Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Nhân Vật Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 

 


Thành Kính Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác
 

 

 

Điếu Văn Tưởng Niệm
Cố Hoà Thượng Thích Mãn Giác

(Những chữ được In Đậm trong bài Điếu Văn này là những tác phẩm và một số chức vụ quan trọng của Cố Hoà Thượng khi Ngài còn sinh tiền)

 

Kính bạch chư tôn đức Ban Tang Lễ

Kính bạch chư tôn đức Môn Đồ Pháp Quyến

Nơi phương xa, chúng con thành kính phân ưu cùng chư tôn đức, về sự ra đi của Thiền sư Thích Mãn Giác. Sự mất mát lớn lao ngàn sau khó tìm lại được.

Đồng thời, chúng con cũng xin thành kính đốt nén hương lòng, nguyện cầu Giác linh Cố Hoà Thượng thuỳ từ chứng giám cho lòng thành của chúng con!

 Kính bạch Giác linh Hoà Thượng,

 Than ôi,

Trời Úc Châu đèn Thiền  xao gió

Mây Mỹ Quốc trăng Giới lung lay

Tiếng thống thiết môn hạ bi ai

Khóc tiễn biệt ân sư đức độ!!

 

Kính nhớ Giác linh xưa,

Chốn Cố Đô tuỳ  duyên tái hiện

Trong gia đình hạnh đức thuần lương

Nội-ngoại tổ tiên thâm hiểu Phật đường

Song thân liệt vị cũng nương cảnh Tịnh.

Năm lên 10  cơ  duyên đủ chín

Chốn Thiên Minh mối đạo quang minh

Bao tháng ngày cùng Thầy tổ, đệ huynh

Nuôi lý tưởng, độ sinh giải thoát!

 

Đến khi,

Tuổi 16 tuổi, làu thông kinh pháp

Sa Di, Thập giới phụng thờ

Huyền Không nhả ngọc cho thơ

Mãn Giác thong dong nấu sử.

Vượt ngoài bỉ thử, Chân như rực sáng Chân Tâm

Tuổi 20 thấu hiểu phù trầm, Chùa Báo Quốc, Nguyên Cao Tỳ Kheo Tăng tướng.

 

Kể từ đó,

Bước vân du càng thêm sáng tỏ

Chẳng quảng nắng cháy, mưa phiền

Đêm ngày  một dạ với bút nghiên

Học chữ “Truyền Đăng Tục Diệm”.

Xả thân chăm lo mối đạo

Không ngại  giông bão, mưa sa

Tháng năm quyết chí liên kết Ta Bà

Song hành Trí-Bi tịnh lạc.

 

Vì vậy,

Trong cõi não phiền thập ác, chẳng vướng chút hồng trần

Sống giữa thời đại khó khăn, không tham lợi danh nhân ảnh.

Hết lòng vì đạo pháp tinh anh

Hy sinh giữa nhân gian uế trược

Vượt lên hơn được, thấu lẽ Thánh- Phàm

Trong vô thường sắc sắc, không không

Vẫn nhẹ gót viên thông giới đức.

 

Thật là:

Đức bủa muôn dân bớt khổ, tấm thân chẳng ngại gian nan;

Ân ban nhiếp chúng bình an, bản tánh thanh cao tao nhả.

 

Để rồi,

Trí Bát nhã  vô biên “Không Bến Hạn

Ánh tường vân diễm thế lung linh

Hương Trần Gian” ngược gió độ sinh

Mây Trắng Thong Dong” cất bước.

Biến “Không Gian Thành Chiếc Áo

Mảnh chiêm y hiện rõ dung nghi

Để “Phật Giáo Và Văn Hoá Việt Nam” đượm chất Liên Trì

Bão Qua Cổng Chùa” cũng thành “Tứ Đế”.

 

Nhớ lúc sinh tiền,

Tinh tấn nghiên tầm giáo nghĩa,

Lão thông “Tư Tưởng A Tỳ Đàm”;

Chân thành sống cảnh “Bích Nham

Nguyện đem “Pháp Bảo Đàn” soi sáng.

Từ bi “Nhân Bản”, có trong “Nhân Bản Phật Giáo” cao siêu;

Lý luận đủ điều, “Khảo Sát Môn Duy Thức Học”.

Chẳng màn khổ đau khó nhọc

Quyết đem “Đạo Đức Học Đông Phương

Ươm mầm cho giới hương“Phật Học, Thiền Học, Thi Ca

Trở  thành vườn hoa“Đạo Phật Của Quần Chúng”.

Không ngại gian nguy khốn khó

Tìm Hiểu Sáu Phái Triết Học Ấn Độ

Bước lên đạo lộ Tám Nghành

Con đường thoát kiếp tử sanh

Vẫn từ“Đại Cương Đạo Đức Học Phật Giáo”.

 

Thôi thì,

Trọn kiếp thân không bì quyện

Kính thành nhìn “Đức Phật Ngồi Yên

Ngàn đời tâm luôn xưng tán

Thiết tha hoằng hoá Đông Tây

Những mong đạo pháp sum vầy

Ước muốn quốc gia hưng hiển.

Vì vậy, sau khi hoàn tất bút nghiên

Trở về đất Việt tuỳ duyên gieo mầm.

 

Nhớ những lúc,

Văn Hoá Tổng Vụ Ban Trưởng

 ngày đêm soạn thảo, “Lịch Sử Triết Học Ấn Giáo”

 những mong thấu đáo ngọn ngành;

Nghĩa lý vi diệu cao thâm

 năm tháng đôi vai nặng gánh,“Thanh Niên Vụ Trưởng

thẳng một trời xanh.

 

Nhờ vậy,

Bao hạnh đức sáng soi giác tánh

Nụ cười hiền cũng ánh đạo mầu

Tài cao trác tuyệt thâm thuý in sâu

Trí Đại Sĩ ban cơn mưa móc.

 

Để rồi,

Phật Pháp Qua Nhận Thức Khoa Học” sớm được khai thông;

Phật Giáo Việt Nam vang đức từ phong khắp chốn.

 

Thế mới biết,

Một đời kinh thâm vạn thế, noi gương Thiện Thệ Thích Ca;

Một tiếng thức tỉnh ngàn nhà, học hạnh Thiền Sư Mãn Giác.

Trí Bát Nhã khắp trùm vũ trụ, “Vạn Hạnh, Kẻ Đi Qua Cầu Lịch Sử”;

Tâm Bồ Đề rộng mở thiên thu “Giá Trị Luân Thường Đạo Phật”.

Đạo phong cao chất ngất;

Đến đi dung nhiếp Tam Thừa.

Tuệ nghiệp soi khắp ngàn xưa;

Phật Có Ngồi Yên” cũng đồng nhất thể.

 

Lòng con giờ này,

Tâm thành ngấn lệ

Chuông cũng lặng thinh

Núi sông dẫu có vô tình

Ngậm ngùi nuốt câu tử biệt.

Chư pháp lữ ngày nay thương tiếc

Bao môn đồ hiện kiếp không quên

Thân tứ đại thuận theo lẽ mất còn

Tâm chơn giác không bào mòn tánh thể.

 

Quả thật,

Cả đời phổ tế, 78 năm công thành chứng đắc, bóng vô minh rẻ nẻo vô sinh;

Giờ phút đăng trình, 56 mùa vui trong pháp lạp, không cô đơn cũng thành “Kẻ Lữ Hành Cô Độc”.

 

Nơi đây, chúng con,

Năm vóc đầu thành cúng dường Bồ tát

Ba nghiệp thanh tịnh đảnh lễ Giác linh

Cúi xin Ngài cất bước đăng trình

Tuỳ duyên ứng thân hoá độ!!

 

Bởi vì đối với Người, hẳn còn nhớ rõ:

Ta từ sanh tử về chơi

Ngồi trên chót đỉnh mỉm cười với trăng

Còn con dệt khúc Thường hằng

Nhưng sao ánh mắt không ngăn lệ sầu.

 

Do vậy, giờ này,

Khắp nơi Việt-Mỹ-Úc-Âu

Đồng thanh dâng trọn ân sâu Đại thừa

Ngôn từ nói mấy cho vừa

Cuộc đời giáo hạnh ngàn xưa vẫn còn

Trăng sao dẫu có hao mòn

Lòng con vẫn một sắc son tôn thờ!!!

 NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT

 Chùa Phật Đà, Úc Châu

Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2006
Nhằm ngày 25 tháng 08 năm Bính Tuất 

Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu

 

 

 

 


Trở về Trang Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác

 

---o0o---

 

Cập nhật: 15-10-2006

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com Trở về Trang Tưởng Niệm

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544