Tieng Viet

Trang nha Quang c

Tieng Anh

 

qd.jpg (8936 bytes)

Nghi le Phat giao


...... ... .

 
 

Nghi thc Tung Niem trong truyen thong
Phat giao Nguyen thuy

Bnh Anson
binh_anson@yahoo.com

Ghi chu: Trch lc t quyen Nghi Thc Tung Niem, Giao Hoi Tang Gia Nguyen Thuy Viet Nam, http://www.budsas.org/nghi-thuc/nthuc00.htm

---o0o---

A. Nghi thc va Th phng

I. Nghi Thc

Nghi thc cac khoa le luon luon co 4 phan:

1. Tac bach: Gom ca phan niem hng cung Tam Bao. Phan tac bach nh mot li trnh ve duyen s cua buoi le. Tiep theo la bai thnh ch thien. ay la khi au cua tat ca khoa le

2. Le Tam Bao: La phan xng tan ba ngoi Tam Bao. Tat ca cac thi khoa eu co phan nay du ay u hay gian lc. 

3. Phan kinh van: Gom nhng Phat ngon hay ke tung phu hp vi tinh than cua khoa le a xng trong li tac bach. Phan nay co the linh ong. V chu le co the chon nhng bai kinh thch hp vi th gi, hoan canh va can c cua nhng ngi tham d khoa le.

4. Phan hoan kinh: La phan sau cung cua moi khoa le vi kinh T Bi Nguyen, Hoi hng va Phuc nguyen. 

II. Th phng

S th phng noi len long knh ngng oi vi Tam Bao. Phan hnh thc tuy khong tuyet oi can thiet nhng la tr duyen thu thang cho s hanh tr Phat Phap. Di ay la vai gi y. 

Trang nghiem la ieu can lu tam trong s th phng. Nen thng xuyen lau don ban th. Nhng le pham cung dng nen tinh khiet nh nhang, en, hoa, trai. 

Nen thiet lap ban th ni trang trong. o cao cua ban th chng ngang vai tr len la thch hp.

Cho thanh tnh rat tot cho s le bai va tap thien. S tnh lang rat can thiet cho s tap trung tinh than. 

Khong nen xem thng yeu to tham my. Hnh thc trang nha tao nen s hoan hy cua moi ngi trong gia nh.

III. Tinh than cua nghi le

Co mi hanh lanh mang lai phc bau ma c Phat goi la Mi Phc Hanh (pu~n~nakiriyuuvatthu). S tung niem cua ngi Phat t da theo tinh than cua mi phc hanh nay. 

1. Bo th. Danh t nay can c hieu rong theo kinh ien la bat c s hy hien nao du la cho, tang, cung. Cung dng hng ang hoa qua cung c ke trong hanh lanh nay.

2. Tr gii. Gii la quyet tam tranh nhng nghiep bat thien. Ngu gii, bat quan trai gii la nhng luat nghi c Phat day cho ngi c s. Nen tung gii trong cac thi khoa. Neu co ch Tang th xin tho gii. 

3. Thien nh. Co nhieu phng phap thien nh nhng noi chung hng tam ung cach, ung oi tng la phng phap chnh. Niem Phat, t bi quan cung la mot trong nhng phep tap thien. Trong tat ca cac thi khoa tung niem eu co ca hai phan nay.

4. Cung knh. La gi long knh qu oi vi nhng gia tr cao thng. Long cung knh nuoi c khiem cung, giam long kieu cang nga chap. Trong hnh thc le bai long cung knh la ieu toi can. 

5. Phuc vu. La long v tha v li ch cho ngi khac. oi vi ngi tu tap, tinh than phuc vu la cach hu hieu giam thieu thai o v ky, t co lap. Trong cac khoa le tung niem eu co y ngha li tha qua cac bai tac bach cau an, cau sieu va ky nguyen.

6. Thuyet phap. La s chuyen at nhng li day co kha nang khai th tri kien. Hau het cac kinh van la Phat ngon. Tung kinh la thuyet phap cho mnh va cho bat c ai co duyen lanh lang nghe. 

7. Thnh Phap. La nghe, hoc li Phat day. Nghe phap la tao c hoi cho tam tr c suy t trong ieu kien khach quan. Tung kinh co ngha la va thuyet phap va thnh phap.

8. Hoi hng phc. La nguyen lanh hoi hng cong c en tha nhan. Hoi hng phc khong phai ch tang phan cong c ma con the hien c tnh cam, bon phan vi ngi than. Trong tat ca cac buoi tung niem eu ket thuc bang li hoi hng phc bau. 

9. Tuy hy phc. La cung vui vi phc hanh cua ngi khac. Niem vui nay bieu lo long rong rai khong ganh t va cung la thai o quy trong thien phap. Li tuy hy "Saadhu, Lanh thay" c dung rat pho bien tai cac quoc gia Phat giao.

10. Huan tu chanh tr. La lam the nao cai nhn c sang suot va chan chanh. Ngi tu tap neu song vi ta kien la lam hong tat ca cong phu. Tung kinh co ca hai tac dung nh tam va khai th.

Ngi co tn tam chuyen tr tung niem lay mi phc hanh ke tren lam tinh than nghi le th khong bao gi s lam lac va cang hoan hy hn vi s tu hoc cua mnh. 

B. Xuat x, Y Ngha va cach dung cac kinh van

Hau het cac kinh van trong kinh tung Phat giao Nguyen Thuy la Phat ngon trch t Tam Tang Kinh ien. Theo tinh than tung niem th uy lc nhiem mau cua s gia tr da tren bon yeu to:

a) Li Phat la li linh dieu. c Phat la bac ai bi ai c. Nhng li Ngai khong phai ch ay u ngha van ma con chan xac, tng ng vi s van hanh cua thien nhien. Ton gia Ananda trung tung li Phat thng vi thoai au "Evam me sutam (toi nghe nh vay)". Dau trong tong phai nao th Phat ngon la can ban cua cac kinh van tung niem.

b) Chan ngon la li huyen nhiem. Khi mot s that c noi len co nhieu sc manh ca hai phng dien mat va hien. Trong kinh van thng co cau: "Etena saccavaccena hotu me jayama"ngala"m -- Nguyen nh chan ngon nay phat sanh ieu cat tng". Khi tam thanh va y kinh c hp nhat th li kinh c xem la chan ngon.

c) Hieu nang khai th cung la uy lc kinh. c Phat day qua nhap lu cao quy hn e nghiep chuyen luan vng. Ngi tung oc kinh van tam c tnh, tr c sang th a nhan c s li lac to ln cua s tung niem.

d) c tin trong sach la hat giong cua thien phap. Tung niem an c Tam Bao la cach tang trng niem tin nh vay tam hon hng thng va s tu hoc c vng tien. Co the noi ay la li ch thiet thc ma s tung niem mang lai.

Chnh do bon yeu to tren, phan phu luc nay c them vao nham giup qu Phat t tm hieu ve xuat x, y ngha va duyen s tung oc cua cac kinh van.

1. Kinh Hanh Phuc 

Xuat x t Kinh Tap (Sutta Nipaata) Tieu Bo Kinh (Khuddaka Nikaaya) [PTS Sutta Nipaata P. 46 London 1984). Ta kinh Phan ng: Mahama"ngala Sutta.

Ch Hanh Phuc c dch thoat t phan ng ma"ngala co ngha la cat tng hay iem lanh. Mot v ch thien bach hoi Phat cai g la dau hieu tot lanh nhat trong cuoc i. c Phat tra li bang mi mot bai ke bao gom ba mi tam ieu lien he moi lanh vc tu than, gia nh, xa hoi... V e cap en cat tng nen bai kinh rat thng c tung trong cac khoa le cau phc. Nhng li day trong kinh tr thanh kim ch nam cho i song ngi Phat t.

2. Kinh T Bi

Xuat x t Kinh Tap (Sutta Nipaata), Tieu Bo Kinh (Khuddaka Nikaaya) [PTS Sutta Nipaata P. 25 London 1984]. Ta kinh Phan ng: Metta Sutta.

ay la bai kinh ac biet noi ve long t. Ba bai ke au day ve nhng c tanh can thiet cho ngi muon phat trien hanh t ai; oan th hai gom 2 bai ke noi ve oi tng cua t tam; phan ke, 2 bai ke e cap nhng bat thien phap co hai cho long t; tiep theo la phng thc tu dng; va bai ke cuoi cung la qua phuc cua t bi. Bai kinh nay c c Phat day cho cac ty kheo tr tung nham muc ch hoa giai nhng quay pha cua phi nhn khi cac thay ang tu tap trong rng. V c giang trong duyen s nh vay, bai kinh thng c dung e bao ve s bnh an oi vi nhng quay nhieu cua chung sanh khuat mat. Tat nhien noi dung bai kinh la mot cam nang cho ngi tu tap long t.

3. Kinh Chau bau 

Xuat x t Kinh Tap (Sutta Nipaata) Tieu Bo Kinh (Khuddaka Nikaaya) [PTS Sutta Nipaata P. 39 London 1984]. Ta kinh Phan ng: Ratana Sutta.

Nguyen van la Kinh Chau Bau noi ve nhng gia tr vt bc i. ay Phat Phap Tang la nhng bao vat tran qu nhat. Khong phai ch co li tan than ma la mot trnh bay khuc chiet ac tnh cua Tam Bao. Qua o ngi tu tap tm thay dau an quan trong trong hanh trnh tam linh cua mnh. Mi bai ke trong so mi lam oan cua bai kinh noi en ban the u viet cua ba ngoi bau va lien he bat kha ly cua Phat Phap Tang. Cung t nhng oan nay con ng tu tap va qua v giai thoat c trnh bay mot cach ham xuc. c Phat day bai kinh nay tai Vesal ni ang b ba tai ach benh dch, nan oi, va phi nhan hoanh hanh. Ton gia Ananda hoc thuoc long bai kinh va tr niem tron em suot hanh trnh ba vong thanh Vesalii. Ket qua moi tai ach eu c giai tr. Ca tanh lan dung cua bai kinh eu ac thu nen Kinh Chau Bau tr thanh quan trong nhat trong cac bai kinh cau an.

4. Kinh Chuyen Phap Luan

Xuat x t bo ai Pham ( Mahavagga) thuoc Luat Tang (Vinaya pitaka), cung tm thay trong Tng ng Bo Kinh (Samyutta Nikaaya) [PTS Kindred Saying V. 420-431] Ta kinh Phan ng: Dhammacakkappavattana Sutta.

Chuyen Phap Luan ngha la chuyen quay banh xe Chanh Phap. Goi nh vay v ay la bai phap au tien trong cuoc i hoang ao cua c Phat. Trong bai phap lch s nay, c Thch Ca Mau Ni a trnh bay giao ly T Dieu e, o hnh cua giao phap, e gii thieu con ng tu tap giac ngo. Ngai Kieu Tran Nh, bac thanh e t au tien cua c Phat, nh nghe kinh Chuyen Phap Luan ma lieu ngo. Bai kinh tao nen mot niem hoan lac vo bien cho khap hang thien chung. ieu o tao nen mot gia tr truyen thong trong nghi le ao Phat. Bai kinh c dung trong cac khoa le cau an.

5. Kinh Vo nga

Xuat x t bo ai Pham (Mahavagga) thuoc Luat Tang (Vinaya pitaka I. 13-14) cung tm thay trong Tang Chi Bo Kinh Anguttara Nikaaya I. 57. Ta kinh Phan ng: Anattalakkha.na Sutta

ay la bai kinh day ve ly vo nga qua phng phap quan niem nam uan: xac than, cam tho, nhan thc, hanh hoat va cac giac quan. Kinh chia lam bon oan chnh. oan I noi ve s trang vo ho vo chu cua nam uan. oan II day ve s lien he t nhien cua vo thng, kho nao va vo nga. oan III xac nh ban chat vo nga cua tam ly, vat ly trong moi hnh thai, khong gian, thi gian. oan IV noi ve trnh t giai thoat cua hanh gia quan niem vo nga. Nguyen van c giang tng uan rieng biet thch hp cho s tu tap quan niem. Ban dch gom chung nam uan tien cho s tung oc. Bai kinh c c Phat thuyet nham khai th nam ty kheo Kieu Tran Nh en qua v hoan toan giai thoat nen thng c tung trong cac khoa le cau sieu.

6. Kinh ao b ngan

Xuat x t cac ban kinh tung truyen thong cua Phat Giao Nguyen Thuy. Ta kinh Phan ng: Dasapaaramii.

ao b ngan hay ba-la-mat la phap hanh cua cac v bo tat tren ng hng en giac ngo. ao b ngan co ngha la phap a en b kia nen con goi la Phap o. Mi ba la mat la bo th, tr gii, xuat gia, tr tue, tinh tan, nhan nai, chan that, ch nguyen, t tam va hanh xa. Co ba bac tu ba la mat: mot la v ai nguyen tu tap hy sinh tat ca vat ngoai than; hai la hy sinh t chi hoac mot phan than the; ba la hy sinh mang song. V vay mi phap ao b ngan c tnh la ba mi. Ban dch khai trien y ngha tng phap nham tac ong tn tam tu tap. Theo truyen thong, bai kinh nay li lac cho ke hien tien lan ngi qua vang nen c dung chung cho khoa le cau an va cau sieu.

7. Kinh Phat lc

Xuat x t cac ban kinh tung truyen thong cua Phat Giao Nguyen Thuy. Ta kinh Phan ng: Buddhajayama"ngalagaatha.

Ke tung e cap tam trng hp c Phat hoan chuyen nghch canh. Nhng oi tng cam hoa gom tri, ngi, manh thu. c Phat dung nhieu phng tien khac nhau t than thong, c o cho en tue giac. ay la nhng s kien tieu bieu cac chng duyen xay ra trong quang i hoa ao cua c The Ton. S tr tung bai kinh khong nhng mang lai nang lc nhiem mau ma con la nhng bai hoc soi sang thai o hanh x trc nghch canh cua ngi tu tap. Kinh nay c tung oc trong cac khoa le cau an, cau tieu tai.

8. Kinh Thang hanh

Xuat x t cac ban kinh tung truyen thong cua Phat Giao Nguyen Thuy. Ta kinh Phan ng: Jayaparitta.

Noi dung kinh e cap y ngha cua s kiet tng. M au la hnh anh cua c Phat vi s thanh tu ao qua vo thng mang lai nhng tot lanh cho quyen thuoc va tat ca chung sanh. Tiep theo la Phat ngon ve the nao la ngay tot, gi tot theo ao ly thanh hien. Bi v e cap en phap kiet tng nen bai kinh nay thng c ac biet dung e chu nguyen trong cac khoa le cau an.

9. Kinh Le Chanh Giac Tong

Xuat x t cac ban kinh tung truyen thong cua Phat Giao Nguyen Thuy. Ta kinh Phan ng: Sambuddhagaathaa

La bai kinh le bai ch Phat. Bi v trong mi phng ba i co vo so Phat ra i nen nhng con so c neu ra co tanh cach ac trng noi len s bien man cua Phat gii. Nhng con so nay da theo thang duyen gap ch v The Ton cua ba bac ai bo tat trong suot qua trnh huan tu giac hanh. 

Bac Tr Hanh ai Bo Tat c tho ky bi hai mi tam v Phat; trong thi ky phat nguyen bang li trai qua mi hai ngan v Phat; khi con mi khi nguyen trong long trai qua nam tram ngan v Phat. 

Bac Tan Hanh ai Bo Tat c tho ky bi bon mi tam v Phat; trong thi ky phat nguyen bang li trai qua hai mi bon ngan v Phat; khi con mi khi nguyen trong long trai qua mot trieu v Phat. 

Bac Tn Hanh ai Bo Tat c tho ky bi mot tram le chn v Phat; trong thi ky phat nguyen bang li trai qua bon mi tam ngan v Phat; khi con mi khi nguyen trong long trai qua hai trieu v Phat.

Co hai y ngha chnh cua bai kinh: th nhat la noi ve truyen thong cua ch Phat, th hai noi ve qua trnh tu tap kho the ngh ban cua cac ang chanh ang chanh giac. V hai y ngha nay bai kinh tr thanh quan trong trong cac thi khoa cau an.

10. Kinh Bo e Phan

Xuat x t Abhiddhammasangaha (Thang phap Tap yeu Luan). Ta kinh Phan ng: Bodhipakkhiyasangaha.

Noi dung kinh noi ve ba mi bay phap tu tap nam trong cac the tai can ban phap hanh la t niem x, t than tuc, t chanh can, ngu can, ngu lc, that giac chi va bat chanh ao. c Phat day rang nhng v e t Phat ve sau co the co nhng quan niem d biet ve giao phap nhng ba mi bay phap bo e la phap tu nen tang chung cua tat ca. Cac nha s giai cung goi e tai nay la ban o tu Phat. Bai kinh nay tung trong thi khoa nhat hanh, ai chung va cau an.

11. Kinh Vo uy

Xuat x t cac ban kinh tung truyen thong cua Phat Giao Nguyen Thuy. Ta kinh Phan ng Abhayaparittagaathaa .

Niem tng uy c Tam Bao e xua tan nhng au lo, s hai la noi dung chnh cua bai kinh. au co phc lanh ni o la chon hoi tu cua cac v thien than nh vay tieu tr ieu bat tng. Cau nguyen an lanh cho tha nhan va xng tan uy lc cua ch Phat toan giac, oc giac va thanh chung cung la cach em lai s an lanh thanh than, khong s set. Kinh nay ac biet tung trong cac khoa le cau an tieu tai.

12. Kinh Quan Niem 

Xuat x t Kinh Phap Cu (Dhammapada) va Kinh Tap (Sutta Nipata). Ta kinh da theo noi dung quan niem.

ay la mot su tap ngan cac Phat ngon ve ba phap an: vo thng, kho, vo nga. S suy niem ve thc tng cua i song giup khai thong nhng be tac do dnh mac, me lam tao nen. Ba oan au noi len s co mat cung khap cua vo thng, kho, vo nga trong ba coi; oan gia day ve s chet va thai o sang suot cua ngi hieu ao; ba bai cuoi noi ve con ng giai thoat xuyen qua s lieu ngo thc trang cuoc i. Kinh nay c tung trong khoa le cau sieu va nghi thc nhat hanh.

13. Kinh Duyen Sinh

Xuat x t Mahasaccakasutta, Trung Bo Kinh I. M.I.237-251. Ta kinh Phan ng: Pa.ticcasamuppaada .

Noi dung la mot trnh bay co ong ve mi hai duyen sinh. e tai nay va trnh bay tien trnh phc tap tao thanh s hien hu cua ngi, coi, nghiep va minh nh cai nhn cua giao ly Phat a khong nam nhng bien kien hu, vo, thng, oan. ay la mot trong nhng giao ly tham sau nhat cua Phat Phap. Theo truyen thong th bai kinh nay co uy lc pha tan kien chap va c tung trong khoa le cau sieu.

14. Kinh Suy Niem ve Nghiep

Phat ngon su tap trong Tang Kinh (Sutta Pitaka)

Gom nhng li Phat day ch ro ve luat nhan qua va i song. Qua bai kinh nay, giao ly nghiep bao khong nhng c minh nh tren nhieu phng dien ma con la e muc thiet thc e quan chieu trong li noi, hanh ong va t tng hang ngay. Vi noi dung chan xac, kinh nay co the dung trong tat ca khoa le nham muc ch soi sang tam y, vun boi phc hanh.

15. Kinh Van Phap Tong Tr

Xuat x t Bo Phap Tu (Dhammasangini), Tang Dieu Phap (Abhidhamma Pitaka).

ay la mot trnh bay he thong ve ban the van phap. Moi tieu e (matika) bao gom tron "bieu o phap gii". Nhng chiet trung nay c dung e trnh bay ly duyen he (paccayo) nh nhng thanh to nang duyen va s duyen. Theo s giai th ay la bai kinh co thang lc vt thoat me o vang sinh lac canh. Chnh v vay Kinh Van Phap Tong Tr tr thanh chanh kinh cho cac khoa le cau sieu bang Phan ng. 

16. Kinh Chuc Nguyen

Trch t Kinh Tap (Sutta Nipaata), Kinh Tieu Bo (Khuddaka Nikaaya)

ay la mot bai kinh chu nguyen c dung nhieu nhat. Muc ch la phat huy cong c va hng nguyen. Ba hnh anh c dung lam bieu tng cho s gia tr la bien ca on nhan nc cua muon song rach chay vao; anh trang tron toa chieu em ram; va ngoc nh y ma ni khien moi c vong thanh tu. Y c tren cong c a lam va hng nguyen theo Phat ngon chuc phuc se mang lai phc lanh ay u. Bai kinh c dung trong tat ca khoa le.

17. Kinh Hoi Hng Vong Linh

Trch Bo Tieu Tung (Khuddakapaa.tha), Kinh Tieu Bo (Khuddaka Nikaaya), ta kinh Phan ng: Tiroku.d.dasuttam 

Noi dung bai kinh la Phat ngon c thuyet day trong mot duyen s cau phc cho than nhan qua vang. Nhieu ngi sau khi qua i sanh lam nga quy v bat thien nghiep. Nhng hng linh nay thng tm en nha than quyen mong i phc lanh hoi hng. c Phat day ve s tao phc hp ao va lam the nao hoi hng ung cach. Kinh nay c tung trong le trai tang va cau sieu.

18. Kinh Ghi Ri Ma Nan a 

Trch t Kinh Tang Chi Bo (AnguttaraNikaaya), ta kinh Phan ng: Girimaananda.

Bai kinh day ve mi phep noi quan vo thng, vo nga, bat tnh, he luy, oan tan, ly duc, tch tnh, vo trc, yem ly va hi th co cong nang giup hanh gia thanh tu tue giac, khac phuc benh can. c Phat truyen day mi phap mon nay cho ton gia Ghi Ri Ma Nan a khi v nay ang b benh nang. Nh nghe kinh ton gia khoi benh. Do duyen s nh vay nen kinh nay ac biet tr tung trong cac khoa le cau tieu tai than benh.

19. Kinh T Niem X

Trch t Kinh Trung Bo (MajjhimaNikaaya), ta kinh Phan ng Satipathana Sutta .

ay la bai kinh can ban cua thien quan. Mot trnh bay toan dien bon lanh vc quan chieu t sac than, cam tho, trang thai cua tam va s tng quan cac phap. Bai kinh cung neu ro ve phng phap quan va nhng thanh tu do s tu tap nay mang lai. Trong tat ca phap hanh, t niem x c c Phat day la cot tuy cua thien nh. S tho tr kinh nay tren ca hai phng dien tung niem va thc hanh c xem la u viet nhat trong tat ca phap tu dng. Bai kinh c tung trong khoa le nhat hanh va cau an.

20. Kinh Le Bai Sau Phng

Trch oan t kinh Si"ngalovada (Kinh Thien Sanh), Trng Bo Kinh (DighaNikaaya).

Bai kinh nay c Phat day cho gia chu Singala ve nghi le trong ao ly cua thanh nhan. V gia chu nay le bai sau phng theo tap tuc. c Phat day phep th phng nam s qu knh va ton trong. S qu knh chanh ang nhat la lam tot bon phan. Sau phng ong, nam, tay, bac, tren, di c hieu nh sau cng v quan he vi mot ngi trong cuoc song. o la quan he cha me con cai, v chong, thay tro, bang hu, xuat gia tai gia, chu t. Nhng tng quan nay neu c lu tam va lam tot th la cot tuy cua le nghi. c Phat a neu len mot cach chi tiet ve nhng g ang lam trong i song ngi c s. Bai kinh c tung trong cac thi khoa nhat hanh va ai chung.

21. Kinh Sam Nguyen

Da theo tinh than tu tap truyen thong

Noi dung chnh la sam hoi mi bat thien nghiep t than khau y va nhng khiem khuyet trong hanh x hang ngay. Nhng tam sam nay khong phai ch phan tnh nhng g thuoc qua kh ma con la nhng soi sang moi hanh vi trong i ngi. Cung trong noi dung kinh van sam nguyen co ca mot trnh bay toan dien the nao la tinh than gii luat cua mot c s Phat t. Bai kinh nay la bai tung can ban cho khoa le sam hoi cung co the tung trong nghi thc nhat hanh.

22. Kinh Le Hong Danh

Trch trong ban kinh tung truyen thong cua Phat Giao Nguyen Thuy.

Xng tan hong danh cua hai mi tam v Phat. ay la nhng bac toan giac a tho ky cho c Phat to Thch Ca Mau Ni trong giai oan sau cung cua qua trnh tu tap ba la mat hanh. Knh le cac ngai la bay to long qui ngng oi vi an lanh truyen ang tuc menh cua ch Phat. Nghi thc le bai nay c tr tung trong nhng duyen s ac biet lam tang trng long tnh tn va ngh lc tu tap.

23. Ke Niem An Phu Mau va Ke Sam Hoi Phu Mau

Da theo tinh than kinh Sonadanta, Kinh Bon Sanh (Jataka)

La ke tung xng tan an c cao day cua cha me va li sam hoi ve loi lam cua con cai. c Phat day bat hieu la trong toi va hieu hanh la thang hanh. S tam niem ve tham an cha me trong cac thi khoa tung niem la mot canh tnh tam linh. Qua o the hien c tinh than tri an va bao an cua ngi tu tap.

24. Ke Phat S

Y c theo Kinh Phat Ban Hanh (Buddhacarita), Kinh Tieu Bo.

Noi dung tom lc cuoc i c Phat to Thch Ca Mau Ni. Ba thi ky c neu ro la than the va i song cua thai t Siddhattha, quang i trc khi thanh ao va nhng nam hoa ao. c Phat khong nhng la hien than cua nhng c lanh ma con la mot nhan vat lch s vi vo van cao ep. Cuoc song va li day cua Ngai khong may may khac biet. Bai ke nay c tung trong cac ai le va cac khoa tu.

25. Ke Chiem bai Xa li

Da vao Bien Nien S cua Bo Tieu Pham, Tang Luat.

Xa li Phat la phan di cot cua c bon s Thch Ca Mau Ni. Lch s Xa li gan lien vi lch s ao Phat. Xa li va cay Bo e la nhng linh the bieu tng cho c Phat c chnh Ngai cho phep t chung th t. Bai ke nay ngoai y ngha ton knh con neu ro nhng giai oan lch s va cac sac dang xa li. Bai ke c tung trong nhng buoi le chiem bai xa li Phat.

26. Ke Ba Phap An

Bai ke trnh bay cac thc tng vo thng, kho, vo nga qua hien thc i song. Vi van the bnh d, bai ke hng dan s quan chieu oi vi moi bien oi, phien luy cua than tam. Ke nay c tung trong cac khoa tu hoc.---o0o---

| Tac gia |


Cap nhat ngay : 01-11-2001


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Tr ve trang Nghi Le

au trang

 

Bien tap noi dung: Ty kheo Thch Nguyen Tang
Xin gi bai mi va y kien ong gop en ban bien tap qua a ch:
quangduc@quangduc.com