Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Nếp Sống Đạo


...... ... .

 

CHÙA PHỔ TỪ ẤN HÀNH - PL 2549

Đậm nét tình lam

Thích Từ Lực

---o0o--- 

Mục Lục:

 

Phần 1: Chánh Tâm: Chùm Khế Ngọt  (trang 13)

Phần 2: Chánh Đức: Miếng dừa non (trang 47)

Phần 3: Chánh Hòa: Tô canh mít (trang 63)

Phần 4: Mở rộng vòng tay (trang 73)

Phần 5: Tâm tình bên lề đại hội (trang 95)

Phụ bản kinh Lăng Nghiêm (trang 129)

Phần 6: Tình lam thắm thiết (trang 131)

 

Xem tập sách (pdf)

---o0o--- 

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 1-3-2008


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thư Mục Nếp Sống Đạo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com