Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh

Khí Công Tâm Pháp:
Thiền Tĩnh Lặng & Thiền Hoạt Ðộng


...... ... .


 

 


 

Khí Công Tâm Pháp Toàn Tập

 
Thiền Thất Trúc Vàng, Vista, CA, U.S.A.


Thích Phụng Sơn

---o0o---

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI KÍNH THƯA

Chương I - DẪN NHẬP

1. Thiền Tỉnh Thức
2. Kết Quả Tốt Đẹp Của MBSR
3. Duyên Khởi Và Trùng Trùng Duyên Khởi
4. Tam Muội Hỏa
5. Nền Tảng Thực Hành Thiền Phát Triển Sức Khỏe
6. Nghiên Cứu Dài Hạn Về Thiền Trị Bệnh

a. Thành Quả Nghiên Cứu Của Tổ Chức MBSR

i. Thiền Giúp Giảm Bớt Các Chứng Đau Nhức
ii. Thiền Làm Giảm Bớt Các Bệnh Tâm Thần
iii. Thiền Để Chữa Các Loại Bệnh Khác
iv. Thiền Làm Gia Tăng Khả Năng Hoạt Động Tốt Của Hệ Thống Miễn Nhiễm

b. Thành Quả Nghiên Cứu Của Viện Y Khoa Thân Tâm

Chương II - Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, CÔNG DỤNG VÀ NỀN TẢNG KHÍ CÔNG TÂM PHÁP

1. Ý Nghĩa Khí Công Tâm Pháp
2. Ba Thành Phần Tập Luyện
3. Tự Tri Và Thông Minh Cảm Xúc
4. Mục Đích, Công Dụng Khí Công Tâm Pháp
5. Những Lợi Ích Khác Khi Thực Hành Thiền Buông Thư
6. Chất Ốcxít Nitric Xuất Hiện Khi Buông Thư
7. Nền Tảng Khí Công Tâm Pháp

Chương III - THỰC HÀNH THIỀN TĨNH LẶNG

1. Chú Tâm Vào Hơi Thở
2. Tập Thở Đan Điền
3. Ba Đan Điền
4. Các Chất Thần Kinh Dẫn Truyền Tốt
5. Sự Quan Trọng Của Chất Endorphins
6. Vận Động Làm Endorphins Xuất Hiện
7. Chất Dopamine
8. Ta Phải Tích Cực Trong Sự Phát Triển Sức Khỏe

Chương IV - HUẤN LUYÊN THÂN VÀ HUẤN LUYỆN TÂM

1. Hạnh Phúc Có Sẵn Và Hạnh Phúc Do Tu Tập
2. Mục Đích Tập Khí Công Tâm Pháp
3. Tâm Rỗng Lặng, Đại Lạc Và Tỏa Chiếu
4. Thánh Phàm Là Hai Mặt Của Thực Tại
5. Không Gian Không Là Sáng, Cũng Không Là Tối
6. Sống Với Tâm Bình Thường

Chương V - KHOA HỌC HIỆN ĐẠI VÀ THIỀN

1. Bộ Não Phân Chia Ra Những Vùng Khác Biệt
2. Thiền Là Một Khoa Học Tâm Linh
3. Một Cuộc Thực Nghiệm Tám Tuần Lễ
4. Một Cuộc Thực Nghiệm Khác
5. Thiền Không Chỉ Là Ngồi
6. Thân Và Tâm
7. Lời Dạy Của Đức Phật
8. Khí Công Tâm Pháp Là Một Tổng Hợp Tốt Đẹp
9. Cách Thực Hành Cụ Thể

Chương VI - CƠ SỞ ĐÔNG Y CỦA KHÍ CÔNG

1. Khí Công Tâm Pháp Và Cơ Thể Con Người
2. Âm Dương Và Ngũ Hành
3. Đại Cương Về Kinh Lạc
4. Đường Kinh Sắp Theo Ngũ Hành

a. Hành Thổ : Kinh Tỳ, Vị và Thế Tập Thổ
b. Hành Kim : Kinh Phế, Đại Trường và Thế Tập Kim
c. Hành Thủy : Kinh Thận, Bàng Quang và Thế Tập Thủy
d. Hành Mộc : Kinh Can, Đởm và Thế Tập Mộc
e. Hành Hỏa : Kinh Tâm, Tiểu Trường và Thế Tập Hỏa
f. Các Kinh Khác: Kinh Tâm Bào và Kinh Tam Tiêu

Chương VII - CÁC HỆ THỐNG TRONG CƠ THỂ THEO TÂY Y

1. Hệ Thống Thần Kinh
2. Hệ Thống Da
3. Hệ Thống Các Bắp Thịt
4. Hệ Thống Xương
5. Hệ Thống Hô Hấp
6. Hệ Thống Tuần Hoàn
7. Hệ Thống Tiêu Hóa
8. Hệ Thống Bài Tiết
9. Hệ Thống Hạch Nội Tiết
10. Hệ Thống Sinh Sản
11. Hệ Thống Miễn Nhiễm
Hai Hệ Thống Ngoài Tây Y: Luân Xa Và Đan Điền

Chương VIII - PHẦN TẬP KHÍ CÔNG THIẾU LÂM

1. Thế Thổ I - Kinh Tỳ, Kinh Vị
2. Thế Kim - Kinh Phế, Kinh Đại Trường
3. Thế Thủy - Kinh Thận, Kinh Bàng Quang
4. Thế Mộc - Kinh Can, Kinh Đởm
5. Thế Hỏa - Kinh Tâm, Kinh Tiểu Trường, Kinh Tâm Bào, Kinh Tam Tiêu
6. Thế Thổ II - Kinh Tỳ, Kinh Vị
7. Thế Thổ III - Kinh Tỳ, Kinh Vị
8. Thế Thở Sạch Phổi

Chương IX - PHẦN TẬP DƯỠNG SINH TÂM PHÁP

1. Thế Chánh Định

a. Cơ Sở Đông Y
b. Cách Tập

2. Các Thế Dưỡng Sinh Tâm Pháp

a. Thế Chánh Kiến
b. Thế Chánh Tư Duy
c. Thế Chánh Ngữ
d. Thế Chánh Nghiệp
e. Thế Chánh Mạng
f. Thế Chánh Tinh Tấn
g. Thế Chánh Niệm
h. Thế Chánh Định

Chương X - PHẦN TẬP PHÁT TRIỂN CHÂN KHÍ VÀ ĐIỀU THÂN

1. Thế Quân Bình Chân Khí

a. Quân Bình Chân Khí, Thế Đứng
b. Quân Bình Chân Khí, Thế Ngồi

2. Thế Vượng Não
3. Thế Vận Nội Lực

a. Vận Nội Lực, Thế thứ nhất
b. Vận Nội Lực, Thế thứ hai
c. Vận Nội Lực, Thế thứ ba
d. Vận Nội Lực: Tiếp Xúc Với Đan Điền

4. Thế Điều Chỉnh Thân

a. Điều Chỉnh Thân Sau
b. Điều Chỉnh Thân Trước

i. Điều Chỉnh Thân Trước, Nhóm Đầu
ii. Điều Chỉnh Thân Trước, Nhóm Giữa
iii. Điều Chỉnh Thân Trước, Nhóm Cuối

Chương XI - PHẦN TẬP YOGA

1. Các Thế Dũng Sĩ Đứng

a. Thế Dũng Sĩ Đứng
b. Thế Đứng Một Chân
c. Thế Đứng Bán Nguyệt

2. Các Thế Dũng Sĩ Bước Tới

a. Thế Dũng Sĩ Bước Tới
b. Thế Đứng Tam Giác

3. Thế Dũng Sĩ Quỳ
4. Thế Dũng Sĩ Ngồi

Chương XII - NỀN TẢNG KHOA HỌC CỦA KHÍ CÔNG TÂM PHÁP

1. Những Xác Nhận Của Khoa Học

a. Xác Nhận Tịch Và Chiếu Cùng Có Mặt
b. Xác Nhận Chữa Trị Bệnh Tật Qua Cách Thở Đan Điền

2. Tìm Hiểu Sự Bừng Dậy Của Niềm An Vui
3. Tâm Vắng Lặng Góp Phần Chữa Lành Bệnh Tật
4. Khoa Học Tâm Linh

a. Tìm Hiểu Khoa Học Tâm Linh
b. Thấy Biết Trực Tiếp Mọi Thứ Trong Tâm
c. Thông Điệp Tích Cực Từ Đức Phật

Chương XIII - NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CỦA SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC

1. Sức Khỏe Và Năng Lượng
2. Ba Đan Điền, Nơi Quy Tụ Năng Lượng
3. Tâm, Hạnh Phúc Và Sức Khỏe
4. Nụ Cười Và Bộ Não
5. Thông Minh Cảm Xúc
6. Cách Tập Để Phát Triển Hạnh Phúc

Chương XIV - CÓ THỰC HÀNH THÌ CHẮC CHẮN CÓ KẾT QUẢ

1. Thân Thể Khỏe Mạnh, Tinh Thần An vui
2. Thiền Tĩnh Lặng Phối Hợp Với Thiền Hoạt Động
3. Sống Trọn Vẹn Trong Hiện Tại
4. Cách Thực Hành Trong MBSR
5. Cách Thực Hành Trong Khí Công Tâm Pháp
6. Cách Thực Hành Theo Kinh Quán Niệm Hơi Thở
7. Kiểm Chứng Và Tham Khảo

a. Thí Nghiệm Cụ Thể Về Thiền
b. Tài Liệu Tham Khảo

Chương XV - BỘ NÃO RẤT MỀM DẺO, HÃY LÀM CHO TỐT HƠN

1. Thiền Rất Lợi Ích Cho Nhân Loại
2. Gia Tăng Hợp Tác Giữa Thiền Và Thần Kinh Học
3. Ta Có Thể Làm Cho Bộ Não Tốt Hơn
4. Sử Dụng Não Càng Làm Não Khỏe Mạnh Hơn
5. Ứng Dụng Hằng Ngày Để Cho Bộ Não Tốt Hơn
6. Thiền, Bộ Não Và Âm Nhạc
7. Thực Hành Sống Khỏe Mạnh Và Hạnh Phúc
8. Xin Đọc Thêm Tài Liệu Tham Khảo

Bài Đọc Thêm - DINH DƯỠNG LÀNH MẠNH

1. Chất Cholesterol Là Gì ?
2. Số Đo Lý Tưởng Về Cholesterol Và Huyết Áp
3. Ứng Dụng Bảng Trên Vào Việc Ăn Uống Hằng Ngày
4. Thực Đơn Giản Dị
5. Cách Ăn Uống Để Phòng Ngừa Bệnh Tim Mạch
6. Xin Nhắc Lại Một Điều Rất Quan Trọng
7. Phục Hồi Tim Mạch
8. Cách Ăn Để Chuyển Ngược Bệnh Tim Mạch

 

--- o0o ---

 

Thiền Thất Trúc Vàng
Dòng Từ Bi
Thầy Phụng Sơn
2363 Bautista Ave
Vista, CA 92084
(760) 758-4645

Thầy Phụng Sơn, thuộc tông phái Thiền Tào Ðộng, hiện chia sẻ sinh hoạt tu tập với các bạn đạo ở vùng nam California và các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ cùng vài nước ở Âu Châu trong các năm qua, đã phối hợp phương pháp thực hành thiền tĩnh lặng (ngồi thiền) và thiền hoạt động (tập khí công) trong chương trình Khí Công Tâm Pháp để phát triển niềm hạnh phúc kỳ diệu và sức khỏe nơi mỗi người.

Ngoài cuốn sách Khí Công Tâm Pháp Toàn Tập được ấn tống, còn có dĩa DVD hương dẫn các thế tập trình bày trong cuốn sách này một cách đầy đủ. Nếu quý vị muốn có dĩa DVD này, xin vui lòng liên lạc với bác sĩ Trịnh Văn Chính, trưởng nhóm Khí Công Tâm Pháp tại Hoa Kỳ, qua điện thoại số (714) 636-6804.

Nguyện cầu Hồng Ân chư Phật gia hộ quý vị được hạnh phúc gia tăng, sức khỏe phát triển cùng mọi điều ước nguyện tốt lành được thành tựu như ý.

Những Tác Phẩm Đã Ấn Tống
của Thầy Phụng Sơn

Hạnh Phúc Kỳ Diệu :
Trước những ưu phiền, căng thẳng của đời sống, chúng ta thực hành phương pháp khai mở nguồn hạnh phúc kỳ diệu đang có mặt ngay nơi chúng ta.

Đại Biểu Tượng : (Tức là Mahamudra hay Đại Thủ Ấn)
Những lời hướng dẫn thực hành để đạt được sự giải thoát tối thượng của vị Ðại Mật Sư Tây Tạng Tilopa cho người học trò của mình là ngài Naropa, một trong các vị tổ lớn của Mật Tông Tây Tạng.

Đạo Phật Tích Cực Trong Thời Đại Mới :
Khoa học càng ngày càng phát triển thì lời dạy của đức Phật càng ngày càng được chứng minh một cách cụ thể. Từ đó, người Phật tử chúng ta cảm nhận một nguồn sinh lực mới để ứng dụng tích cực đạo Phật trong đời sống hàng ngày.

Những Nét Văn Hóa Của Đạo Phật :
Ðạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo mà còn bao gồm những sinh hoạt sống động và đẹp đẽ trong nền văn hóa Ðông Phương trong nhiều ngàn năm qua cho đến ngày nay. Trong sự ồ ạt náo nhiệt của Toàn Cầu Hóa hiện nay, nền văn hóa Phật giáo hiến tặng cho nhân loại sự thảnh thơi, yên tĩnh, bình an và khơi mở suối nguồn tâm linh kỳ diệu để thưởng thức những nét đẹp, những điều hay cùng hưởng niềm hạnh phúc trong các sinh hoạt giản dị thường ngày.
(cuốn sách này hiện có sẵn trên Trang Nhà Quảng Ðức xin nháy chuột nơi đây để đọc sách này)

Một Ngày Sống Thương Yêu, Một Ngày Sống Hạnh Phúc :

Làm thế nào để ta yêu mình, yêu người, yêu đời thêm mãi và nhờ đó hạnh phúc tăng trưởng.

Sự Cần Thiết Thực Hành Niệm Phật Trong Thời Đại Khoa Học :

Áp dụng phương pháp Niệm Phật, một pháp môn đặc biệt của Tịnh Ðộ Tông, trong thời đại khoa học với nền kinh tế cạnh tranh của sự toàn cầu hoá, để phát triển sức khỏe, an vui và thành công trong đời sống.

Khí Công Tâm Pháp :

(hình bìa sách và bìa Video DVD để dùng kèm với sách)
Cách thức khai mở suối nguồn dồi dào của sức khỏe và niềm an vui kỳ diệu. Chỉ cần 12 tuần chuyên cần tập luyện là ta tạo được một nền tảng vững chắc cho sức khỏe và hạnh phúc.

Khí Công Tâm Pháp Toàn Tập :
Ðề nghị một chương trình tập luyện để phát triển sức khỏe và niềm an vui kỳ diệu, đặt trên nền tảng bồi bổ chân khí theo Ngũ Hành Tương Sanh của Ðông Y và sự khám phá mới mẻ nhất của khoa Thần Kinh Học của Tây Y về những phương pháp phát triển hạnh phúc nơi bộ não cùng với sự gia tăng chất xám của vỏ não.
(cuốn sách này đang được giới thiệu nơi đây)
 

_________________

Trở về trang tác giả Thích Phụng Sơn
Trở về đầu trang

--- o0o ---

 
Vi tính và trình bầy : Lạc Tịnh

Cập nhật ngày: February 01, 2007
 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@tpg.com.au