Tiếng Việt
Trang nhà Quảng Đức
   Tiếng Anh
 
qd.jpg (8936 bytes)
 
Chùa Tại Úc

 
...... ... .

 
 
Chùa Pháp Bảo
 

---o0o---
 
 

Khái yếu về chùa Pháp Bảo

I. Đôi dòng về ngôi chùa Pháp Bảo (Sydney) :

Pháp Bảo là đạo hiệu của tổ Minh Hải, thiền phái Lâm Tế Chánh tông đời thứ 34, khai sơn chùa Pháp Bảo - Hội An, Quảng Nam. Kế thừa tổ đạo, Thượng tọa Thích Bảo Lạc (du học Nhật Bản, qua sự giới thiệu của TT. Thích Như Điển, Hội PGVN tại NSW bảo lãnh) đời thứ 43, khai sơn chùa Pháp Bảo - Sydney. 

Chùa do Hội PGVN tại NSW thuê nhà tạm tại Lakemba làm chùa từ năm 1980. Hiệu chùa Pháp Bảo có từ năm 1981. Chùa ở vùng dân cư bị hội đồng thành phố cấm sinh hoạt từ năm 1982; chùa xin triển hạn để tim địa điểm mới. Sở đất 5000m2 của Bộ Gia Cư tại vùng Bonnyrigg đã được cho thuê với giá tượng trưng để chính thức hình thành ngôi tự viện Pháp Bảo từ năm 1984 tại miền Tây Sydney. Diện tích xây cất là 3000m2  gồm Chánh điện hậu tổ, nhà thờ linh, nhà Đa Dụng, thư viện, chùa Một Cột, tháp vãng sanh, Thiền đường, nơi cư trú cho Tăng Ni, Phật tử, hồ sen, bãi đậu xe v.v...Kinh phí xây cất là $ 3,000,000 ( ba triệu đô la ) trong đó Chính phủ tài trợ là $350,000 ( ba trăm năm mươi ngàn đô la) do tiền gây quỹ và Phật tử đóng góp.

II. Sinh hoạt : 

Chùa mở cửa mỗi ngày tiếp đón khách thập phương lễ bái cầu nguyện, học đạo tu hành với những lễ cầu an cầu siêu, thành hôn, khoá thiền, tu bát quan trai, lớp giáo lý... Đặc biệt từ 3 năm nay mỗi năm chùa có tổ chức khóa tu gieo duyên một tháng để những ai mến nếp sống thanh tịnh của thiền môn đều có thể tham dự tập sự sống đời xuất gia vào dịp nghỉ cuối năm.

III. Nhìn về hướng tương lai :

Chùa đang vận động mua lô dất 25 acres gồm một ngôi nhà 3 phòng tại vùng Campbelltown để thành lập một tu viện lấy tên là Đa Bảo, giá tiền mua là $350,000 (ba trăm năm mươi ngàn Úc kim). Đã đặt tiền deposit ngày 26/1/2000 và cho tới cuối tháng 5 số tiền còn lại phải hoàn tất để thật sự chùa tạo mãi sở nhà đất trên để hình thành một trung tâm tu học trong tương lai.

Mong được Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý đồng hương Phật tử chia xẻ, trợ duyên, cầu nguyện Phật sự được thành tựu để góp phần vào công việc hoằng dương đạo pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo đáp hồng ân  Chư Phật.

Điện thoại (02)  9610-5452, fax (02) 98238748. 
 

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |


 
Webmaster:quangduc@quangduc.com
Trở về Trang Chùa Tại Úc

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Cập nhật ngày: 01-03-2002