Lời Ngỏ

Ăn Chay
Âm nhạc
Bồ Tát Hạnh

Bồ Tát Quảng Đức
Cam Lồ

Chết và tái sinh
Chùa Việt Quốc Nội
Chùa Việt Hải Ngoại
Chùa Việt tại Úc
Diễn Đàn
Đức Phật 

Cựu Sinh Viên PH
Kinh
Lịch sử Phật giáo

Luận
Luận văn
Luật
Mật Tông
Nếp sống đạo
Nghệ Thuật Sống Đẹp
Nghi lễ Phật Giáo

  Nhân vật PGTG
Nhân vật PG VN

Những bài viết khác
Pháp âm
Pháp số
Phật Đản

Phật Học

Phật Học Cơ Bản
 PG & Khoa học
PG & Nữ Giới

Phật Giáo Quốc Tế
PG & Thời đại
PG & Tuổi trẻ

PG & Văn Hóa
PG & Xã hội
PG Việt Nam
Tác giả, Dịch giả
Tâm lý học PG
Tập san Phật học

Thánh Tích PG
Thiền Định
Thơ Ca Phật Giáo

Tịnh Độ
Website PG đó đây
Triết học Phật giáo
Truyện Ngắn
Tu Viện Quảng Đức
Tủ Sách Phật Học 
Từ Điển Phật Học

Vu lan  
Xuân Vạn Hạnh
 Links
 Photo


 

 


 

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma SamBuddhassa
Homage to the Exalted, the Worthy, the Fully Enlightened One
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc Úng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri

QuangDuc Google

  

Lời Phật dạy : ” Đừng tin tưởng vào một điều gì vì phong văn. Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền. Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều nói đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân. Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng. Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta. Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các người. Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và người khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn”.


Tăng Chi Bộ Kinh
(The Anguttara Nikaya/The "Further-factored" Discourses)

 

 

  

Google


www.quangduc.com
Other websites (Các trang web khác)
English & Vietnamese (Unicode)

 

---o0o---

Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng :
quangduchomepage@gmail.comThis website is maintained by
Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức
Ven Thich Tam Phuong |||| Ven Thich Nguyen Tang
ACN 002 2333 2V, ABN 83 235 571 574;
Address: 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Email quangduchomepage@gmail.com

Xem giờ Việt Nam & Thế giới
 


Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue, accrued from this work, adorn the Buddha's pureland, repay the four great kindnesses above, and relieve the suffering of those on the three paths below, may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma, the Land of Ultimate Bliss
The number of net readers since May 15, 1999