Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .

 

 

Yên Giấc Mẹ Hiền

Tống Anh Nghi

Dẩu biết bóng xưa chìm ảo ảnh
Đâu đây lời mẹ, miếng trân cam
Vu Lan nghe lạnh niềm thương nhớ
Mẹ ngủ trong lòng mẹ Việt Nam
Một góc đất chùa bao thiết tha
Ngày nào tiễn mẹ, nhánh lìa hoa
Huyệt sâu lấp vội, đành cất bước
Gánh nợ non sông, gát nợ nhà
Lửa đạn quê hương dài năm tháng
Chiến chinh đường ngút khói căm thù
Tiếc thương uẩn khúc vì hung khí
Qua một thu, rồi qua mấy thu...
Nay đã toàn dân vui khải hoàn
Con về bên mẹ - nấm mồ hoang
Cào gai vét cỏ, dâng hoa nở
Báo hiếu chừ đây lệ đổ hàng!
Hương một nén thơm nghìn đạo nghĩa
Chuông ngân vang dặm ý bao hàm
Vu lan hướng niệm người yên giấc
Mẹ ngủ trong lòng mẹ Việt Nam
(Rằm tháng bảy, Vu Lan dòng thơ cúng Mẹ hiền)

 

--- o0o ---

| Mục lục Tác giả |

--- o0o ---


Vi tính: Diệu Nga

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-08-2002

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com