Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Thiền Định Phật Giáo


...... ... .

 

 

PHƯƠNG PHÁP TU TRÌ CỦA THIỀN TÔNG

 

CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA

***

THIỀN THẤT KHAI THỊ LỤC

 

Dịch giả: Thích Duy Lực

---o0o---

 

 

Mục Lục

 

CỘI NGUỒN TRUYỀN THỪA

Chương I: Thế nào gọi là Thiền?

Chương II: Yếu chỉ Thiền Tông

Chương III: Thỉnh Ích (Hỏi Đạo)

Phụ Lục:

1) Nguyệt Khê Pháp Sư Cao Ngọa Xứ Bi Văn

2) Tiểu truyện của Nguyệt Khê Pháp Sư

 

THIỀN THẤT KHAI THỊ LỤC

 

---o0o---

[ Mục Lục ]

---o0o---

 

Vi tính: Cao Thân

Trình bày: Anna

Cập nhật: 01- 7 -2004


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Thiền Định Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@tpg.com.au
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544