Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .

 

 

Hạnh Nguyện Vu Lan

Thích Giác Pháp 

(chùa Hải Đức)

Muội thân hoặc cảnh nhân duyên
Ghét thương, thuận nghịch tiền khiên nợ nần
Thân ngũ trược, nghiệp phù trần
Khổ tập kết ái chuyển vần thế gian
May thay gặp hội Vu Lan
Về chùa nghe pháp cúng dường Phật kinh
Pháp sư giảng nghiệp tâm linh
Tai nghe tâm ngộ biết mình mê ngu
Nguyện xin thọ pháp tập tu
Trình phần kiến giải pháp sư thuận tình
Truyền tu nhân quả tâm linh
Hẹn ngày tái ngộ khoa trình tương lai
Hôm nay quỳ trước Phật đài
Dâng hương lễ Phật trình bày tinh chuyên
Kính dâng Bồ tát cao hiền
Vu lan thắng hội hạnh duyên viên thành 

 

--- o0o ---

| Mục lục Tác giả |


--- o0o ---

Vi tính: Diệu Nga

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-08-2002

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com