Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .

 

 

Vu Lan viễn xứ 

Diệu Anh
 
 

Chiều đông buốt giá u sầu

Lòng con man mác đượm màu quạnh hiu,

Mưa rơi nặng hạt buồn thiu

Vu Lan đất khách, mẹ yêu phương nào.
 
 

Lòng con xao xuyến dạt dào

Niềm đau viễn xứ, dâng trào đắng cay,

Lang thang trong kiếp mê say

Mẹ hiền thương nhớ, con nay đã về.


Bên mẹ lòng hết tái tê

Nép vào lòng mẹ, ... ỉ ê bao điều,

Tình mẹ tha thiết mỷ miều 

Rót vào tâm thức, dắt diều lòng con


Ơn mẹ, như biển tợ non

Con hằng cầu nguyện cho tròn đạo nhân

Cầu xin mẹ khỏi trầm luân

Lạc bang mẹ đến, Phổ huân mẹ hành
 

 

--- o0o ---

| Mục lục Tác giả |

--- o0o ---


 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-08-2002

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com