Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 

 


Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác
 

 

 

 

 

 

 

(Bấm vào hình để in hình chân dung khổ A-4)

 

 

Bấm vào hình để in hình chân dung khổ A-4

 


(Bấm vào hình để in hình chân dung khổ A-4)

 

 

 

(Bấm vào hình để in hình chân dung khổ A-4)

 

 


Xem tiếp

---o0o---

Trình bày:  Diệu An -  Phổ Trí

Cập nhật: 14-11-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com Trở về Trang Tưởng Niệm

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544