Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .

 

 

Vu Lan Nhớ Mẹ

Toàn Mỹ

Hương linh mẹ trở về ngôi
Xác thân trao trả đất đồi cỏ sương
Dày vò trăm nhớ nghìn thương
Cánh hồng đảo sắc trắng đường hoa tang
Thân nai lưu nẻo trần gian
Buồn nhìn di ảnh nến tàn, lệ rơi!
Người qua... người lại... bao người
Ngậm ngùi dấu hạc dặm trời chân mây
Vu lan quỳ dưới heo may
Nén nhang kính bái ơn sâu thắm dày
Cuối tháng năm tưởng niệm ngày...
Mẹ theo tiên tổ qua cầu cõi dương
Cao xanh khấn nguyện mười phương
Mắt từ nhìn trẻ yêu thương mĩm cười

 

--- o0o ---

| Mục lục Tác giả |


--- o0o ---


Vi tính: Diệu Nga

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-08-2002

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com