Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Chùa Tại Úc


...... ... .

] TU VIỆN VẠN HẠNH AUSTRALIA]
Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát Haûi Ngoaïi thuû ñoâ Canberra & caùc vuøng Phuï caän.

32 Archibald St, Lyneham ACT 2602 AUSTRALIA (do TT Thích Quaûng Ba vaø Phaät töû Canberra saùng laäp naêm 1984)

Lieân laïc: PO box 1004 Dickson ACT 2602 Australia.
Tel +61-2-6257 5517; Fax +61-2-6257 7733; Email: quangba@tpg.com.au

 

Tu Viện Vạn Hạnh:
Thông Báo tu học, văn hóa và từ thiện

 

Thân mời quý Phật tử gần xa SỚM GHI DANH tham dự các sinh hoạt Phật sự sắp tới:

 

1-      CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO CHANCHU và ĐỘNG ĐẤT NAM DƯƠNG: Xin mời góp phần san sẻ bớt nỗi đau thương, mất mát của hàng ngàn ngư dân miền Trung VN và hàng vạn nạn nhân động đất Indonesia (từng 20 năm cứu vớt dân Việt tỵ nạn chúng ta). Có thể gởi tại TV Vạn Hạnh, TV Nguyên Thiều hay deposit vào Australian Buddhist Relief, Commonwealth Bank a/c 06-2904-1004-7440; xin gởi deposit slip đến: PO box 1004 Dickson ACT 2602 để cấp Biên nhận (nếu cần) khai thuế.

2-      ĐẠI HỘI PHẬT PHÁP TOÀN CẦU, Perth 10-11/6/2006: Là 4th Global Conference on Buddhism do Buddhist Fellowships Singapore và Buddhist Society of WA cùng tổ chức tại Perth Convention & Exhibition Centre, với 23 diễn giả khắp thế giới, bao gồm quý TT Brahmavamso, Heng Sure, Thích Quảng Ba, quý Ni sư Chi Kwang, Chi Kwang, Yi Fa, Dhammananda, Karma Lakshe Tsomo, Giáo sư Lama Choedak Rinpoche, Thiền sư Patrick Kearney, Cựu Thủ Hiến WA Geoff Gallop, và nhiều Tăng, Ni, Học giả, vv.. khác. Ghi danh $200, Tel. 08-9345 1711; fax 08-9344 4220 hay tại www.globalconferenceonbuddhism.com . Chủ đề của Đại Hội: Confronting the Controversies – to Create a Better World.

3-      ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO QUỐC TẾ NỮ GIỚI, Kuala Lumpur 17-21/6/2006: Conference lần thứ 9 của Sakyadhita International Association for Buddhist Women (Hội trưởng: Ni sư người Hoa kỳ Tenzin Palmo, Giáo sư Đại Học UCSD) tổ chức tại Puchong Exhibition Centre, Selangor, thủ đô Mã Lai, với 47 diễn giả là các Giáo sư Đại học, Ni sư, các nhà hoạt động nữ quyền, vv.. . Ghi danh $UD350 tại sakyadhita@mac.com , hay www.sakyadhita.org . Chủ đề Đại hội: Buddhist Women in a Global Multicultural Community.

4-      ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ ÚC CHÂU, Sydney 19-20/6/06: Chính thức thành lập từ 2005, Australian Sangha Association quy tụ chư Tăng Ni nhiều Tông phái, Giáo Hội đang hành đạo tại Úc. Tôổ  chưứ c tại  Quý Phật tử có đến tham dự để thăm viếng, tìm hiểu, ủng hộ, cúng dường, dự nghe những bài thuyết giảng, các hội thảo bổ ích do các Tăng Ni là diễn giả: Ajahn Brahm (Chủ tịch HĐ), Than Chao Khun Samai, Thich Quang Ba, Ajahn Vayama, Ven. Pema, Khenpo Ngawang Dhamchoe, Bhante Dhammagavesi, Thich Phuoc Tan ..). Liên lạc ghi danh 02-4883 6331, asasecretary@gmail.com hay http://asaweb1.googlepages.com . Chủ đề Đại hội: Bringing the Sangha Together.  

5-      DIỄN ĐÀN GIỚI TRẺ PHẬT TỬ ÚC CHÂU, Sydney 1-2/7/2006: Annual Buddhist Forum 2006 do Mitra Youth Buddhist Network tổ chức tại University of Sydney, năm nay thỉnh 20+ diễn giả là chư  Tăng Ni, Giáo sư Phật học tại Úc và  NZ. Ghi danh $30 tại www.stopchasing.net . Chủ đề Diễn đàn: Stop Chasing…Look Within.

6-      LỄ GIẢI CHẾ MÃN HẠ, TRAI TĂNG: 10am Chủ Nhật 2/7/2006: tại Tu viện Nguyên Thiều (cơ sở mới) 155 The Boulevard, Fairfield Heights 2165 nhân ngày TỰ TỨ kết thúc khóa AN CƯ KIẾT ĐÔNG hằng năm của 12 Tăng Ni 2 Tu viện Vạn Hạnh - Nguyên Thiều, năm nay 50 ngày từ 14/5 đến 2/7/06. Do Viện Trưởng TT Thích Quảng Ba chủ trì, cùng nhiều chư vị tôn túc Tăng Ni được cung thỉnh chứng minh Trai tăng. Liên lạc 02-9726 2661, 0401-011 951 hay 0412-224 553.

7-      Khóa AN CƯ GIÁO HỘI, Sydney 5-15/7/2006: do Giáo Hội PGVNTN-HN Úc châu tổ chức tại chùa Pháp Bảo. Ghi danh xin gọi: 02-6257 5517, 02-9726 2661 hay Ban Tổ Chức 02-9610 5452. Quý Phật tử có thể chỉ xin tham dự weekend, vài ngày, 5 ngày hay trọn Khóa 10 ngày, hoàn toàn miễn phí. Chư tôn Giáo phẩm, Tăng Ni, Phật tử 30+ chùa GH toàn quốc Úc-TTL sẽ về dự tu và giảng dạy.

8-      Lễ Hội ĐÓA HỒNG HIẾU HẠNH lần 6, Sydney CN 6/8/2006: do Trung Tâm Văn Hóa - Từ Thiện VĂN LANG tổ chức tại Nhà Hàng HOÀ BÌNH, Fairfield. Xin liên lạc Thầy Thích Đạo Hiển, Trụ Trì Tu viện NGUYÊN THIỀU, số 02-9726 2661 hay 0401-011951 lấy vé ($35, hay $350/bàn) giữ chỗ tốt, để thỉnh mời Cha Mẹ mình, các bậc Cao niên cùng thân quyến, cháu con chung vui tham dự lễ hội ĐHHH vinh danh ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục, tràn đầy tình tự dân tộc, hiếu nghĩa đạo vị. Nhiều nghệ sỹ tài danh Sydney và Đoàn Cải Lương Hoa Thế Hệ trình diễn vở tuồng TÌNH MẪU TỬ. Có phần gây quỹ thành lập TRUNG TÂM VĂN LANG.

9-       HÀNH HƯƠNG, HOẰNG PHÁ P CANADA-HOA KỲ và DỰ ĐẠI HỘI GIÁO HỘI bắc Cali, 25/9-11/10/2006: Tel. TT Quảng Ba ghi danh 0412-224 553; chỉ nhận 15 Phật tử cùng đi chung.

10-  HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ, BHUTAN và DỰ KHÀNH THÀNH chùa VN CỰC LẠC GIỚI, Chiang Mai-Thái Lan, 7-27/11/2006: Xin gọi 0412-224 553 để hỏi thêm chi tiết. Chỉ nhận ghi danh 10 Tăng Ni và 30 Phật tử; không gây quỹ, chỉ góp phần phí tổn. Do TT Thích Quảng Ba dẫn đoàn & giảng dạy.

11-  KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP kỳ 6 của GIÁO HỘI, Adelaide 31/12/06-4/1/2007: Năm nay Khóa 6 THPP của GH do Tổ đình Pháp Hoa, Nam Úc nhận tổ chức. Xin ghi danh sớm; chi tiết hỏi tại các chùa địa phương, hay Tel. 08-8447 8477, phaphoanamuc@yahoo.com hay tại www.lamtechucthanh.net , www.quangduc.com

MONG QUÝ CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG CHO LOAN TẢI VÀI LẦN, XIN ĐA TẠ

 

 
Xem tiếp hình ảnh Khóa An Cư tại Tu Viện Vạn Hạnh

--- o0o ---

Cập nhật ngày: 10-01-2006
 

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Chùa Tại Úc

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com