Tiếng Việt
Trang nhà Quảng Đức
   Tiếng Anh
 
qd.jpg (8936 bytes)
 
Chùa Tại Úc

 
...... ... .

 
 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI UĐL TTL

BẢO VƯƠNG TỰ 

 ---o0o---

Tọa trụ tại : 60 McPherson St, Essendon Victoria 3040. ĐT (03) 93260428. 0413805788.

Sau khi ngôi chùa Đại-Bi Quan-Âm do tôi thành  lập vào năm 1981 đã bị về tay TT Tắc Phước, sau đó TT Tắc Phước  đã thay đổi  danh hiệu Quan Âm thành Quang-Minh.  Tôi có trình với GH về chùa Quan-Âm là của công, xin GH lập ra một Hội-Đồng Tăng, Tín để quản trị, nhưng TT Tắc Phước không trả lời. Để bảo tồn uy danh GH,Tôi đã xin phép GH lập một ngôi chùa nhỏ để tu hành, lấy hiệu là Bảo-Vương-Tự, căn cứ từ một câu trong Kinh Lăng-Nghiêm "Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Vương". Mặc dầu TT Tắc Phước buộc tôi đặt tên chùa là Phước Huệ.Trên tinh thần đó, ngôi chùa nhỏ nầy được tạo lập, và cũng là  nơi tu trì của tôi lúc tuổi già.

Trong ảnh trên, Chư Tôn Hòa-Thượng, Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni từ Canada, Honolulu và Bản địa Úc Châu cùng tham dự buổi lễ đăng bản hiệu Bảo Vương Tự vào ngày 20.10. Nhâm-Thân -PL2536. (Thứ bảy 14.11.92).

Điểm dị biệt về sinh hoạt Phật-Sự  Chùa Bảo-Vương không phô trương, thông báo, quyên góp đối với tín tâm. Tuy nhiên, vẫn luôn luôn đáp ứng với tất cả kỳ vọng của đạo hữu cần cầu đến  : Học đạo, Giảng dạy, và cứu trị bệnh chướng tâm thần... không cầu sự cúng dường thù đáp nào cả. 

-Ảnh thứ nhì, là  chư  tôn đức tại Úc, quang lâm cầu nguyện lễ An-vị vào ngày mùng 8 tháng chạp ( 31.12.92). Lễ nầy cách lễ trước một tháng 14 ngày . 

  Tưởng cũng nên biết, Tôi là thành viên sáng lập PGVN và   GHPGVNTN  UC-TTL Viết Hiến Chương đầu tiên cho GH. Lập chùa Đại-Bi-Quan-Âm   Đại Bi Quan  Âm và GĐPT Đại-Bi-Quan-Âm và GĐPT Phổ-Hiền.

Mặc dù gặp những khó khăn nội tại, nhưng toàn thể Tăng , Ni, Tín  sinh, đều nhất tâm cùng trì  "Hạnh-Nhẫn" để, Trang-Nghiêm-Giáo-Hội,   Chúng Sanh, Phật Đạo, Dân-Tộc .
 

Tạm ghi duyên do thành lập : Hòa-Thượng Thích Huyền-Tôn
    - Phật Đản Sanh 2624.            -Canh-Thìn 20.Giêng.
    -Việt-Nam-Quốc-Lịch 4879.  -Tây-Lịch 24.02.2000

 

 

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |


 
Webmaster:quangduc@quangduc.com
Trở về Trang Chùa Tại Úc

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Cập nhật ngày: 01-03-2002