Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 

 


Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác
 

 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477 ; Fax 08-82401758 ; Email
phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia
Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431 ; Fax 07-33729988 ;
Email
phapquangchua@yahoo.com.au ;  www.phatgiaoucchau.com

___________________________________________________________________

Số 59-02/HĐĐH/HC/TT                     PHẬT LỊCH 2550, Úc Châu ngày 25 tháng 10 năm 2006

 

THÔNG TƯ
Tổ Chức Lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm Chung
 

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Dức Tăng Ni

Kính thưa quí Thiện hữu Tri thức, Đồng hương, Phật tử

 Cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm Bính Tuất, Phật Giáo Việt Nam Hải ngoại – Quốc nội mất đi 3 vị Giáo Phẩm Lãnh Đạo cao cấp của Giáo Hội, đó là Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác, Hòa Thượng Thích Đổng Chơn, viên tịch tại Hoa Kỳ ; và Sư Bà Ni Trưởng Thích Nữ Như Trí viên tịch tại Sài Gòn, Việt Nam.

 Hòa Thượng Thích Mãn Giác đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng của Viện Hóa Đạo trước năm 1975 tại quê nhà, sau 1975 tại hải ngoại. Hòa Thượng còn là một học giả uyên bác, một Thiền sư Thi sĩ lão luyện của thế kỷ 20. Hòa Thượng Thích Đổng Chơn cũng là hàng Giáo Phẩm cao cấp, Thành viên Hội Đồng Chứng Minh của Giáo Hội tại Hoa Kỳ. Sư Bà Trưởng lão Thích Nữ Như Trí, là một trong những bậc lãnh đạo Ni giới và Ni Bộ Bắc Tông suốt 60 năm qua.

 Để thể hiện sự Tri Tán Công Đức và tỏ tấm lòng bi nguyện trước sự đi về tịch tịnh chơn thường của quí Ngài, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan sẽ tổ chức Một Buổi Lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm Chung vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 29-10-2006 tại Chùa Pháp Bảo tiểu bang New South Wales.

 Cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm, kính mời toàn thể quí vị cùng về tham dự để Buổi Lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm được tựu thành viên mãn.

 NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT

 Nay Thông Tư
Hội Chủ Giáo Hội,

(Ấn Ký)

HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ HUỆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trở về:
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác

Cố Hòa Thượng Thích Đổng Chơn
Cố Ni Trưởng Thích Nữ Như Trí
 

 

---o0o---

Nhiếp ảnh & trình bày: Thích Giác Tính & Tịnh Tuệ

Cập nhật: 30-10-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com Trở về Trang Tưởng Niệm

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544