Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .

 

 

Bài Thơ Nhớ Mẹ

Huệ Kim

Đêm nay thức suốt canh thâu
Thì ra nhớ mẹ lệ sầu hoen mi
Biết rằng mẹ đã ra đi
Về nơi chốn ấy mịt mù là xa
Bao giờ gặp lại mẹ già
Để con hầu hạ ly trà chén cơm?
Mẹ đi mẹ để tiếng thơm
Vì con vì cháu sớm hôm cực lòng
Thân cò lặn lội bờ sông
Miễn sao con cháu gắng công học hành
Bậy giờ công toại danh thành
Cháu con ấm phước nhờ công mẹ hiền
Giờ đây mẹ đã qui tiên
Cầu mong cho mẹ ở yên Liên đài.

 

--- o0o ---

| Mục lục Tác giả |

--- o0o ---

Vi tính: Diệu Nga

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-08-2002

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com