Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .

 

Lòng Mẹ 2

Sáng tác: NA

---o0o---
 

Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai. Gió đưa man mác gợi những u sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi. Chiều nay ra đứng nơi đâu. Gió lạnh lòng mang nỗi nhớ.

Mẹ già chờ con ngồi đếm lá rơi. Đếm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thợ Mẹ hay âu yếm bên con. Mẹ bảo mẹ thương con nhiều

++ Thu xưa nhìn lá rơi hoài.  Thương con mẹ trông con về. Chờ mong tin con ngày tháng. Lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về.

Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào. Ngày xưa con bé ngây thơ. Mà nay con đã ra đi. Mẹ già chờ mong con về.

 

--- o0o ---

| Mục lục Tác giả |

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-08-2002

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com