Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 

 


Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác
 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI – TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia – New Zealand

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia
Tel 08-84478477 ; Fax 08-82401758 ; Email
phaphoanamuc@yahoo.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia  

Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431 ; Fax 07-33729988 ;
Email
phapquangchua@yahoo.com.au
Websie :
http://www.phatgiaoucchau.com/ 

———————————————————————————————————————————–

 

SỐ 55-02/HĐĐH/HC/TT                PHẬT LỊCH 2550, ngày 15 tháng 10 năm 2006

 

THÔNG TƯ
Về việc tổ chức Lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm
Hòa Thượng thượng Mãn hạ Giác vừa viên tịch tại Hoa Kỳ.

 

Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa quí Phật tử,

 Được tin Trưởng lão Hòa Thượng thượng Mãn hạ Giác, pháp danh Nguyên Cao, pháp hiệu Huyền Không, sanh năm Kỷ Tỵ 1929 tại Huế, đã an nhiên thị tịch ngày 13-10-2006, nhằm ngày 22 tháng 8 năm Bính Tuất tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. 58 Pháp Lạp. 78 thế tuế. 

Hòa Thượng đương vi thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống, Phó Chủ Tịch Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới, Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, nguyên Quyền Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa, và Phó Viện Trưởng điều hành Viện Đại Học Vạn Hạnh, Viện chủ Chùa Phật Giáo Việt Nam tại thành phố Los Angeles. Ngài đã trước tác dịch thuật hơn 20 tác phẩm Việt—Anh, sáng tác hàng mấy trăm thi phẩm, chủ trương chủ nhiệm đặc san Phật Giáo Việt Nam gần 30 năm qua. Cuộc đời và hành trạng của Ngài đường đường là một trong những bậc lãnh đạo Phật Giáo Việt Nam, có một vị trí xứng đáng trong nền văn hóa, thi ca của Phật Giáo và Dân Tộc.   

Sự thuận thế theo dòng chuyển hóa vô thường của Ngài, là một mất mát lớn lao của Phật Giáo Việt Nam quốc nội hải ngoại nói chung, Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng, là sự vắng bóng tựa nương của môn đồ, pháp quyến, và mất đi một ngòi bút lão luyện trong nền thi ca văn hóa Việt.  

Để tri tán công đức của một bậc Cao Tăng lãnh đạo, đề nghị 34 cơ sở Chùa, Viện của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi—Tân Tây Lan chúng ta tùy nghi trang nghiêm tổ chức tại từng Trụ Xứ, và cung thỉnh Chư Tôn quang lâm tham dự Lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm chung của Giáo Hội, vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 29-10-2006, tại Chùa Pháp Bảo tiểu bang New South Wales.

 Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Trưởng lão Hòa Thượng cao đăng Phật Quốc, tiếp tục hạnh nguyện độ tha, hội nhập Ta Bà, cứu độ quần sinh. 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

     Nay Thông Tư
 Hội Chủ,
 (Đã ký)

Hòa Thượng THÍCH NHƯ HUỆ

 

 

 


Trở về Trang Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác

 

---o0o---

Trình bày: Tịnh Tuệ

Cập nhật: 15-10-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com Trở về Trang Tưởng Niệm

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544