Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 

 


Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác
 

 

 

          Khua chuông khẻ gọi trần gian

Kính Tiễn Thầy Mãn Giác

Hình hài về cõi thiên thu
Trần gian còn lại nghìn thu bóng ngài
Mai kia hạt bụi gót hài
Thong dong trên đỉnh liên đài Tây Phương
Tràng châu điểm hạt tinh sương
Lung linh trân bảo khói hương quyện ngàn
Khua chuông khẻ gọi trần gian
Muôn phương nhịp điệu hòa vang một lòng
Chắp thay ngưởng vọng bên dòng
Sông từ nước chảy về nguồn cội xưa


Kính tiễn Giác Linh Thầy

Kính bái,

Nguyên Phú/Phiên Nguyễn
TP Vancouver,BC Canada chùa Hoa Nghiêm
 

                                                                                                                  

 

 


Trở về Trang Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác

 

---o0o---

 

Cập nhật: 15-10-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com Trở về Trang Tưởng Niệm

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544