Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Vu Lan Báo Hiếu


...... ... .

 

 

Mẹ trong Ca dao Việt Nam

( Ca dao Nam Trung Bộ) 

---o0o--

Ba đồng một khía cá buôi
Cũng mua cho được để nuôi mẹ già

---o0o--

Cầm cần rau cá ngược xuôi
Nấu canh rau bợ mà nuôi mẹ già

---o0o--

Còn cha gót đỏ như son
Đến khi cha chết, gót con đen sì

---o0o--

Đêm đêm thắp ngọn đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con

---o0o--

Đói lòng ăn đọt chà là
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng

---o0o--

Đói lòng ăn trái ổi non
Nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa.

---o0o--

Lên chùa thấy Phật muốn tu
Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền.

---o0o--

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miêng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương.

---o0o--

Ơn cha núi chất trời Tây
Láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển Đông.

---o0o--

Ơn cha nghĩa mẹ trìu trìu
Mưa mai lòng sở, nắng chiều dạ lo.

---o0o--

Ơn cha trọng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời mang nặng đẻ đau.

 

--- o0o ---

| Mục lục Tác giả |

--- o0o ---
Sưu Tầm: Kim Hạnh
Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-08-2002

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Vu Lan Báo Hiếu

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com