Tiếng Việt
Trang nhà Quảng Đức
   Tiếng Anh
 
qd.jpg (8936 bytes)
 
Chùa Tại Úc

 
...... ... .

 

Chùa Huyền Quang

 ---o0o---

1. Duyên Khởi :  Vào ngày 28/02/1992 (Nhâm Thân) Thầy Thích Bổn Điền từ trại tị nạn đảo Galăng của Nam Dương (Indonesia) đến định cư tại Úc Đại Lợi. Đến ngày  28/11/1992, vì nhu cầu Phật sự và tu học, Thầy đến thành phố Bankstown thuộc tiểu bang New South Wales, mướn một căn nhà tọa lạc số 13 Rickard Road, Bankstown để tạm sinh hoạt Phật sự.

Đến năm  1994, cơ duyên đã đến Thầy đứng ra thành lập ban vận động kêu gọi Phật Tử phát tâm cúng dường tịnh tài và mượn ngân hàng để mua căn nhà tại số 188 Chapel Road, South Bankstown, NSW 2200 chính thức thành lập ngôi chùa đầu tiên tại thành phố này.

2. Danh Hiệu : Ngôi chùa này được đặt tên là Huyền Quang, nhằm mục đích đề Tôn kính đạo hạnh và công hạnh của Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Việt Nam.

3. Hiện Tại : Ngôi Tam Bảo hiện nay là một căn nhà được sửa sang bên trong để sinh hoạt Phật sự. Chu vi ngôi chùa khoảng 750 mét vuông, có hai vị Tỳ Kheo đang cư trú tại trú xứ này :Thích Bổn Điền, Thích Phổ Hương.
Thành phần sinh hoạt gồm :

- Ban Tương Trợ Phật Tử Chùa Huyền Quang.

- Gia Đình Phật Tử Huyền Quang.

4. Kế Hoạch Tương Lai : Để thuận duyên tu học, sinh hoạt cho Chư Tăng và toàn thể Phật Tử, chùa Huyền Quang sẽ xây dựng thành hai tầng : tầng trên là Chánh Điện và nơi cư trú của Chư Tăng; tầng dưới dành cho việc sinh hoạt Phật sự.
 

 

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |


 
Webmaster:quangduc@quangduc.com
Trở về Trang Chùa Tại Úc

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Cập nhật ngày: 01-03-2002