Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 

 


Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác
 

 


KHẨN BẠCH

 

Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ và Chùa Phật Giáo Việt Nam
tại Los Angeles, California cùng môn đồ pháp quyến

 

Thành kính khẩn bạch đến chư tôn Giáo Phẩm Tăng Ni,
quý Giáo Hội, các Chùa, Hội và tổ chức Phật Giáo Việt Nam cùng toàn thể Phật Giáo đồ:

 

Đại Lão HÒA THƯỢNG THÍCH MÃN GIÁC

 

- Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ,
- Phó Chủ Tịch Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới,
- Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Viện Tăng Thống GHPGVNTN,
- Viện Chủ Chùa Phật Giáo Việt Nam tại Los Angeles,
- Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa GHPGVNTN,
- Nguyên Phó Viện Trưởng Điều Hành Viện Đại Học Vạn Hạnh

Đã an nhiên thị tịch vào lúc 7 giờ 55 phút sáng ngày 13 tháng 10 năm 2006 (nhằm ngày 22 tháng 8 năm Bính Tuất) tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 78 tuổi đời và 58 hạ lạp. 

Kim quan của cố Đại Lão Hòa Thượng sẽ được tôn trí tại Chùa Phật Giáo Việt Nam từ chiều ngày Chủ Nhật, 15 tháng 10 năm 2006 đến sáng ngày thứ Bảy, 21 tháng 10 năm 2006.

Lễ Nhập Kim Quan của cố Đại Lão Hòa Thượng sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ Nhật, 15 tháng 10 năm 2006, và Lễ Cung Tống Kim Quan đến nơi Trà Tỳ vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Bảy, 21 tháng 10 năm 2006, tại Chùa Phật Giáo Việt Nam, số 863 South Berendo Street, Los Angeles, California 90005.
 


Los Angeles, ngày 14 tháng 10 năm 2006
 Nay kính khẩn bạch,
 Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ
Chùa Phật Giáo Việt Nam tại Los Angeles
và môn đồ pháp quyến

 

Địa chỉ liên lạc: E-mail: bantangle@yahoo.com
Fax: 213-739-0017, Tel: 213-384-9638

 

 

 

 

---o0o---


Trở về Trang Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác
 

---o0o---

Trình bày: Phổ Trí

Cập nhật: 14-10-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544