Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Nếp Sống Đạo


...... ... .

 

CHÙA PHỔ TỪ - 2007

Tình Đạo, nghĩa Đời

Thích Từ Lực

---o0o--- 

Mục Lục:

 

Lời ngỏ  (trang 5)

Tiếng chuông chánh niệm (trang 9)

The Mindfullness Bell (trang 17)

Nhớ ơn Thầy (trang 24)

Hai mươi năm, phảng phất một nụ cười (trang 31)

Ly trà còn bốc khói (trang 35)

Con đường trước mặt (trang 41)

Thương già, hiểu trẻ (trang 50)

Chánh Tâm: Chu niên thứ 13 (trang 66)

Chánh Đức: Chu niên thứ 5 (trang 75)

Chánh Hòa: Chu niên thứ 1 (trang 81)

Lên đường chuyển hóa (trang 89)

Đoàn kết gây sức mạnh (trang 93)

Cảm tưởng về trường Việt Ngữ An Lạc (trang 96)

Hình ảnh ngôi chùa trong ngày đầu xuân (trang 100)

Tình Cha (trang 106)

Mất Cha (trang 110)

Niềm vui trong cuộc sống (trang 118)

Ân nghĩa xin nguyện đền (trang 129)

Our Gratitude to you (trang 140)

Cô thân vạn lý du (trang 149)

Một lần đến Linh Sơn (trang 178)

 

Xem tập sách (pdf)

---o0o--- 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 1-3-2008


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thư Mục Nếp Sống Đạo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com