Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 

 


Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác
 

 


 

                 

Nhớ Ơn Thầy

            Tháng 10 - 2006

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin nhớ ơn Thầy

Một đời, nguyện bước Như Lai

Trên cầu Thượng Thừa chứng quả

Dưới thời, chuyển hóa hoằng khai

 

“Thầy là con thuyền thanh lương”

Thầy là Tăng Bảo tựa nương

Thầy là cây cao bóng mát

Dắt dìu đệ tử muôn phương

 

Thầy mang hạnh nguyện từ bi

Tâm dung, bất khả tư nghì

Dùng xe Ba Thừa chuyển bánh

Thời thời chuyên chở người đi

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin nhớ ơn Thầy

Búp sen xin chắp hai tay

Nguyện Phật mười phương minh chứng

Thâm ân giáo dưỡng cao dày

 

Dù cho nước chảy đá mòn

Dù cho lấp biển dời non

Huệ mạng một đời mới khó

Chúng con xin nhớ ơn Thầy.

***

 

Hình Bóng Thầy

                Tháng 10 - 2006

 

Thầy ra đi, cõi chơn thường miên viễn

Mái sân chùa, như vắng bóng Thầy ơi

Chốn liêu phòng, buông khung rèm cửa sổ

Gió phất phơ, reo kẽ lá không lời

 

Thầy ra đi, khung trời còn nhung nhớ

Chiếc áo nâu, nhuộm bạc nếp khói hương

Chiếc y vàng, bay bay màu hoại sắc

Mái chùa xưa, ấp ủ lớp ngân sương

 

Thầy ra đi, hình bóng Thầy còn đó

Quãng đường dài, ghi dấu nét, không pha

Cát bụi bay, thì thầm khua sỏi đá

Gợi hồn ai, bóng nguyệt nhớ trăng già

 

Thầy rũ áo, gác thuyền từ bát nhã

Dòng sông xưa, nhịp sóng vỗ đôi bờ

Khách lại qua, nhìn dòng sông, gợi nhớ

Hình bóng Thầy dẫn dắt thuở ban sơ

 

Tiếng chuông đầu hôm buông thả

Tiếng chuông mỗi sớm xa đưa

Ngân vang trôi về nỗi nhớ

Mênh mang hình bóng tôn thờ

 

Lời kinh trầm bỗng bên chùa

Người nghe hết tiếng hơn thua

Trở về nguồn tâm muôn thuở

Giật mình thấy bóng Thầy xưa.

 

 

*********

    Xin tiễn Thầy đi !

Kính tiễn Giác Linh Hòa Thượng Mãn Giác                   

(Ngày 18-10-2006  * Mặc Giang - Úc Châu)

 

Xin tiễn Thầy đi, thượng phẩm hoa khai

Bảo sở hoàn nguyên, tỏa chiếu liên đài

Thương chốn diêm phù, trầm luân thống khổ

Cỡi xe Tam Thừa, pháp giới khứ lai

 

Xin tiễn Thầy đi, trực vãng Tây Phương

Quê cũ ngàn xưa, hằng viễn chơn thường

Ngó xuống trần gian, chúng sanh mòn mỏi

Xuất Thánh lâm phàm, ban đức tình thương

 

Xin tiễn Thầy đi, ngân hà xao xuyến

Chuông mõ trầm hùng, vang vọng cầu kinh

Tăng - tín hai hàng, đôi bờ mắt xót

Thương tiếc người đi, về cõi vô thinh

 

Xin tiễn Thầy đi, ngàn sao lấp lánh

Nguyện Đấng Cha Lành, phóng độ Từ Quang

Nghi ngút trầm hương, mờ mờ quyện khói

Ngọn gió heo may, lay động mênh mang

 

Thân tứ đại vô thường

Cuộc đời là trọ quán

Nhưng ngõ rẽ hai đường

Ai không nặng vương vương

 

Cùng đang bước đăng trình

Trên sáu đường sinh tử

Nay Thầy đi một mình

Xin cung tiễn Giác Linh

Nay Thầy đi một mình

Xin cung tiễn Giác Linh.

 

---o0o---

Xem trang nhà : www.thonhacmacgiang.com

 

 

 


Trở về Trang Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác

 

---o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 15-10-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com Trở về Trang Tưởng Niệm

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544