Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Chùa Tại Úc


...... ... .


Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
International Buddhist Information Bureau
Bureau International d'Information Bouddhiste
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 63 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail :
ubcv.ibib@buddhist.com
__________________________________________________________

     

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 30.5.2003

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, Canada, Âu châu và Úc châu lên tiếng đòi trả tự do cho Hòa thượng Thích Quảng Ðộ và phục hồI quyền sinh hoạt của Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

 

Ngày 29.5.2003, Văn phòng II Viện Hóa Ðạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan đã lên tiếng trong một bản văn "kêu gọi Nhà nước CHXHCNVN tiến hành thay đổi những "giải pháp tình thế" thành chính sách công bằng xã hội và tôn trọng tự do tôn giáo, tín ngưỡng đối với tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng". Những "giải pháp tình thế" của nhà cầm quyền Cộng sản đưa ra lâu nay qua các Nghị định, Quyết nghị, Chỉ thị, Hướng dẫn... về công tác tôn giáo chỉ nhằm biến các tôn giáo lớn tại Việt Nam thành công cụ chính trị cho Ðảng cộng sản. Vì vậy mà bản Lên tiếng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại các châu đòi hỏi một "chính sách công bằng xã hội và tôn trọng tự do tôn giáo, tín ngưỡng đối với tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng" được quy định và bảo đảm trong các Công ước quốc tế của LHQ. Ðối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bản Lên tiếng yêu sách ba điều :

1.      "Phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một Giáo hội dân lập và truyền thống của Phật giáo đồ Việt Nam từ 2000 năm qua", tức một Giáo hội đã hiện hữu trước khi chế độ Cộng sản lên nắm quyền tại Việt Nam.

2.      " Trả tự do cho hàng giáo phẩm và thành viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị truy bức, khủng bố, giam cầm, quản chế từ sau năm 1975. Ðặc biệt là trường hợp của Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, và Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, Viện trưởng Viện Hóa Ðạo. Trả tự do theo nghĩa được quy định và bảo đảm trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của LHQ" ; và

3.      "Hoàn trả (bước đầu) Việt Nam Quốc tự để Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất có nơi đặt trụ sở hoạt động tôn giáo".

Ngoài 3 yêu sách đối với Nhà cầm quyền Hà Nội nêu trên, bản Lên tiếng cũng "ngỏ lời tri ân các Tổ chức Nhân quyền trên thế giới, chính phủ Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu châu, các cơ quan truyền thông, báo chí quốc tế cũng như công luận quốc tế, đã không ngừng hậu thuẫn lập trường chính đáng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất", và ngỏ lời "toàn tâm tán thành và hậu thuẫn những nỗ lực của Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, đã trực diện nói lên những nguyện vọng, bức xúc và ức chế của toàn thể chư Tăng Ni và Phật giáo đồ với cấp chính quyền cao cấp tại Hà Nội nhân chuyến đi chữa bệnh vừa qua", "toàn tâm tán thành và hậu thuẫn những nỗ lực kiên trì lâu nay của Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo, nhằm mục đích phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất", cũng như "tận lực thực thi mọi Giáo chỉ của Hội đồng Lưỡng viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và tiếp tục những nỗ lực vận động cần thiết nhằm đạt được 3 điểm nêu trên để Giáo Hội có thể thực hiện được những chương trình hoằng pháp, giáo dục, văn hóa và từ thiện xã hội".

Văn phòng II Viện Hóa Ðạo có trụ sở đặt tại San Gabriel, bang California, Hoa Kỳ, được thiết lập theo Giáo chỉ của Hội đồng Lưỡng viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (trong nước) ban hành cuối năm 1992. Các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan đều trực thuộc vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước và Văn phòng II Viện Hóa Ðạo. Hiện nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan đại biểu cho toàn thể Phật giáo đồ trong con số gần 3 triệu người Việt tị nạn ở hải ngoại, và sinh hoạt trong 500 ngôi chùa và trung tâm văn hóa của Phật giáo Việt Nam trên khắp năm châu.

Kèm đây là toàn văn "Bản Lên tiếng của Văn phòng II Viện Hóa Ðạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại trước hiện tình Phật giáo tại Việt Nam" với chữ ký đại diện của Hòa thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện trưởng Viện Hóa Ðạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Ðiều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ - Văn phòng II Viện Hóa Ðạo, Hòa thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan, Hòa thượng Thích Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Ðiều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, và Thượng tọa Thích Thiện Tâm, Chủ tịch Hội đồng Ðiều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Canada.

  

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNIFIED BUDDHIST CONGRESS IN THE UNITED STATES OF AMERICA

VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ÐẠO

HỘI ÐỒNG ÐIỀU HÀNH

311 E. Mission Rd., San Gabriel, CA 91776 - U.S.A.

Tel.: (626) 614-0566 / (626) 288-5359 * Fax: (626) 286-8437

 

 

 

Bản Lên tiếng của Văn phòng II Viện Hóa Ðạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại trước hiện tình Phật giáo tại Việt Nam

 

Tình hình Phật giáo tại Việt Nam gần đây có những biến chuyển mới, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tại Hà Nội ngày 2.4.2003, và ba lần gặp gỡ tại Saigon giữa Nhị vị lãnh đạo Giáo hội, Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, Viện trưởng Viện Hóa Ðạo. Mặc dù Hòa thượng Thích Quảng Ðộ còn ở trong thời hạn quản chế khắc khe không được tiếp xúc bất cứ ai trong thời gian 2 năm qua. Ngoài ra còn có cuộc tiếp xúc giữa Ðại diện Liên hiệp Âu châu, rồi ông Ðại sứ Hoa Kỳ với Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang tại Hà Nội, cũng như với bà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Saigon.

Văn phòng II Viện Hóa Ðạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan xin lên tiếng hoan nghênh, chào đón các cuộc gặp gỡ quốc tế vừa qua, chứng tỏ sự quan tâm và hậu thuẫn của thế giới đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Do đó, Văn phòng II Viện Hóa Ðạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan

-         ngỏ lời tri ân các Tổ chức Nhân quyền trên thế giới, chính phủ Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu châu, các cơ quan truyền thông, báo chí quốc tế cũng như công luận quốc tế, đã không ngừng hậu thuẫn lập trường chính đáng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong việc đòi hỏi phục hồi quyền sinh hoạt của một Giáo hội dân lập có truyền thống từ 2000 năm qua, cũng như yêu sách trả tự do cho hàng giáo phẩm cao cấp và Phật giáo đồ bị giam cầm, quản chế vì đã vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo ;

-         thiết tha kêu gọi các tổ chức Nhân quyền quốc tế, nhân dân yêu chuộng tự do, dân chủ và các Chính phủ trên thế giới tiếp tục quan tâm theo dõi sự trạng tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam để giúp đỡ nhân dân Việt Nam phục hồi các quyền tự do căn bản được quy định và bảo đảm trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của LHQ.

Ðối với Nhà nước CHXHCNVN, Văn phòng II Viện Hóa Ðạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan hoan nghênh cuộc gặp gỡ bước đầu giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang vốn bị quản chế suốt 21 năm qua mà không hề được công bố lý do hay xét xử theo quy định của luật pháp, và qua cuộc lưu đày quản chế vị lãnh đạo cao cấp này, toàn thể Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị cấm chỉ hoạt động trong thực tế, dù chưa hề có văn kiện công khai nào của Nhà nước quy định sự trạng ấy. Hoan nghênh vì theo truyền thống Phật giáo Việt Nam lấy tâm Từ bi, Khoan dung, cùng chủ trương Ðối thoại làm đầu mối giải quyết mọi tranh chấp mà mục tiêu nhắm đến là giải thoát con người ra khỏi vô minh, cuồng tín và bất công xã hội.

Do đó, Văn phòng II Viện Hóa Ðạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan kêu gọi Nhà nước CHXHCNVN tiến hành thay đổi những "giải pháp tình thế" thành chính sách công bằng xã hội và tôn trọng tự do tôn giáo, tín ngưỡng đối với tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng. Ðối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hãy khởi đầu những điều cụ thể sau đây :

1.      Phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một Giáo hội dân lập và truyền thống của Phật giáo đồ Việt Nam từ 2000 năm qua. Trên mặt pháp lý, Phật giáo Việt Nam đã thống nhất thành tổ chức từ năm 1951 tại chùa Từ Ðàm, Huế, với 3 tập đoàn Tăng, Ni và 3 tập đoàn nam nữ Cư sĩ khắp ba miền Bắc, Trung, Nam (thời đất nước chưa bị Hiệp định Genève qua phân) ; và sau đó, khi cuộc đấu tranh của Phật giáo đồ đòi tự do tín ngưỡng thành công hủy bỏ Dụ số 10 do chế độ Pháp thuộc để lại, nhờ vậy, danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chính thức ra đời tại Ðại hội Phật giáo ở Saigon tháng Giêng 1964 ;

2.      Trả tự do cho hàng giáo phẩm và thành viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị truy bức, khủng bố, giam cầm, quản chế từ sau năm 1975. Ðặc biệt là trường hợp của Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, và Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, Viện trưởng Viện Hóa Ðạo. Trả tự do theo nghĩa được quy định và bảo đảm trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của LHQ ;

3.      Hoàn trả Việt Nam Quốc tự để Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất có nơi đặt trụ sở hoạt động tôn giáo.

Văn phòng II Viện Hóa Ðạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan toàn tâm tán thành và hậu thuẫn những nỗ lực của Ðại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, đã trực diện nói lên những nguyện vọng, bức xúc và ức chế của toàn thể chư Tăng Ni và Phật giáo đồ với cấp chính quyền cao cấp tại Hà Nội nhân chuyến đi chữa bệnh vừa qua. Cuộc gặp gỡ mở đầu cho việc đòi hỏi Nhà nước CHXHCNVN phục hồi và tôn trọng quyền tự do sinh hoạt tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Văn phòng II Viện Hóa Ðạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan cũng toàn tâm tán thành và hậu thuẫn những nỗ lực kiên trì lâu nay của Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo, nhằm mục đích phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Trong tinh thần khâm thừa cố hữu, Văn phòng II Viện Hóa Ðạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan tận lực thực thi mọi Giáo chỉ của Hội đồng Lưỡng viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và tiếp tục những nỗ lực vận động cần thiết nhằm đạt được 3 điểm nêu trên để Giáo Hội có thể thực hiện được những chương trình hoằng pháp, giáo dục, văn hóa và từ thiện xã hội.

 

Phật lịch 2547 - Làm tại San Gabriel, Hoa Kỳ, ngày 29.5.2003

Ðồng ký tên :

Hòa thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện trưởng Viện Hóa Ðạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Ðiều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ - Văn phòng II Viện Hóa Ðạo,

Hòa thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan,

Hòa thượng Thích Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Ðiều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu,

Thượng tọa Thích Thiện Tâm, Chủ tịch Hội đồng Ðiều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Canada.

 

 

 

 

---o0o---

| Thư Mục Thông Cáo Báo Chí |

--- o0o ---

Cập nhật ngày: 30-05-2003
 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Chùa Tại Úc

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com