Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Truyện Tích Phật Giáo


...... ... .

 

TẾ ÐIÊN HÒA THƯỢNG

Người dịch: Ðồ Khùng

- - -o0o- - -

 Mục Lục

Lời nhà xuất bản

Lời giới thiệu - Tế Ðiên, Ông Là Ai?

 

Tập Một

Tập Hai

Tập Ba

Tập Bốn

Hồi thứ 1

Hồi thứ 2

Hồi thứ 3

Hồi thứ 4

Hồi thứ 5

Hồi thứ 6

Hồi thứ 7

Hồi thứ 8

Hồi thứ 9

Hồi thứ 10

Hồi thứ 11

Hồi thứ 12

Hồi thứ 13

Hồi thứ 14

Hồi thứ 15

Hồi thứ 16

Hồi thứ 17

Hồi thứ 18

Hồi thứ 19

Hồi thứ 20

Hồi thứ 21

Hồi thứ 22

Hồi thứ 23

Hồi thứ 24

Hồi thứ 25

Hồi thứ 26

Hồi thứ 27

Hồi thứ 28

Hồi thứ 29

Hồi thứ 30

Hồi thứ 31

Hồi thứ 32

Hồi thứ 33

Hồi thứ 34

Hồi thứ 35

Hồi thứ 36

Hồi thứ 37

Hồi thứ 38

Hồi thứ 39

Hồi thứ 40

Hồi thứ 41

Hồi thứ 42

Hồi thứ 43

Hồi thứ 44

Hồi thứ 45

Hồi thứ 46

Hồi thứ 47

Hồi thứ 48

Hồi thứ 49

Hồi thứ 50

Hồi thứ 51

Hồi thứ 52

Hồi thứ 53

Hồi thứ 54

Hồi thứ 55

 

Hồi thứ 56

Hồi thứ 57

Hồi thứ 58

Hồi thứ 59

Hồi thứ 60

Hồi thứ 61

Hồi thứ 62

Hồi thứ 63

Hồi thứ 64

Hồi thứ 65

Hồi thứ 66

Hồi thứ 67

Hồi thứ 68

Hồi thứ 69

Hồi thứ 70

Hồi thứ 71

Hồi thứ 72

Hồi thứ 73

Hồi thứ 74

Hồi thứ 75

Hồi thứ 76

Hồi thứ 77

Hồi thứ 78

Hồi thứ 79

Hồi thứ 80

Hồi thứ 81

Hồi thứ 82

Hồi thứ 83

Hồi thứ 84

Hồi thứ 85

Hồi thứ 86

Hồi thứ 87

Hồi thứ 88

Hồi thứ 89

Hồi thứ 90

Hồi thứ 91

Hồi thứ 92

Hồi thứ 93

Hồi thứ 94

Hồi thứ 95

Hồi thứ 96

Hồi thứ 97

Hồi thứ 98

Hồi thứ 99

Hồi thứ 100

Hồi thứ 101

Hồi thứ 102

Hồi thứ 103

Hồi thứ 104

Hồi thứ 105

Hồi thứ 106

Hồi thứ 107

Hồi thứ 108

Hồi thứ 109

Hồi thứ 110

Hồi thứ 111

Hồi thứ 112

Hồi thứ 113

Hồi thứ 114

Hồi thứ 115

Hồi thứ 116

Hồi thứ 117

Hồi thứ 118

Hồi thứ 119

Hồi thứ 120

Hồi thứ 121

Hồi thứ 122

Hồi thứ 123

Hồi thứ 124

Hồi thứ 125

Hồi thứ 126

Hồi thứ 127

Hồi thứ 128

Hồi thứ 129

Hồi thứ 130

Hồi thứ 131

Hồi thứ 132

Hồi thứ 133

Hồi thứ 134

Hồi thứ 135

Hồi thứ 136

Hồi thứ 137

Hồi thứ 138

Hồi thứ 139

Hồi thứ 140

Hồi thứ 141

Hồi thứ 142

Hồi thứ 143

Hồi thứ 144

Hồi thứ 145

Hồi thứ 146

Hồi thứ 147

Hồi thứ 148

Hồi thứ 149

Hồi thứ 150

Hồi thứ 151

Hồi thứ 152

Hồi thứ 153

Hồi thứ 154

Hồi thứ 155

Hồi thứ 156

Hồi thứ 157

Hồi thứ 158

Hồi thứ 159

Hồi thứ 160

Hồi thứ 161

Hồi thứ 162

Hồi thứ 163

Hồi thứ 164

Hồi thứ 165

Hồi thứ 166

Hồi thứ 167

Hồi thứ 168

Hồi thứ 169

Hồi thứ 170

Hồi thứ 171

Hồi thứ 172

Hồi thứ 173

Hồi thứ 174

Hồi thứ 175

Hồi thứ 176

Hồi thứ 177

Hồi thứ 178

Hồi thứ 179

Hồi thứ 180

Hồi thứ 181

Hồi thứ 182

Hồi thứ 183

Hồi thứ 184

Hồi thứ 185

Hồi thứ 186

Hồi thứ 187

Hồi thứ 188

Hồi thứ 189

Hồi thứ 190

Hồi thứ 191

Hồi thứ 192

Hồi thứ 193

Hồi thứ 194

Hồi thứ 195

Hồi thứ 196

Hồi thứ 197

Hồi thứ 198

Hồi thứ 199

Hồi thứ 200

Hồi thứ 201

Hồi thứ 202

Hồi thứ 203

Hồi thứ 204

Hồi thứ 205

Hồi thứ 206

Hồi thứ 207

Hồi thứ 208

Hồi thứ 209

Hồi thứ 210

Hồi thứ 211

Hồi thứ 212

Hồi thứ 213

Hồi thứ 214

Hồi thứ 215

Hồi thứ 216

Hồi thứ 217

Hồi thứ 218

Hồi thứ 219

Hồi thứ 220

Hồi thứ 221

Hồi thứ 222

Hồi thứ 223

Hồi thứ 224

Hồi thứ 225

Hồi thứ 226

Hồi thứ 227

Hồi thứ 228

Hồi thứ 229

Hồi thứ 230

Hồi thứ 231

Hồi thứ 232

Hồi thứ 233

Hồi thứ 234

Hồi thứ 235

Hồi thứ 236

Hồi thứ 237

Hồi thứ 238

Hồi thứ 239

Hồi thứ 240

 

 Lời nhà xuất bản (^) 

Tế Ðiên Hòa thượng là tác phẩm văn học dân gian Trung Quốc, kể lại sự tích một vị Thiền sư thuộc phái Dương Kỳ, tông Lâm Tế, sống vào đời Tống (khoảng 1150 – 1209) tại vùng Chiết Giang, Trung Quốc.

Cuộc sống của vị Thiền sư này có nhiều điều kỳ bí khác đời và cũng khác với đời sống tu hành của Tăng chúng đương thời. Tính tình ông cuồng phóng, thích rượu, thích thịt, người đời gọi ông là “Tế Ðiên”, nhưng ông lại là người rất “tỉnh”, từ bi và ưa giúp đời.

Chuyện về cuộc đời của Hòa thượng Tế Ðiên được dân chúng tô đắp thêm nhiều điều kỳ bí, sau được sưu tập, gọt giũa thành tác phẩm văn học “Tế Công Hoạt Phật” hay còn gọi là “Tế Ðiên Hòa thượng”. Tác phẩm nguyên bản tiếng Hán đã được dịch giả dịch sang tiếng Việt và đăng tải trên tuần báo Giác Ngộ từ số 24 ra ngày 15-12-1991 đến số 137 ra ngày 14-11-1998, với bút danh “Ðồ Khùng”.

Theo yêu cầu của báo Giác Ngộ và bạn đọc, Nhà Xuất bảnTôn giáo cho in lại tác phẩm “Tế Ðiên Hòa thượng”. thành bộ gồm 4 tập để bạn đọc tiện theo dõi.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc và mong nhận được những ý kiến đóng góp về bộ sách này.

Nhà Xuất bản Tôn Giáo

 

- o0o -

 

Lời giới thiệu - Tế Ðiên, Ông Là Ai? (^)

 

Trong Phật Quang đại từ điển, trang 5661, ghi sơ lược như sau:

Ðạo Tế (1150-1209)

Ông là Thiền sư Trung Quốc thuộc phái Dương Kỳ, tông Lâm Tế, sống vào đời Tống, người Lâm hải (Chiết Giang), họ Lý, tên Tâm Viễn, tự Hồ Ẩn, hiệu Phương Viên Tẩu.

Năm 18 tuổi, ông xuất gia ở chùa Linh Ẩn và lần lượt tham học với các vị: Pháp Không Nhất Bản ở chùa Quán Âm. Sau sư vào núi Hổ Khâu làm môn hạ ngài Hạt Ðường Huệ Viễn và nối dòng pháp này. Sư lại đến ở chùa Tịnh Từ, chùa này bị thiêu hủy vì hỏa tai, Sư đi hành hóa ở Lăng Nghiêm trùng tu lại. Cư dân ở vùng Tần Hồ ăn ốc thường chặt đuôi ốc để ăn. Sư xin những con ốc này thả lại trong nước, ốc phần lớn sống lại mà không có đuôi. Bình sanh, tánh tình sư cuồng phóng, thích rượu thịt, nên người đời gọi sư là Tế Ðiên.

Năm 1209, Sư thị tịch, thọ 60 tuổi, nhục thân của sư nhập vào tháp tại Hổ Bào. Tiểu sử của Ngài tóm tắt là thế. Tuy nhiên ta cũng thấy ở Ngài một vài điểm đặc biệt: tánh tình cuồng phóng, thích rượu thịt, có những hành động không giống ai nên có hỗn danh là Tế Ðiên.

Tuy “Ðiên” nhưng không phải là Ðiên quậy phá làm người kinh sợ, mà là đem lại cho kẻ ác một số báo ứng kinh sợ khiến phải chừa và người thiện sự vui mừng thích thú. Việc hiển lộng thần thông cứu sống một số lớn ốc bị chặt đuôi biểu hiện lòng từ bi vô lượng với chúng sanh của Ngài là một bằng chứng cụ thể. Cuộc sống lạ lẫm có nhiều cống hiến “Ðem lợi ích cho đời” của Ngài, dưới con mắt của người bình dân, trở thành một bậc siêu nhân. Siêu nhân đối với họ là một nhân vật bất tử đủ mọi quyền phép và tài năng làm được bất cứ việc gì mà vị ấy cần làm. Từ đó, họ tô đắp vào cuộc đời Tế Ðiên biết bao nhiêu hành tung kỳ bí với mục đích cứu người giúp đời. Một truyền mười, mười truyền trăm, khắp nơi kẻ chợ cũng như ngõ hẻm xóm làng, qua lời kể chuyện của người bán hàng và qua bao nhiêu sự chắt lọc thêm bớt theo trí tưởng tượng của từng nhóm người. Lâu dần, Tế Ðiên Hòa thượng hay Tế Công Hoạt Phật trở thành câu chuyện dân gian được lưu truyền qua cửa miệng mọi người.

Các văn sĩ, sưu tập sửa đổi lại, gọt đẽo thành tập truyện nhan đề là “Tế Công Hoạt Phật” – nhưng vẫn xếp vào loại văn học dân gian, với hình bìa: ông Hòa thượng đội mũ lệch, mắt láo liên, tay cầm chiếc quạt rách. Tác phẩm gồm hai phần: phần chánh truyện 240 hồi và phần tục biên 40 hồi.

Ðọc truyện Tế Ðiên, ta thấy thấp thoáng bóng hình đi mây về gió của Tây Du, đậm nét hơn là tính tình hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổn phò nguy của anh hùng Lương Sơn Bạc. Ðiều đó cũng dễ hiểu, vì Tế Ðiên sống vào thời nhà Tống với biết bao rối ren phát xuất từ lòng tham, hết cướp cạn đến cướp ngày, gây cho dân chúng khổ đau không ít. Trước nỗi khổ đau hằng gánh chịu, gặp được bậc siêu nhân luôn tế khổ phò nguy, qua đó gởi gắm những ước mơ của mình, dù là kể lại hay nghe kể, cũng giải tỏa chút nào phiền muộn, quên đi những thực tại trước mắt, âu cũng là một điều thống khoái. Vì thế, ta không lạ gì chuyện Tế Ðiên với chiếc quạt rách đã gần gũi và phổ biến trong mọi giới quần chúng.

Tuy nhhiên, đây là quần chúng viết để quần chúng đọc, và vì người viết không thông hiểu Phật lý, cho nên ta không thể bắt buộc tác phẩm phải thể hiện đúng theo tinh thần Phật giáo thuần túy. Quan niệm “Giết người ác là một việc làm tốt” không phải xuất phát từ lòng từ bi. Ðạo Phật chỉ có hóa giải chớ không có đối nghịch. Nhưng nhìn chung, tác phẩm cũng đem lại lợi ích “Tránh ác, làm lành” một cách xấu xa trong lòng dân chúng, được coi như là một thành tựu đáng kích lệ. Vui mà nghe, nghe mà nhớ, nhớ để làm điều tốt. Bấy nhiêu đó được thành tựu cũng là đạt yêu cầu rồi.

Truyện Tế Ðiên mấy năm gần đây đã dựng thành phim nhiều tập. Phim ảnh tuy sống động nhờ những động tác diễn đạt, mặc dù có thêm phần hư cấu sáng tạo nhưng lại không diễn hết nhhững tình tế nhị mà lời văn thể hiện. Ðể bổ túc những cái chưa đủ đó, dịch giả cố gắng khắc phục bệnh lười của mình, gắng dịch cho xong, để gọi là “Mua vui cũng được vài tí ti”, nhằm cung ứng cho người đọc thưởng thức thêm những điều mà phim ảnh đã lược bớt.

Tiếc rằng cái biết của mình chỉ là khung trời nhỏ hẹp của đáy giếng, không thể chuyển tải trọn vẹn ý tứ cũng như cái hay của ngôn từ được. Những chỗ sai sót được quý vị thức giả phủ chính cho lần tái bản sau là một điều “Xin chắp tay vạn tạ”.


Báo Giác Ngộ

- o0o -

 Mục Lục | Hồi thứ nhất

- o0o -

| Mục lục Tác giả || Tủ Sách Phật Học |


---o0o---
Vi tính : Tịnh Nguyên, Tịnh Hương, Thanh Tuấn, Bảo Tịnh
Trình bày : Nhị Tường

Cập nhật : 11-05-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Truyện Tích Phật Giáo

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544


home.gif (2141 bytes)