : Hòa Thượng Thích Mãn Giác: Hội Chủ Tổng Hội PGVN tại Hoa Kỳ. Hòa Thượng Thích Hộ Giác: Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại, Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo. Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Viện Hóa Đạo GHPGVNTN. Hòa Thượng Thích Giác Nhiên: Pháp Chủ GHPG Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam. Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh ( từ Đài Loan).

            Ngoài ra Hòa Thượng Thích Tâm Châu Thượng Thủ GHPGVN Trên Thế Giới cũng là vị Chứng Minh trong tang lễ nhưng vì Phật sự quan trọng tại nơi khác nên đã không có mặt được. Nhưng trong lễ Nhập Kim Quan ( 23-3-2003 HT cũng đã đến tham dự và đã ở lại chia xẻ với quý Môn Đồ Pháp Quyến gần trọn ngày).

            Ngoài Hòa Thượng Thích Hộ Giác là Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ còn có khoảng 12 vị Hòa Thượng khác trong chức vụ Phó Trưởng Ban và một hệ thống gồm 18 tiểu ban phụ trách lên đến hơn 70 vị Tăng Ni cùng Cư sĩ.

            Riêng tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ như: Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Hoa kỳ, BHĐ Miền Quảng Đức, Hội Ái Hữu Vĩnh Nghiêm, các Đoàn Cựu Huynh Trưởng, Đại diện hầu hết các đơn vị GĐPT vùng Nam Cali, các huynh trưởng cao niên đều có mặt từ rất sớm sắp thành 4 hàng dài trước sân chùa. Tất cả đã đến tham dự với y phục đại lễ của GĐPT với số lượng lên tới hơn 100  người không kể một số anh em khác có nhiệm vụ giúp ban tổ chức hướng dẫn xe, người từ bên ngoài đường của Phật Học Viện Quốc Tế với cảnh sát LAPD.

            Khoảng 500 đồng hương Phật tử chiếm trong căn lều cùng Tăng xá bên phải Chánh điện hướng về nơi đặt Kim Quan của Hòa Thượng vì không thể nào bước vào bên trong được. Sau  khi Thượng tọa Thích Tín Nghĩa và Thượng tọa Thích Nguyên Siêu giới thiệu Chư Tôn Đức tham dự, Hòa Thượng Thích Hộ Giác trong tư cách Trưởng Ban Tổ Chức Tang Lễ đã đọc diễn văn tán thán công đức của cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm mà trong đó nổi bật nhất là sự nghiệp đào tạo Tăng Ni cũng như soạn dịch Kinh sách Phật giáo.

            Tiếp theo sau, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan đã tuyên đọc tiểu sử Hòa Thượng Thích Đức Niệm. Trong đó đã nhắc đến quảng đời tu học của Hòa Thượng cùng với rất nhiều tên những tác phẩm Phật Học và những Tập san mà Hòa Thượng Thích Đức Niệm đã biên soạn hay chủ trì.( Chúng tôi đã có đăng nguyên văn bản tiểu sử này vào các số báo trước).

            Hòa Thượng Thích Mãn Giác: Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ dầu rất yếu cũng đã xúc động nói về những giây phút sau cùng khi Ngài đến thăm Hòa Thượng Đức Niệm cách đây không lâu trong khi Hòa Thượng Đức Niệm đang lâm trọng bệnh. Nhưng theo Hòa Thượng Mãn Giác,thì dầu vậy Hòa Thượng Đức Niệm vẫn canh cánh âu lo cho tiền đồ của Phật Giáo nhất là vấn đề đào tạo Tăng-Ni hậu bối. Tiếp theo lời Hòa Thượng Mãn Giác, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên ( Pháp Chủ GH Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới) cũng đã lên máy vi âm đọc lời từ biệt. Theo Hòa Thượng Giác Nhiên thì Ngài là một vị giảng sư lỗi lạc hiếm có của Phật Giáo Việt Nam mà tôi ( Hòa Thượng Giác Nhiên) đã có dịp biết được.

            Cuối cùng vì không đủ thì giờ để từng vị lên đọc lời từ biệt theo chương trình dự trù nên hai vị Thượng Tọa xướng ngôn phải cáo lỗi trong đó chúng tôi nghe nhắc đến tên của nhiều vị gởi điếu văn từ xa về như Thượng Tọa Thích Quảng Ba, Thích Bảo Lạc, Cựu Trung Tướng Tôn Thất Đính .v..v…Hòa Thượng Thích Trí Chơn đã trích đọc một số điện văn từ các nơi khắp thế giới gởi về phân ưu trong đó có cả điện thư của Hòa Thượng Thích Huyền Quang ( thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN. Xử lý Viện Tăng Thống) Hòa Thượng Thích Đổng Minh và Hòa Thượng Thích Chí Tín (Đại diện Phật Tử ngôi chùa Sắc Tứ Cổ Tự tại Nha Trang- Việt Nam. Phụ trách Ban phiên dịch “ Pháp Tạng Phật Giáo VN).Các điện văn của nhiều Giáo hội tại nhiều Tiểu Bang  trên Hoa Kỳ. Ngoài ra chúng tôi cũng nghe được nhiều điện thư của các đoàn thể, tôn giáo bạn. Được biết có hơn 300 vòng hoa, trướng liễn điếu niệm.

            Tiếp theo sau tất cả gần 30 vị đệ tử xuất gia mang khăn tang vàng cùng quỳ xuống hướng lòng về kim quan của ân sư của mình để nghe Đại Đức Thích Minh Chí đại diện môn đồ và pháp quyến đọc bài ai niệm.

            Sau đó toàn thể Chư Tăng Ni thuộc VP II Viện Hóa Đạo cùng đứng lên để nghe Thượng Tọa Thích Tín Nghĩa tuyên đọc Điếu văn của Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ.

            Với sự thương mến của Hòa Thượng Thích Đức Niệm lúc sanh tiền đối với tố chức Gia Đình Phật Tử nên Ban Tang Lễ đã dành một đặc ân thật quan trọng cho tổ chức có hàng chục ngàn đoàn viên này. Đó là nghi lễ gắn nơ tang cho Đại Kỳ Sen Trắng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại do 5 anh chị đại diện rước vào trước Kim Quan của cố Hòa Thượng.

            Hòa Thượng Thích Hộ Giác Trưởng Ban Tang Lễ đã gắn băng tang vàng lên Đại Kỳ Hoa Sen Trắng của GĐPT tại Hoa Kỳ tượng trưng sự chịu tang của mấy chục ngàn đoàn viện GĐPT trên khắp thế giới.

            Hòa Thượng Thích Minh Tâm ( Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN tại Âu Châu đã tuyên đọc “ Lời Từ Biệt” của Hòa Thượng Thích Đức Niệm viết ngày 10 tháng 1 năm 2003 trong khi Hòa Thượng biết sức khỏe mình đã quá yếu. Trong lá thư từ biệt này Hòa Thượng đã nhấn mạnh đến 3 điều quan trọng.

            1/Đối với Chư Tôn Đức lãnh đạo các Giáo Hội tại hải ngoại. Tôi thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gi ahộ cho quý Ngài thân tâm thường an lạc, Phật sự viện thành, tiếp tục nỗ lực giúp đưa Phật giáo trong nước vượt thoát cơn pháp nạn hiện nay để góp phần xây dựng đất nước được tự do, thịnh vượng.

            2/Đối với Huynh Đệ Tăng Ni, tôi thiết tha kêu goi quý vị phát huy sơ tâm xuất gia, lấy giới luật làm đầu cố hàn gắn những rạn  nứt do bất đồng quan điểm để luôn sống trong Lục Hòa để xứng đáng là rường cột của Phật Giáo VN ở hải ngoại trong tương lai.

            3/Đối với Phật tử, cầu nguyện tất cả quý vị tâm Bồ Đề không thối chuyển, tinh tấn một đời tu hành, một đời làm việc thiện và tích  cực giáo hóa gia đình sống theo chánh pháp.

            Và trước khi chấm dứt bản di chúc ngắn gọn Hòa Thượng đã cảm tạ Chư Tăng Ni , Phật tử đã tích cực giúp Hòa Thượng trong khi hoằng pháp đồng thời Ngài cũng ngỏ lời xin lỗi nếu có những gì bất ý như ý với mọi người.

            Trong bản văn từ biệt ngắn Hòa Thượng đã không đề cập gì đến bản thân cũng như tất cả sự nghiệp riêng của mình.

            Trước khi Hòa Thượng Thích Mãn Giác chủ tọa lễ “ Triệt Linh Sàng” để đưa đến địa điểm trà tỳ, Giáo sư Bùi Ngọc Đường đã thay mặt ban Tang lễ cùng môn đồ pháp quyến đọc lời cảm tạ của ban tổ chức.

            Sau lễ Triệt Linh Sàng, Kim Quan Hòa Thượng Thích Đức Niệm đã được di chuyển trên một đoạn đường ngắn trước cổng chùa giữa hàng trăm Tăng Ni Phật tử, GĐPT, Đại diện các Hội đoàn và Tôn giáo trước khi chuyển Kim Quan lên xe tang để di chuyển đến phòng thiêu của nghĩa trang Forest Lawn Memorial Park thuộc thành phố Glendale.

            Theo cảnh sát hộ tống đoàn xe thì đã có hơn 150 xe theo Kim Quan của Hòa Thượng Thích Đức Niệm đến nghĩa trang Forest Lawn để dự lễ trà tỳ.

            Mặc dù sân chùa Phật Học Viện Quốc Tế không đủ chỗ cho số lượng người quá đông nhưng tất cả người tham dự đã tỏ ra rất tự giác nên buổi lễ không hề bị một xáo trộn nhỏ nào.

            Với vị trí quan trọng cũng như lòng thương mến của Chư Tăng Ni và Phật Tử bên Ban Tang Lễ  đã lưu giữ nhục thân Hòa Thượng đến gần 7 ngày. Không kể hôm 23-3-2003 là lễ nhập Kim Quan có sự hiện  diện của cả ba vị Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thích Mãn Giác, Thích Hộ Giác đều được cung thỉnh đứng vai Chứng minh và Chủ sám cùng hàng trăm Tăng Ni Phật Tử.

            Riêng đêm Tưởng Niệm thứ sáu 28 tháng 3 cũng đã có hàng trăm chư Tôn Giáo Phẩm và đồng bào Phật tử đến tham dự và kéo dài từ 8 giờ đến hơn 11 giờ đêm mới giải tán, trong đó mọi người đã thân tình kể cho nhau nghe về những kỷ niệm vui buốn trong cuộc đời hành đạo với  vị cao tăng này.

 

 ---o0o---

Xem tiếp : 01 > 02> 03> 04> 05> 06


---o0o---

Chân thành cảm ơn Đại Đức Thích Minh Chí gởi tặng trang nhà Quảng Đức
tập Kỷ Yếu này và nhiều Kinh Sách do Cố HT Đức Niệm soạn dịch. Trang nhà sẽ lần lượt đăng tải.
(TK Thích Nguyên Tạng, 9-2006)

---o0o---
Vi tính: Kim Thư; Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật: 01-09-2006

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Nhân Vật Phật Giáo VN

Đầu trang

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com