Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Chết & Tái Sinh


...... ... .

 

 


 

***


Mục lục

Lời đầu sách. Thích Nguyên Tạng
Dẫn nhập:
Chết không phải là hết. Thích Nguyên Tạng dịch
Chương 01: Đời người
quý báu Thích Nguyên Tạng dịch
Chương 02: Hấp hối: giờ phút quan trọng của cuộc đời
Thích Nguyên Tạng dịch
Chương 03: Chân tánh thoáng thấy ánh quang minh
Thích Nguyên Tạng dịch
Chương 04: Trung Ấm Thân Bardo
Thích Nguyên Tạng dịch
Chương 05: Các câu chuyện về Trung Ấm Thân
Thích Nguyên Tạng dịch
Chương 06: Tái sinh
. Thích Như Điển dịch
Chương 07: Phật Vô Lượng Quang và Cõi Cực Lạc
.Thích Như Điển dịch
Chương 08: Phương cách giúp đỡ người hấp hối và người chết
.Thích Như Điển dịch
Chương 09: Nghi thức cho người hấp hối và người chết
.Thích Như Điển dịch
Chương 10: Kết luận
.Thích Như Điển dịch
- Phụ lục A. Thích Như Điển dịch
- Phụ lục B. Thích Như Điển dịch
-
Lời cuối sách. Thích Như Điển
 

 

---o0o---

 

Vi tính: Thích Nữ Giác Anh - Thanh Phi
Bìa sách: Quảng Tuệ Duyên
Trình bày nội dung: Thích Hạnh Bổn

Cập nhật: 01-05-2010

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

                     Trở về Thư Mục Chết & Tái Sinh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduchomepage@gmail.com

Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544