Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thiền Định Phật Giáo


...... ... .

 
 

 

Sống Thiền

(THE METHOD OF ZEN)

 

Tác giả: E. HERRIGEL

Dịch giả: TRÍ HẢI

 

---o0o---

 

Mục lục

Phần 1

1-      Con đường đến Phật giáo Zen

2-      Zen và những phương pháp Thiền cổ điển

3-      Thiền đối chiếu với thần bí Âu châu

4-      Thiền dưới mắt người Tây phương

5-      Sự tập luyện trong các Thiền viện Phật giáo

 

Phần 2

6-      Luyện hơi thở

7-      Công án

8-      Satori (Ngộ)

9-      Những sự thiền định về các công án khác

10-   Bằng cách nào vị thầy xem môn sinh đã “Ngộ” hay chưa

 

Phần 3

11-   Nhận xét về nghệ thuật diễn xuất của Nhật Bản

12-   Sự biến đổi nơi môn sinh do Satori

13-   Hội họa phái Thiền

14-   Satori trong Thi ca

15-   Suy tư trên căn bản Satori

 

Phần 4

16-   Vai trò của tư tưởng trong Thiền

17-   Thiền trong sinh hoạt thực tiễn

18-   Những tu sĩ phái Zen

19-   Tâm của vạn pháp

20-   Sự sa đọa và sự kiện toàn con người

 

Phần 5

21-   Những giai đoạn cao hơn của Thiền định

22-   Giác ngộ, tái sanh, Phật tánh

23-   Sự liên lạc với toàn diện

24-   Nghệ thuật cảm thương.

 

---o0o---

[ Mục Lục ] [ Phần 1] [ Phần 2] [ Phần 3] [ Phần 4] [Phần 5]  

---o0o---

 

Vi tính: Nguyên Tịnh

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01- 4 -2004


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thiền Định Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544