Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thiền Định Phật Giáo


 

 

 

VẤN ĐÁP THIỀN VÀ PHẬT PHÁP

HT Thích Duy Lực giải đáp

TT. Thích Đồng Thường  ghi thành văn tự

 

Mục lục

Phần 1

-Thế nào là Tổ sư thiền

-Hỏi câu thoại đầu muốn hiểu

-Cùng tham thiền và tụng kinh, niệm Phật

-Trí tuệ hay niềm tin - Niệm thoại đầu

-Trả lời câu thoại

-Gặp pháp thiền rồi tu

-Lực lớn trùm lên lực nhỏ

-Báo ân cha mẹ

-Con quỷ ở trên cây

-Dứt trừ tập khí - Thay đổi nhân quả

-Đọc tụng thọ trì kinh

-Niệm Phật có thể tiêu trừ nghiệp

-Nhướm màu sắc của đạo Lão Trang

-Con dơi không luyện tập có ra đa

-Chó không ăn chay, bây giờ ăn chay

-Trừ một phần vọng tưởng - Căn cơ thấp kém

-Tưởng như bức tranh - Đến Niết bàn từng phần

-Không năng sở - Ích lợi đả thiền thất

-Cư sĩ thực hành đúng Thiền tông

-Thế nào để thành một tu sĩ

-Thần thức người chết đi về đâu

-Làm tuần thất cho người chết

-Câu thoại khởi lên thì hình ảnh hiện

-Không biết nhìn sâu bằng cách nào

-Nhìn thì công việc phải làm sao

-Niệm câu thoại đầu

-Thêm niệm không biết - Trả lời tiếp không biết

-Tụng kinh cầu an cho hết bệnh

- Kinh Dược Sư là phương tiện

Phần 3

-Chân tâm là vọng tâm 

-Phân biệt vô thỉ vô minh với tự tánh

-Phá vô thỉ vô minh 

-Hạ căn sao theo được

-Tự tâm ở đâu sanh ra

-Con chó có Phật tánh không

-Tuyệt bách phi

-Thấy và nghe - A la hán 

-Khi ngộ rồi thì học nhân phải gì

-Thường kiến và tin tự tâm - Sao nhiều Phật

- Nhân đầu - Văn minh 

-Sao tu Tịnh độ không vãng sanh

-Cái hại chấp kinh điển

-Tâm thức luân hồi

-Khổ

-Học tập Phật pháp

-Bổn phận truyền lại 

-Ngộ thấy gì còn sống

-Tham thiền giúp qua cái sợ 

-Trách nhiệm là cái sợ

-Kiếp trước và kiếp này liên quan

-Tu thiền thì tâm phải tịnh

-Chết gặp pháp thiền 

- Trợ niệm

 

Phần 2

-Đọc kinh để có lòng tin tự tâm

-Không biết bỏ cái dễ lấy cái khó

-Thiền thất Việt Nam và Trung Hoa

-Cái khó của tông Tịnh độ

-Tịnh độ ở đâu

-Tịnh độ chỉ đọc 3 cuốn kinh

-Hành và nguyện

-Niệm Phật của Đại Thế Chí

-Niệm Phật như con nhớ mẹ - Nhiếp lục căn

-Thế nào là Tam bảo

-Trường hợp nào tâm không vọng động

-Lúc chết, người nhà mời thầy cầu siêu

-Tọa thiền để tâm tỉnh lặng

-Thế nào là Tổ sư thiền

-Làm thế nào phát nghi tình

-Nhược dĩ sắc kiến ngã

-Nghi tình - Phật không nghiệp quả

-Nhứt thiết hiền thánh 

-Ý thức không suy nghĩ 

-Quỷ thần thuộc loài nào

-Cái biết ở đâu? - Tham thiền học thêm 

-Thế nào là Phật pháp

-Khoa học tiến bộ - Nghi của Giáo môn 

-Giải thoát hết loài người 

-Thấy được giác tánh

-Làm sao biết có tánh giác

-Chân tâm là tánh giác - Pháp bất nhị

-Tham thoại đầu bắt đầu từ đầu

Phần 4

-Niệm Phật thấy dễ hơn tham thiền

-Tu Tứ diệu đế

-A la hán các lậu đã hết

-Cách thực hành Tổ sư thiền

-Sao gọi là từ nghi đến ngộ

-Công việc không bị trở ngại

-Phá vỡ nghi tình 

- Khắc phục dục tính

-Ngồi thiền 

-Phá trừ được vô minh

-Tu hành sai lầm

-Rửa sạch nghiệp

-Làm sao đến ngộ

-Đến gần Ngài hay vào thiền viện

-Mục đích tham thiền 

-Định tâm

-Chỉ pháp tìm ra tánh

-Lâm chung trả nghiệp 

-Tập trung tư tưởng - Cần ăn chay không

-Giải thích thiền

-Bị tẩu hỏa nhập ma

-Tâm mình ở đầu

-Nghe kinh là muốn khóc

-Thấy linh hồn sống lại kiếp sau

-Tu có hào quang

-Giải nghiệp chướng người khác 

-Nghi và tín 

-Thần chú

-Không chấp kinh điển

-Hàng phục vọng tâm

 

 

----o0o---

 

Mục Lục > Phần 1  >  Phần 2  > Phần 3  > Phần 4

 

----o0o---

Nguồn: Thư Viện Hoa Sen  

Trình bày: Anna

Cập nhật: 10-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544