Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 

 


Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác
 

 Hòa-Thượng Thích Huyền Tôn

Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại
Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

***********************************

Thành Kính Thi Đối Điếu Văn Đến :
Giác-Linh Tân Viên Tịch
Đại Lão Hòa-Thượng Thượng MÃN hạ GIÁC
Nguyện Cầu Giác Linh Hòa Thượng
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

  

 

1a.     Mãn Giác Thiền Tăng, Khứ Lai Vô Ngại, Văn Tài Siêu Việt, Thi Thư Quán Tuyệt Tam Kỳ.

1b.     Huyền Không pháp Lữ, Kim Cổ Hữu Thì, Vũ Hoa Nhất Trướng, Kinh Luân Thông Nhiếp Ngũ Chi.

2a.     Đồng Chơn Xuất Tục, Liễu Đạo Vô Vi, Trung Bộ Sơn Cao, Quảng diễn Truyền Thừa Phật lý .

2b.     Lão Tuế Qui Không, Tường Minh Vạn Pháp, Mỹ Châu Hải  Ngoại, Hàm Cung Kỉnh ngưởng Tăng huy.

 

Thiền sư Mãn Giác đến đi tự tại
Văn tài siêu việt, thi thơ trác tuyệt ba kỳ
Pháp lữ Huyền Không, cổ kim mấy khi
Một trang hoa thi, luận kinh quán thông năm chi.

Đồng ấu xuất gia, hiểu đạo vô vi
Cao nguyên miền Trung, diễn giảng truyền thừa Phật lý
Lẽ không quán kỹ, vạn pháp tường tri
Trú tại Hoa Kỳ, lão tăng đáng kính đức huy.
 

HT Bảo Lạc (dịch)

 

 
Kính Bạch Giác Linh Hòa Thượng, Ngài là bậc thi tài, tôi đâu dám múa may, nhưng nhớ thuở xưa trong phòng Ngài ở Vạn-Hạnh, từng ăn tiệc xà lách chấm tương, cùng trăn trở bao nổi niềm thời cuộc ! Ngài nhờ tôi lo cuộc vượt biên cho ngài …Vì đó, mà nay tôi dùng lối đối chữ tiếp vận để kính nhớ Giác linh, mong ngài ai nap. 

Lão nạp tôi xin thành tâm chia buồn với tôn môn quyến thuộc, xin chấp tay với quí vi, cùng đồng âm niệm Phật ! Nguyện Giác Linh Tốc đăng Phật Độ.                 

                                    Thành Kính !  

 

 


Trở về Trang Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác

 

---o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 15-10-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com Trở về Trang Tưởng Niệm

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544