Tiếng Việt
Trang nhà Quảng Đức
   Tiếng Anh
 
qd.jpg (8936 bytes)
 
Chùa Tại Úc

 
...... ... .

 

Thiền Viện Minh Quang

 ---o0o---

Sơ Lược Hình Thành Thiền Viện Minh Quang
    - * -

A. Thiền Viện Minh Quang thuộc Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam. Được Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Giác Nhiên chứng minh cho phép thành lập tại tiểu bang N.S.W, Úc Châu vào ngày 29/10/1998. Do Thượng Tọa Thích Minh Hiếu chịu trách nhiệm điều hành. Kinh phí được Phật tử địa phương đóng góp và vay ngân hàng.

B. Lễ An Vị Phật ở chánh điện tạm được tổ chức vào ngày 10/4/1999. Hiện là cơ sở thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan.

-  Tọa lạc tại vị trí số : 28 - 30 -32 Chadderton St, Canley Vale, N.S.W 2166.
Tel : (02) - 97238700 - Fax : (02) 97238701.

-  Diện tích : 4000 mét vuông trên 3 lô đất có 3 căn nhà nối lại.

-  Dự kiến : Xin phép xây dựng một giảng đường rộng 300 mét vuông bao gồm 60 chỗ đậu xe phía sau.

C. Sinh hoạt :
-  Hướng dẫn tu tập hòa hợp trong tinh thần Phật giáo.
-  Giảng kinh nửa tháng một lần vào buổi sáng ngày chủ nhật.
-  Tu tập Bát Quan Trai mỗi tháng cũng vào ngày chủ nhật.
-  Ban hộ niệm tương trợ giữa những gia đình Phật tử khi hữu sự.
 

 

 

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |


 
Webmaster:quangduc@quangduc.com
Trở về Trang Chùa Tại Úc

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Cập nhật ngày: 01-03-2002