Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 

 


Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác
 

 

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

 


 

 

 

  

 
Nguyên bổn hạo hạo Lăng Già Nguyệt

Cao viên trạm tịch bát nhã thuyền

Mãn hóa thành quy chân diệu dụng

Giác phương tiện trực hướng Bồ Đề

Huyền đạo tư tề Phật tổ tông

Thiệp thế dung thông văn bạt tụy

Không hữu pháp khế lý nhất đồng

Mãn Giác thiền sư không huyền không

 

Dịch nghĩa:

 Nguyên trinh lồng lộng bóng trăng Lăng Già

Cao vời Bát nhã thuyền qua lặng lờ

Mãn vui cõi tạm đợi chờ Chân Như

Giác tìm phương tiện đến nơi Bồ Đề

Huyền đạo hướng về Phật tổ tông

Pháp thế học văn thông tinh tế

Không hữu cùng một thể lý đồng

Thiền sư Mãn Giác không huyền không.

 

Thành kính  nguyện cầu Giác Linh  Đại Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Cao Đăng Phật Quốc

Thành thật chia buồn cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử
trong môn đồ pháp quyến Chùa Việt Nam, Cali, Hoa Kỳ.

Kính viếng,

Pháp Bảo Tự Viện
Sydney, Úc Đại Lợi
Phật lịch 2550, ngày 18-10-2006

Sa Môn Thích Bảo Lạc

 

 

 

 


Trở về Trang Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác

 

---o0o---

 

Cập nhật: 15-10-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com Trở về Trang Tưởng Niệm

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544