Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Chùa Tại Úc


...... ... .


 

] TU VIỆN VẠN HẠNH

32 Archibald St, Lyneham ACT 2602 AUSTRALIA

(do TT Thích Quảng Ba và Phật tử Canberra sáng lập năm 1984)

Liên lạc: PO box 1004 Dickson ACT 2602 Australia. Tel +61-2-6257 5517; Fax +61-2-6257 7733; Email: quangba@tpg.com.au

 

 THÔNG BÁO

TU VIỆN VẠN HẠNH

CANBERRA

 

Cơ Quan Cứu Tế Phật Giáo Úc Châu

Thượng Tọa THÍCH QUẢNG BA

 

Kính mời quý Ðồng hương, Phật tử xa gần tham gia

 

CỨU TRỢ NẠN LỤT VIỆT NAM

 

xin chuyển ngân đến AUSTRALIA BUDDHIST RELIEF

Commonwealth Bank Account 2904-1004 7440

và thông báo chi tiết đến TU VIỆN VẠN HẠNH

PO Box 1004 Dickson ACT 2602. Tel 02-6257 5517

Nếu cần KHAI THUẾ xin ghi rõ tên họ người thọ thuế.

 

 

--- o0o ---

 

TU VIỆN VẠN HẠNH

Canberra- TT Thích Quảng Ba, 0412-224 553.

- Chủ Nhật 11am: Tụng kinh Hoa Nghiêm, giảng Phật Pháp

- Chủ Nhật 10am-2pm: Gia Ðình Phật Tử Vạn Hạnh

- KHÓA CHUYÊN TU (nội trú miễn phí) 24-31/12/02

 

--- o0o ---

 

 

 

TU VIỆN NGUYÊN THIỀU

ÐÐ Thích Nhuận An & ÐÐ Thích Ðạo Thông

51 Avenel St Canley Vale. Tel. 9726 2661

 

- Thứ Hai - Thứ Bảy, 7pm: Trì tụng Kinh Ði Thừa

- Thứ Bảy, 10.30am: Tụng kinh Bảo Tích, giảng pháp

- Thứ Bảy, 2.30pm: Giảng khóa Phật Pháp (tháng 8-12/02)

- Chủ Nhật, 9am: Tụng trì Ðại Bi Sám Pháp

- Chủ Nhật, 2pm: Lớp Toán,  3pm Trường Ðạo Ðức Văn Lang

--- o0o ---

 

TT Văn Hóa-Từ Thiện VĂN LANG

- Thứ Hai, 8.30pm: Phát Thanh Hương Ðạo Văn Lang, đài 2VNR

- T. Tư, T. Năm, T. Sáu: Dạy giáo lý Song ngữ cho Học sinh Phật tử các sắc tộc tại nhiều Trường Trung Tiểu Học quanh vùng

- Ban Từ Thiện, Tương Tế: Thăm viếng, cầu nguyện cho các cụ Cao niên, những người cô đơn, bất hạnh, bệnh nhân, tù nhân

 

--- o0o ---

 

Mời cùng Hành Hương, Du Xuân

HỘI HOA FLORIADE hơn 1,000,000 hoa

Sydney-Canberra, 2 chuyến: 21/9 và 6/10/02

Lấy vé tại TV Nguyên Thiều, Canley Vale. Tel 9726 2661

 

--- o0o ---

 

CHƯƠNG TRÌNH MỔ CƯỜM

 HIẾN TẶNG ÁNH SÁNG 1,000 NGƯỜI NGHÈO + GIÀ Ở VIỆT NAM

Năm 2002 dự trù trợ cấp 1000 phần tiền (từ $600k đến $1.5m mỗi ca mổ) cho người mù các Tỉnh: Bình Ðịnh, Sa Ðéc, Thuận Hải, Lâm Ðồng, Long An, Trà Vinh, Kontum, Pleiku.  Xin gởi đến: AUSTRALIAN BUDDHIST RELIEF,  Commonwealth Bank a/c 2904-1004-7432

 

--- o0o ---

 

MỜI ỦNG HỘ XÂY CẤT

THÁP CHUÔNG HÒA BÌNH, Cổng TAM QUAN BẤT NHỊ & TĂNG XÁ HUYỀN QUANG, tại Tu Viện Vạn Hạnh ACT.  Xin deposit: VAN HANH, CBA a/c 2904-1004 7432. Cheque/Money Order xin ghi VAN HANH, thư từ xin gởi: PO box 1004 Dickson ACT 2602. Tel 02-6257 5517, Mob 0412-224 553 

 

--- o0o ---

Kính mời quý Ðạo Hữu tham dự

Tu Hội & Lễ Vía  QUÁN THẾ ÂM

- Luân phiên lễ 500 danh hiệu Quán Thế Âm (5 thời)

- Luân phiên tụng 108 biến Ðại Bi tâm chú (3 thời)

- TT Thích Quảng Ba thuyết giảng (2.30pm) đề tài:

"Thiên thủ phổ cứu, thiên nhãn phổ hóa: chuyên tu hạnh từ bi để đem lại hòa bình nhân loại"

(a) Tại TV Nguyên Thiều Sydney

Thứ BẢY 19/10/2002 (14. 9 âl), 7am-7pm

(b) Tại TV Vạn Hạnh Canberra

CHỦ NHẬT 20/10/02 (Rằm9âl) 7am-7pm

(Quý vị ở xa có thể pre-order các video (3 tapes x 3 giờ: $20) HAY cassette (6 tapes x 90 phút: $20) thâu âm/hình suốt 9 giờ Lễ Hội. Xin gởi bì Espress Post 3kg ghi sẵn địa chỉ về PO box 1004 Dickson ACT 2602. Sẽ nhận tapes ngày 25 hay 28/10/02)

TV Vạn Hạnh - TV Nguyên Thiều kính mời

 

--- o0o ---

 

Kính mời quý Ðạo Hữu tham dự

Những thời thuyết giảng của TT Thích Quảng Ba ; tại TV Nguyên Thiều, Sydney

- Thứ Bảy 5/10/02: 10.30am & Giáo lý 2.30pm

- Thứ Bảy 19/10/02: Tu Hội, Vía Quán Âm 7am-7pm

- Thứ Bảy 2/11: Vía Phật Dược Sư 10am&Giáo lý 2.30pm

- Chủ Nhật 17/11/02: 3-6pm tại Police Youth Citizen Club, Cabramatta (Lễ Hội/ Ra Mắt/ Nhạc Hội)

- Thứ Bảy 30/11/02: 10.30am & Giáo lý 2.30pm

- Thứ Bảy 14/12/02: 10.30am & Giáo lý 2.30pm

- Thứ Bảy 21/12/02: Tu Hội, Vía Phật Di Ðà, 10-4pm

(a) KHÓA CHUYÊN TU VẠN HẠNH I : 24/12- 31/12/02, tại TV Vạn Hạnh Canberra

(b) KHÓA HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU kỳ 2: 3/1-7/1/03 tại Otford NSW (ghi danh 02-9726 2661)

 

________

Trở về Tu Viện Vạn Hạnh

--- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Chùa Tại Úc

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com

Cập nhật ngày: 01-04-2002