Tiếng Việt
Trang nhà Quảng Đức
   Tiếng Anh
 
qd.jpg (8936 bytes)
 
Chùa Tại Úc

 
...... ... .

 
 

QUÁN THẾ ÂM NI TỰ

 ---o0o---

Kính Gửi toàn thể quý vị Phật tử đồng hương tại Úc Châu. 

Kính thưa toàn thể quý vị,

Trước tiên tôi xin thay mặt cho toàn thể gia đình Phật tử nhỏ bé và nghèo nàn của Quán Thế Âm Ni Tự gửi đến toàn thể quí vị Phật Tử đồng hương cùng quý quyến lời chúc mừng một năm mới an khang tất cả đều được ánh đạo vàng soi sáng để càng ngày càng thâu nhận được đạo quả về phước báu cũng như huệ báu.

Chúng tôi cũng xin được phép dài dòng thưa cùng toàn thể quý vị Phật Tử đồng hương rằng Quán Thế Âm Ni Tự tuy mang danh là một ngôi chùa nhưng hiện nay vẫn chưa có được hình thức của một ngôi chùa.Trước đây, và đến tận cuối năm 1993, tại Tây Úc chỉ có chùa cho các vị Tăng, còn các Ni không có nơi trú ngụ ; hơn nữa các chùa Tăng cũng chật hẹp và theo giới luật không được thu nhận các Ni, nên các Ni không có nơi tu tập.Trong hoàn cảnh vô cùng gian nan đó, có dăm ba gia đình Phật Tử thành tâm giúp đỡ Ni Sư Phước Trí và tôi thuê một căn nhà tại số 128 Nollamarra Avenue Nollamarra WA 6062 của một Phật tử để làm nơi trú ngụ. Với tình trạng khó khăn nơi ăn chốn ở còn chưa ổn định được, Ni Sư Phước Trí và tôi không bao giờ dám nghĩ đến việc lập chùa, nhưng do sự gia hộ của chư Phật khiến các Phật tử tới lui cùng tụng niệm với chúng tôi, nhất tâm hoằng dương Phật Pháp, mạnh dạn hỗ trợ chúng tôi biến căn nhà cư trú thành nơi thờ phượng chư Phật và thành lập Hội Phật Giáo Quán Thế Âm Tây Úc vào ngày 15/10 năm Quý Dậu (1993), rồi sau đó tiến hành thủ tục xin lập Hội và xin Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan hợp thức hóa danh xưng cái trụ sở tạm thời của Hội được mang danh là Quán Thế Âm Ni Tự.

Mặc dầu Hội Phật Giáo Quán Thế Âm được thành lập nhưng đến nay cũng mới chỉ quy tụ trên dưới một trăm gia đình Phật Tử nghèo, và nơi thờ Phật của Quán Thế Âm Ni Tự vẫn còn là một căn phòng nhỏ mỗi chiều không quá 4 mét; các dịp lễ Phật vẫn phải tổ chức lộ thiên ở sân sau căn nhà thuê mướn. Với sự cố gắng của các Phật tử trong Hội, lần hồi đã làm được một mái che để che nắng mưa khi hành lễ.

Nhờ gia hộ của chư Phật đến ngày hôm nay, các Phật tử trong Hội đã giúp chùa có tiền đặt cọc, lại đứng ra bảo lãnh cho Hội mướn tiền ngân hàng, mua được căn nhà tạm trú và căn nhà kể trên, với tổng số diện tích trên 1800 mét vuông.

Chúng tôi có ước nguyện tổ chức được một nơi trú ngụ và tu tập nho nhỏ cho các Ni. Mặc dầu ước nguyện của chúng tôi vượt khả năng của Quán Thế Âm Ni Tự và vượt cả uy tín phát động Phật sự của chúng tôi nữa, nhưng huệ quang đã soi sáng, khiến chúng tôi chợt quán tưởng rằng Phật tử của toàn thể Úc Châu này đã hoan hỉ cúng dường xây dựng không biết bao nhiêu cơ sở cho Tăng thì các Phật tử yêu mến Đạo pháp của Úc Châu này đâu có hẹp lòng gì mà không giúp chư Ni có một Niệm Phật Đường nho nhỏ cũng như có một nơi, vừa để cho Ni trú ngụ, an tâm tu tập, vừa để cho các nữ Phật tử tới lui học hỏi Phật Pháp một cách tự nhiên thoải mái hơn là phải e dè khi tới lui học đạo với chư Tăng.
Từ ước nguyện trên, chúng tôi mạnh dạn thảo bức thư ngỏ này đăng trong Tập Kỷ Yếu để chuyển đến toàn thể Phật tử đồng hương Úc châu một thông điệp phước báu. Nếu mỗi ngưỡi trong quý vị phát tâm một chút thì những đóng góp của quý vị chắc chắn sẽ tạo thành cơ sở hoằng dương đạo pháp và tu tập cho các Ni. Sau này dù cho vật đổi sao dời khói hương của Quán Thế Âm Ni Tự, nơi tụng niệm của chư Ni cũng vẫn hồi hướng được hương thơm đạo Pháp cho tất cả Pháp giới chúng sanh chứ không riêng gì Phật tử Úc Châu không thôi.

Các Vị phát tâm có thể nhờ chùa quý vị thường lui tới gom góp và chuyển hộ cho Quán Thế Âm Ni Tự ; hoặc quý vị có thể chuyển thẳng  theo địa chỉ sau đây:

  Hội Phật Giáo Quán Thế Âm, Tây Úc
   Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Chơn Đạo
  số 128 Nollamarra Ave.         
   Nollamarra WA  6062 
  Australia. ĐT : (08) 9349-8887

Chúng tôi kính xin chư Phật gia hộ cho sự hằng tâm phát huy đạo pháp của Phật Tử Úc Châu và xin Quý vị nhận lòng Tri ân của Phật Tử Hội Phật Giáo Quán Thế Âm Tây Úc và các Ni hiện diện tại Quán Thế Âm Ni Tự.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

 

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |


 
Webmaster:quangduc@quangduc.com
Trở về Trang Chùa Tại Úc

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Cập nhật ngày: 01-03-2002