Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .


 

GỬI MỘT BÔNG HOA VU LAN

Tống Anh Nghị

---o0o---

 

    Kính lễ MOGGALANA
Ngài đắc phép thần thông
Bởi tự mình tu chứng
Trang sử vàng, vàng mãi nét oai phong

Kính lễ MOGGALANA
Bậc thinh văn kỳ dũng
Cũng tên Ngài Tôn giả MỤC KIỀN LIÊN
Nhưng gần hơn cả với tôi trước tiên
Chính nơi Ngài tôi cúi đầu là hiếu hạnh
Ấy hạnh đầu tôi sớm biết khai tâm
Khi thơ dại tôi thấy rõ vì sao lòng trống lạnh
Buổi học về cửa đợi mẹ vắng tăm
Cha roi trừng tay mẹ vuốt lằn thâm
Miếng ngon ngọt mẹ dành con đói dạ
Tuổi nhỏ hoang chơi áo quần rách rã
Bóng đèn khuya mẹ chong mắt khâu lành
Mẹ dịu dàng, huyền diệu ánh trăng thanh
Soi bước một khi chân con non yếu

Kính lễ MOGGALANA
Bậc thánh nhân đại hiếu
Mẹ thánh và mẹ tôi tánh bổn thiện gặp nhau
Thánh là con từ chất đạo nhiệm mầu
Cứu độ mẹ - Và tôi công đức hướng về cho mẹ !
Hiếu đạo trùng trùng, ôi dài nhiều thế hệ
Thêm một lần, tay mừng hội Vu Lan
Ngọc báu ba ngôi thơm ngát mãi chiên đàn
Kính lễ MOGGALANA
Kính lễ MỤC KIỀN LIÊN muôn vàn hạnh đức
Hoa dâng Ngài toàn trinh trắng màu hoa
Cùng thập phương Tăng với cao dày nguyện lực
Giải thoát hương linh cho tất cả mẹ hiền
Kính lễ MOGGALANA - ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN
Cho tất cả mẹ hiền
Chứ không chỉ có mẹ chúng ta !

   (Cảm niệm tại Thiền Viện Vạn Hạnh - Vu Lan 2534)

 

--- o0o ---

| Mục lục Tác giả |

--- o0o ---

Vi tính: Hải Hạnh

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-08-2002

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com